Binnenkort wordt er een bijzondere periode afgesloten op de Josefschool te Overloon. Na acht jaar zullen de schakelklassen na de meivakantie sluiten. 

In de periode 2014-2022 hebben honderden kinderen die woonachtig waren op AZC Overloon de kans gekregen om op de Josefschool kind te zijn en de situatie en zorgen van thuis te vergeten. 

Het team dat werkzaam is in de schakelklassen heeft inmiddels hun hart verloren aan deze doelgroep. 

 

De eerste vraag die vaak wordt gesteld door mensen zonder ervaring met nieuwkomers: ‘Hoe ga je om met de taalbarrière?’. Natuurlijk doe je veel met handen en voeten, maar je staat voor de klas als mens. Het belangrijkste voor deze kinderen is dat je er voor hen bent en de veiligheid waarborgt. Dat kan ook zonder taal door soms letterlijk een knuffel te geven. Dit hebben veel leerkrachten van de Josefschool mogen ervaren. In alle reguliere groepen hebben in de loop der jaren wel kinderen van het AZC gezeten. Dit waren kinderen die al onderwijservaring hadden op een andere school of in de schakelklas. 

 

De schakelklaskinderen en ouders zijn heel dankbaar voor het feit dat ze mogen leren. Veel kinderen laten in een korte periode een enorme groei zien. Daar geniet iedereen van. De leerlingen van de Josefschool hebben kennis gemaakt met kinderen van over de hele wereld. Dit was in het begin nieuw en spannend, maar werd uiteindelijk ‘gewoon’. De kinderen van het AZC kwamen na schooltijd dan vertellen dat ze gingen afspreken. Voor veel reguliere kinderen de normaalste zaak van de wereld, maar voor dit kind ging er een nieuwe wereld open. Ze straalde van oor tot oor!

 

Er is veel gelachen met de kinderen, maar er hebben ook tranen gevloeid door de lastige situaties waar kinderen in zitten. Kinderen zaten vaak maar een paar maanden in de schakelklas. Daarna moest er afscheid worden genomen omdat het gezin verhuisde naar een ander centrum of woning. Dit was ook lastig voor de reguliere leerlingen. Wanneer er vriendschappen ontstonden en kinderen van de een op andere dag van school gingen. Voor de huidige schakelklasleerlingen volgt nu weer een periode van onzekerheid: waar gaan ze naar toe? Hoe vaak moeten ze nog wisselen van woonplek en school? 

 

 

Er zullen vele mooie herinneringen gekoesterd worden. De Josefschool is in ieder geval heel dankbaar voor deze mooie periode. Hier is bij stil gestaan tijdens een afscheidsviering voor alle kinderen en ouders op woensdag 13 april. Vaak worden de juffen bedankt door de kinderen en ouders bij het afscheid. Wij willen graag alle kinderen en ouders bedanken voor de mooie dingen die we samen hebben meegemaakt! We wensen hen alle geluk van de wereld.

 

De Josefschool zal een nieuwkomersvoorziening behouden voor nieuwkomerskinderen uit de gemeente Land van Cuijk. Met de expertise die de afgelopen jaren is opgebouwd zal onderwijs aan nieuwkomers uit de gemeente worden gegeven. Na ongeveer een jaar intensief taalonderwijs in de nieuwkomersvoorziening zullen deze leerlingen doorstromen naar een reguliere school dicht bij huis.

Met dan aan Geert voor de foto's