lichtjes op oorlogsgraven 24-12-2018

De oorlogsbegraafplaats aan de Vierlingsbeekseweg in Overloon bood op kerstavond een bijzondere aanblik. Alle 280 oorlogsgraven werden met een kaarsje verlicht. De leerlingen van groepen zeven en acht van de Josefschool in Overloon zorgden daarvoor. 

Vandaag, 24 december 2018 worden er op meer dan 315 begraafplaatsen in Nederland, kaarsjes geplaatst op oorlogsgraven.

Voor de gemeente Boxmeer / Overloon, is dit voor het eerst. De organisatie heeft besloten om de gevallenen die direct betrokken waren bij de bevrijding van Overloon en omgeving te eren.

In Overloon zijn 280 graven van voornamelijk Engelse soldaten. Echter,…. 1 Nederlander; van der Burgt. (Tonnie)

280 graven, 280 families die al bijna 75 lang niet compleet waren met bijzondere dagen als kerst. Voor ons is het normaal dat we de kerst samen vieren.

We moeten deze mannen enorm dankbaar zijn voor de vrijheid, waarvoor zij gezorgd hebben, iets waar heel lang niet bij stilgestaan is. Nu de herdenking van de bevrijding van Overloon in 2019 en geheel Nederland in 2020 snel dichter bij komt, realiseren zich steeds meer mensen dat vrijheid niet iets vanzelfsprekends is. Voor onze vrijheid zijn vele levens gegeven, veel bloed vergoten en ontzettend veel leed en ellende geleden.

Laat dit niet voor niets zijn geweest. Vooral om dit laatste, eren wij vandaag de “HELDEN” die ons onze vrijheid gegeven hebben.

“lest we forget”

Op 24 december 2018 om 15.30 waren er ruim 30 kinderen van de groepen 7 en 8 van de Josefschool, met hun leerkrachten, ouders aanwezig bij het plaatsen van de kaarsjes op de graven in Overloon (280). De inleiding werd gevolgd door een woordje van onze burgemeester, van Soest. Deze prees het initiatief en sprak de hoop uit dat deze actie zeker navolging verkrijgt. De heren wethouders Verstraaten en Stevens waren ook aanwezig en hebben meegeholpen de kaarsjes op hun plek te zetten.
Nadat de kinderen rond 16.00 uur de kaarsjes geplaatst hadden, speelde Janine Verberkt "the last post", gevolgd door een minuut stilte. 
Daarna was er chocomel en speculaas, voor iedereen. 
Bezoekers van heinde en verre; van Grave tot Roermond.
 
Dank aan degenen die ons geholpen hebben: Iwan van Dijk (Boxmeer), Jack en Monique Bouman (Boxmeer), Patrick, Annika en Amber Thijssen (Venhorst), Albert Hendriks (Overloon), Jannus en Mayke Ebben (Groeningen).
Ook onze begunstigers / sponsoren, hartelijk dank:
Plus Verbeeten Overloon / Vierlingsbeek; aannemer Maarten Jansen, Overloon; Partycentrum Bos, Overloon; Kaarsenfabriek Bolsius, Boxmeer; IBN Facilitair en Museum van Postzegel tot Tank in Groeningen.
Foto's: Albert Hendriks (Overloonnieuws)
bron tekst Leo Janssen