overloon nieuws

                 overloon is het hart van boxmeer

’’Overloon is groen, heeft geweldige bosgebieden met jeneverbesstruwelen, heiden,vlindervriendelijke bosranden en een uitkijktoren. Via de mooie fiets- en wandelpaden ’’Het Schaartven is een recreatieplas ontstaan door zandwinning in de jaren 70. Er zijn mooie projecten in ontwikkeling: o.a.de aanleg van een thermaalbad met eco-lodges en aangrenzend een vakantiepark waarvan al enkele vakantiewoningen zijn.’’In het Liberty park, bevindt zich het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum. In het museum wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd. In het park kunt u genieten van een openluchttheater en het actief hogerop zoeken in het klimbos.’’De aanleg van een negenholes golfbaan is in volle gang. ’’Zoo Parc Overloon is een ruim opgezet natuurlijk dierenpark.Het park kenmerkt zich door de verschillende leefgebieden,waar bezoekers de dieren vaak van heel dichtbij kunnen bewonderen. ’’Verder zijn er natuurlijk de nodige winkels en overnachtingsmogelijkheden.Overloon dingt mee naar de titel ‘Groenste dorp van Nederland’. Entente Florale wil met deze jaarlijkse landelijke competitie tussen dorpen en steden het groen bij gemeenten, inwoners en bedrijven meer onder de aandacht brengen.

In vroegere tijden heette Overloon simpelweg "Loon".Loon of Lo(o) betekent bos met laag geboomte, met daarin een open weidegebied en een moerasbos. Het open weidegebied lag langs de Loobeek, het moerasbos in een van uitstuivingsvlakten van de landduinen met een leemlaag. Het element "over" is pas veel later aan de naam toegevoegd, ter onderscheid van het Loon vlakbij Ravenstein, Neerloon. "Neder" en "over" hebben
hier de betekenis van respectievelijk lager en hoger ofwel stroomafwaarts en stroomopwaarts. Diezelfde tegenstelling
speelt ook bij de delen van het Land van Cuijk waarin deze beide plaatsen Loon liggen Jeneverbes struwelen zijn ontstaan door afwisseling van over- en onderbeweiding. Ze groeien hier op de droge kalk- en voedselarme zandgronden. Op de bodem een kleinschalig mozaïek van kruidlaag,
moslaag en open plekken. Juniperus communis is een typische lichtkiemer,ook de volwassen struik verdraagt beschaduwing slecht. De associatie is gerelateerd aan het traditionele heidebeheer. Het milieu binnen het struweel is betrekkelijk droog, omdat jeneverbesstruiken veel neerslag in hun kronen opvangen dat grotendeels verdampt voor . Op open plekken was spontaan naaldbos ontstaan . Het grootste gedeelte is aangeplant in 1930. Grove den is bij ons de enige naaldboom die een rol speelt in de primaire successie op voedsel- en kalkarme zandgrond. Op vele plaatsen stonden kiemlingen op ander plekken domineerden vliegdennen. De ondergroei bestond uit Bochtige smele, Brede en Smalle stekelvaren en Rankende helmbloem.

 

klik op de foto  om ze te vergroten   Leuk als je even het gastenboek tekend Scroll hier naar beneden voor meer foto's van overloon


                                    DEEL 2