OVERLOON | Burgemeester Karel van Soest en wethouder Jeu Verstraaten hebben samen met de Dorpsraad vandaag samen  een nazaat van de Anne Frankboom geplant. Op deze plek is ook een Landschappelijk ommetje gerealiseerd.

Op dinsdag 6 april is er een Anne Frankboom geplant. Dit is een nazaat van de witte paardenkastanje die Anne Frank vanuit haar onderduikplek in het Achterhuis kon zien. 

De Anne Frankboom is geplaatst aan de Oploseweg in Overloon. Op deze plek is ook een Landschappelijk ommetje gerealiseerd. In dit ommetje is een monument geplaatst die verwijst naar de molen die daar gestaan heeft

Realisatievanhetmonumentbijdeoudemolen26-03-2021--5-2.jpg

en tijdens de bevrijding van Overloon is gesneuveld. Met de aanplant van de Anne Frankboom wordt er stil gestaan bij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast is de aanplant ook een symbolische afronding van het project Landschappelijk Ommetje Overloon. 

 

Anne Frank schreef meerdere malen over de boom in haar dagboek. Deze boom was haar enige contact met de natuur vanuit haar onderduikplek. De boom sneuvelde in 2010 bij een storm.

 

Mede dankzij de financiële bijdrage van de provincie konden deze plannen worden gerealiseerd. Wethouder Jeu Verstraaten: “Ik ben trots dat er verschillende initiatieven met elkaar verweven zijn en dat we op deze manier stil kunnen staan bij de afschuwelijke gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog.’’