OVERLOON | De (geloofs)gemeenschap van Overloon en het bestuur van de fusieparochie Maria, Moeder van de Kerk (MMK) zijn in een impasse geraakt en een oplossing lijkt vooralsnog niet in zicht. Dat werd woensdag pijnlijk duidelijk tijdens een door de dorpsraad geïnitieerde bijeenkomst over de toekomst van de Overloonse kerk, waar vrijwilligers hun ongenoegen uitten, maar nul op hun rekest vonden bij pastoor Norbert van der Sluis en kerkbestuurder Rens Hendriks. "Overloon kan geen autonome parochie zijn", zei hij.

Pastoor Van der Sluis hing onlangs het slot op de Overloonse kerk nadat de vrijwilligers het bijltje erbij neergegooid hadden. Eerder was de beheercommissie van de H. Theobalduskerk al boos opgestapt uit onvrede over de te volgen koers van de in 2010 ontstane fusieparochie. "De zorgen zijn groot en zitten heel diep", benadrukte Martien Hendriks ten overstaan van bijna 250 aanwezigen in De Pit. "Wij hebben als onafhankelijke commissie gesproken met vrijwilligers en kerkbezoekers. Vrijwilligers geven aan bereid te zijn terug te willen keren, maar er zal goed overleg nodig zijn. Gelovigen vinden een sfeer van saamhorigheid meer in Smakt of Boxmeer en gaan niet naar één van de eigen parochiekerken."
Voormalige leden van de beheercommissie lieten weten dat bij Van der Sluis 'liturgie op de eerste plaats komt'. De 50 tot 80 kerkbezoekers in Overloon 'voelen zich daar ongemakkelijk bij'. Zij willen dat de populaire gebiedsdiensten, die worden voorgegaan door leken, in stand gehouden worden. Nadat de verschillende insprekers aan het woord waren geweest, nam Van der Sluis het woord. De kritiek had hem duidelijk niet geraakt. "Een kerkgebouw is niet alles bepalend voor het geloof", zei hij. Hendriks tot slot: "Overloon zal mee moeten met de moederkerk."

Lees meer in nieuwsblad De Maas Driehoek van dinsdag 7 juni.  lees meer op bron www.kliknieuws.nl/regio/maasdriehoek/93428/overloon-en-bestuur-fusieparochie-dieper-in-impasse

lees ook  Gedonder in de kerk, vrijwilligers boos op pastoor: 'Hij maakt alles kapot'

OVERLOON - Donkere wolken pakken zich woensdagavond samen boven de toren van de Theobalduskerk in Overloon. En de donder is duidelijk hoorbaar in het nabijgelegen buurtcentrum De Pit, waar vrijwilligers van de kerk hun gal aan het spuwen zijn. Mikpunt zijn vooral de pastoor en het huidige bestuur. "Zo ga je niet met elkaar om", foetert een spreker.lees meer op bron: www.omroepbrabant.nl

Kerkrel in Overloon suddert verder: 'Geen herstel van vertrouwen'

hier een foto van bisschop Mgr.De Korte die in gesprek was met parochiebestuur en betrokkenen uit Overloon.

OVERLOON - Het vertrouwen van Overloonse kerkgangers in het parochiebestuur is nog steeds niet hersteld. De kerkrel die vorig jaar ontstond suddert door, ook al verscheen recent in de dorpskrant een boodschap van het parochiebestuur met de kop 'Het gaat weer de goede kant op'.

Anton Broekman, voorzitter van de beheercommissie parochie Overloon, die onder de overkoepelende parochie valt, is hoopvol. ,,De kerk in Overloon ging eerst op slot, nu worden weer vieringen gegeven. Vrijwilligers doen hun werk, ook mensen die destijds zijn opgestapt. Maar we zijn er nog niet’’, zegt hij.lees meer op bron:www.gelderlander.nl/boxmeer/kerkrel-in-overloon-suddert-verder-geen-herstel-van-vertrouwen

Het vertrek van pastoor zou het beste zijn voor ons dorp Overloon

OVERLOON - Het vertrek van pastoor Norbert van der Sluis uit de Theobaldusparochie in Overloon zou het beste zijn wat het dorp kan overkomen. „De pastoor past niet in onze gemeenschap”, zegt dorpsbewoner Toon Hendriks.Hij neemt daarmee een voorschot op de uitkomst van een bemiddelingspoging van bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch die strijdende partijen in Overloon weer bijeen wil brengen.

zouhetbestezijnvooronsdorp.jpg

hier een foto van bisschop Mgr.De Korte die in gesprek was met parochiebestuur en betrokkenen uit Overloon. 

Bemiddeling
Hendriks, inwoner van het dorp, had eerder hetzelfde doel en organiseerde in juni een bijeenkomst waar alle partijen samen kwamen én waarbij duidelijk werd dat het niet botert tussen Van der Sluis en veel kerkgangers in het dorp.

