Zithoek als herinnering officieel geopend 23-06-2018

Picknick bankje vernield als herinneringen vervagen in 2019

Zaterdagmorgen 23 juni om 11 uur was de zithoek ter herinnering aan Frans Huisman officieel geopend.door wethouder Jeu Verstraaten en daarna door de vrijwilligers in gebruik genomen.De familie Huisman was bij de officiële ingebruikname aanwezig

Al weer acht jaar plegen de vrijwilligers van Bosgroep Loonse Duinen onderhoud aan de Overloonse bossen. Met name het jeneverbesstruweel achter het Oorlogsmuseum vrij houden van bramen en ander opschot is een belangrijke taak van de groep. Dit vrijwilligerswerk is zeker niet onopgemerkt gebleven en wordt erg gewaardeerd door de Overloners en andere passanten.

Iemand die het werk van de Bosgroep een bijzonder warm hart toedroeg was onze dorpsgenoot Frans Huisman, die in december 2016 op 80-jarige leeftijd plotseling is overleden. Om uitdrukking te geven aan Frans z’n waardering bood de familie Huisman aan een zithoek voor de Bosgroep te realiseren. In nauwe samenwerking met de gemeente is deze zithoek inmiddels samen met een gedenksteen geplaatst bij de jeneverbessen; voorbij de tennisbanen, fietspad rechts, bij het begin van de blauwe wandelroute. Het is voor u ook een mooie gelegenheid om het resultaat van het werk van de bosmannen te aanschouwen en u te vergewissen van het feit dat ze meer doen dan bankzitten. Schaapherder Wim Jans was met zijn kudde Kempische Heideschapen aanwezig.wat natuurlijk ook leuk is voor de kinderen.Omdat de bankjes er al enkele maanden staan weten de boswerkers al lang dat het lekker zit.Natuurlijk staat de zithoek er ook voor de wandelaar die het jaar rond in een momentje van rust wil genieten van het resultaat van al dat vrijwilligerswerk: een juweel van een jeneverbesstruweel…! De bosmannen zijn er  bij mee want ze zijn maar wat trots op hun mancave, met ’n knipoog naar boven, waar Frans Huisman ongetwijfeld tevreden toekijkt…

                                                                                   LEUK ALS JE EVEN HET GASTENBOEK TEKENT