1955 - 2015
OVERLOON-KBO EEN STRÁÁÁLENDE VERENIGING
Wellicht zult u denken: een zestigjarig, diamanten jubileum, ja… zo lang zal die KBO onderhand misschien al wel bestaan; maar, wat heeft die oude meneer op die oude foto daarmee van doen? Oer-Lónders zullen het intussen wel dóór hebben: is dat niet Marte Willems? Ja…dat is Marte Willems! Dat Marte de allereerste voorzitter van KBO-Overloon was in de jaren van 1955 tot 1961, dat zullen maar heel weinigen van ons zich kunnen herinneren. Marte liet zich bijna nooit zonder pet zien. Waarschijnlijk heeft hij ze speciaal voor deze foto even afgezet. Opvallend zijn z’n zwarte haren, die ook op hoge leeftijd hun kleur behouden hadden en hem de bijnaam “Zwarte Marte” bezorgd hadden. Over hoe hij als voorzitter de jonge KBO leidde, daarover is niet veel meer bekend. De boerderij waar hij met zijn gezin woonde staat aan de Merseloseweg nummer 11. Naderhand hebben de families van Eeuwijk en Philipsen er gewoond. Nu woont er de familie Peters en is het huis witgekalkt. In de tijd dat Marte voorzitter was, eindigde de verharde weg precies bij z’n boerderij. De rest van de weg naar Merselo was zandweg (tot begin 60-er jaren). De allereerste secretaris was Hent Verdijk [in de volksmond Hent d’n Boj, omdat hij postbode (boj)was], de penningmeester was Thei Kersten en de twee andere bestuursleden Toon Fransen en Toon Hendriks. De vereniging - die toen Rooms Katholieke Bond van Bejaarden heette - telde in 1956 al 108 leden! In de tachtiger jaren werd de naam Katholieke Bond van Ouderen, afgekort KBO.Onze afdeling is voortgekomen uit een idee dat ontstond tijdens een busreis van de Zonnebloem naar Groesbeek, Nijmegen en Arnhem op 5 oktober 1954.[Het volledige, originele handgeschreven verslag van die reis, alsmede dat van de oprichtingsbijeenkomst op 13 juni 1955, beiden gemaakt door Truusje Henckens – dochter van meester Henckens – kunt u nalezen in het Jubileumboek, dat de leden in de loop van juni aangeboden wordt.] Het doel van de oprichting van de KBO-afdelingen in den lande was om de bejaarden – na hun werkende leven - in staat te stellen om een stem in de politiek te krijgen, teneinde hun situatie op sociaal, economisch en cultureel gebied te kunnen verbeteren. Immers, de AOW zou pas enkele jaren later – in 1957 – het bestaan van de ouderen op economisch gebied een fikse stap vooruit helpen. In de laatste jaren is voor de KBO ook belangenbehartiging voor de leden een belangrijk onderwerp geworden, vooral sinds de landelijke invoering van de participatie- en zelfredzaamheidsregels. Omdat onze KBO als allereerste vereniging in het dorp een groots Jubileumboek uitbrengt - 50 bladzijden dik, geheel in kleur en op zwaar glanspapier afgedrukt - willen we u hier voor een uitvoerig overzicht, van de ontwikkeling en de groei en bloei van de vereniging tot aan de tegenwoordige tijd toe - naar dit prachtige boekwerk verwijzen. Daarin staan uiteraard ook de talloze activiteiten die wekelijks, maandelijks en jaarlijks georganiseerd worden vermeld, met foto’s en beschrijvingen en al! Het is lectuur die we van harte aanbevelen. Het jubileumprogramma ziet er als volgt uit:
zaterdag 13 juni: 13:30 – 16:30 sport- en spelmiddag rondom de Raayhal
18:00 – 22:15: koffietafel, aansluitend feestavond in de Pit
zondag 14 juni: 10:00 eucharistieviering, geleid door pastoor Tolboom 11:30: receptie in de Pit
meer info op de website van www.kbo-brabant.nl

                         Leuk als je even het gastenboek tekend   scroll naar beneden voor het filmpje.