overloon nieuws

Home » Agenda »  kindervakantieweek 2019

 kindervakantieweek 2019

Gepubliceerd op 13 april 2019 om 09:22

Van dinsdag 9 t/m donder- dag 11 juli 2019 was het weer kindervakantieweek in Overloon. Dit jaar was het thema “Circus”. Dinsdag- ochtend kwamen 150 Overloonse kinderen naar het Gildeterrein aan de Stevensbeekseweg voor een ge- weldige start van hun zomervakantie. Na een korte opening en een dansje op het inmiddels bekende kindervakantieweeklied werd de vlag gehesen en kon het eerste spel beginnen. Iedereen kreeg een puzzelstuk met een paar letters waarmee het mo- gelijk was om te ontcijferen bij wie je in het groepje zat en welk circusonderdeel je vertegenwoordigde. Zo ontstonden er veertien groepen met onder an- dere vlooientemmers, circusdirecteuren, muzikan- ten, goochelaars etc. Nadat de groepen bekend wa- ren, werd er gestart met het bouwen van de hutten. In korte tijd werden de mooiste creaties gemaakt. De kinderen lieten hun fantasie de vrije loop en de zaaggroep werd flink aan het werk gezet. Rond het middaguur was het tijd voor een frietje en een snack. Elke groep deed een spel waarbij een ping- pongballetje uit een buis met gaatjes bevrijd moest.worden door er water in te gieten; hier kon ieder- een laten zien hoe goed ze konden samenwerken. Nadat de hutten versierd en geverfd waren, werd de dag afgesloten met een verftikspel.

Op woensdag mochten de kinderen van groep 7 en 8 een beetje vroeger met de fiets komen.Zij gingen naar Sint Anthonis om de ochtend daar in de bossen door te brengen. Het werd een heel actieve mor- gen; verdeeld over twee groepen gingen ze laser- gamen en klimmen op een klimwand. Groep 3 t/m 6 bleef in Overloon. Zij kregen een filmpje te zien met een wel heel bijzondere vraag: “Waar is de neus?”. Na een paar kleine hints mochten ze een spellen- parcours afleggen op zoek naar een belangrijk attri- buut om uiteindelijk de neus te kunnen vinden. Elke groep slaagde er in om een sleutel te bemachtigen die bleek te passen op een slot aan een busje dat al de hele ochtend op het terrein stond. Toen de deuren opengingen, vlogen de clownsneuzen naar buiten!

egen lunchtijd waren alle groepen aangekomen in de bossen bij het openluchttheater. Daar stonden de picknickmanden met lekkernijen klaar en werd een grote pan met knakworsten opgewarmd. Ieder- een had honger gekregen van de actieve ochtend. Na de picknick waren er mensen van de circusschool aanwezig die alle kinderen circusacts aanleerden. Zo zagen we onder andere éénwielers, diabolo’s en Chinese bordjes. Alles werd goed voorbereid zodat om 16.00 een spetterend optreden voor een vol openluchttheater gegeven kon worden.

Donderdagochtend waren alle kinderen die nog niet in groep drie zaten weer welkom. Zij konden natuurlijk alle mooie hutten bewonderen of mee- doen met verschillende activiteiten. Zo konden ze bijvoorbeeld koeken versieren, een ponyritje ma- ken, naar de poppendokter, zich laten schminken of op het springkussen.

Net na de middag kwamen alle andere kinderen weer. Groep 7 en 8 ging het dorp in om crazy 88 te spelen. De meest hilarische opdrachten werden uitgevoerd; er werden dansjes op straat gedaan en

sommigen lieten een ei op een hoofd ka- pot slaan. Zo was er in het hele dorp van alles te beleven.
Groep 3 t/m 6 bleef op het gildeterrein spelletjes doen. Ze speelden bijvoorbeeld “crazy beer pong” en deden mee aan een “army run”. Na een gezamenlijk pauze kon er vrij gespeeld worden. Je kon een waarzegster bezoeken, je haar laten doen, je laten schminken, paard rijden en nog veel meer.

Aan het einde van de middag werd de barbecue aangemaakt en kon iedereen genieten van een broodje hamburger of frikandel. Na het eten zijn we in optocht

door het dorp gegaan, dat moet iedereen wel ge- zien (en gehoord) hebben! Bij terugkomst kreeg ie- dereen nog een ijsje en werden de winnaars bekend gemaakt. Tot slot mocht iedereen zich nog lekker uitleven op de schuimbaan en het kampvuur aan- schouwen.

Het was weer een geweldig mooie week waar we met veel plezier op terugkijken!

meer informatie op de website van de sjiloverloon https://www.sjiloverloon.nl/  facebook  https://www.facebook.com/KindervakantieweekOverloon

Het liedje en het dansje voor de Kindervakantieweek zijn klaar! Iedereen kan aan het oefenen zodat we met zijn allen een dansende start kunnen gaan maken. Thuis dus goed oefenen!

Posted by Kindervakantieweek Overloon on Saturday, July 2, 2016

«   »