Beleid
Het rommelt al even in Overloon, maar de bom barstte begin dit jaar lees meer op bron: www.gelderlander.nl/regio/maasland/boxmeer/vertrek-pastoor-beste-voor-overloon

'Kwartiermakers' moeten impasse kerk Overloon doorbreken

OVERLOON | Bisschop Gerard de Korte heeft een viertal parochianen uit Overloon gevraagd mee te denken om een oplossing te vinden om de impasse, die is ontstaan in de deelparochie Overloon, te doorbreken.

 

Mevrouw Willems, mevrouw Van Erck en de heren Verhoef en Verstraaten zijn verzocht 'om zich alskwartiermakers in te zetten voor de toekomst van de kerk en het herstel van het vertrouwen van de geloofsgemeenschap in Overloon' met het bestuur van de fusieparochie Maria, Moeder van de Kerk. Het viertal heeft hiermee ingestemd na een onderhoud woensdag met De Korte en het parochiebestuur.
Vrijwilligers van de deelparochie in Overloon stemden onlangs massaal op uit onvrede over de door de moederparochie gekozen koers, die vooral gestoeld is op liturgie. De Overloonse geloofsgemeenschap wil vasthouden aan minimaal één door vrijwilligers voorgezeten gebedsdienst in de maand.
De Korte zal op korte termijn, samen met het bestuur van de fusieparochie, ook een gesprek voeren met vertegenwoordigers van de Overloonse deelparochie.lees meer op bron www.kliknieuws.nl/regio/maasdriehoek/religie/94257/-kwartiermakers-moeten-impasse-kerk-overloon-doorbreken-

'Bisschop bemiddelen in kerkconflict Overloon'

OVERLOON | Voorzitter Bert Bardoel van Fanfare Vriendenkring uit Overloon doet een beroep op de nieuwe bisschop Gerard de Korte van 's-Hertogenbosch om te bemiddelen in het conflict tussen de vrijwilligers van de Overloonse H. Theobalduskerk en het bestuur van fusieparochie Maria, Moeder van de Kerk. "Want het mag niet zo zijn dat deze kerk straks niet meer het middelpunt van onze gemeenschap is", onderstreept Bardoel.

Als De Korte de uitdaging aanneemt, zal hij goed voorbereid af moeten reizen naar Overloon. Want als één ding woensdagavond tijdens de bijeenkomst in gemeenschapshuis De Pit pijnlijk duidelijk werd, dan is het wel dat er nog een boel ruimte zit tussen de 'eisen' van de fusieparochie en de 'wensen' van de Overloonse geloofsgemeenschap. "De pastoor kwam met voorstellen voor de eucharistievieringen, die veel meer op de liturgie zijn gestoeld. Later bleek dat de plannen gewoon zouden worden doorgevoerd. Zonder overleg", legt Anton Broekman van het voormalige kerkbestuur de reden uit waarom de beheercommissie een half jaar geleden opstapte lees meer op bron: www.kliknieuws.nl/regio/maasdriehoek/93528/-bisschop-bemiddelen-in-kerkconflict-overloon-

                              Kerk in Overloon (juni 2016)

Op 1 juni jl is er een, druk bezochte, bijeenkomst geweest omtrent de diverse ontwikkelingen rond de kerk in Overloon. Alle betrokken partijen waren daarbij aanwezig en hebben hun visie kenbaar kunnen maken. De ontstane problemen zijn niet opgelost en er zal, door de organisatoren van deze bijeenkomst, bij de bisschop van ‘s-Hertogenbosch erop worden aangedrongen om in te grijpen.Er is een verslag gemaakt van deze avond; die kunt u downloaden op de website van de dorpsraadoverloon van overloon http://www.dorpsraadoverloon.nl

OVERLOON - Op dinsdag 28 juni gaat bisschop Mgr. De Korte in gesprek met parochiebestuur en betrokkenen uit Overloon.

Op woensdag 15 juni had Mgr. De Korte fotoalberthendriks-12.jpgeen gesprek met het bestuur van parochie Maria Moeder van de Kerk en 4 personen uit Overloon. Deze gespreksgroep werd samengesteld door het parochiebestuur. Daags na deze bijeenkomst is door Mgr. De Korte telefonisch contact opgenomen met Martien Hendriks, mede-initiatiefnemer van de bijeenkomst op 1 juni. Hem werd gevraagd om drie personen uit Overloon uit te nodigen voor vervolggesprekken. Deze personen moesten gedragen worden door de Overloonse bevolking. Antoon Broekman en Bert Bardoel werden hiervoor benaderd.
Antoon Broekman is voorzitter van de voormalige beheercommissie, Bert Bardoel is voorzitter van de fanfare en als zodanig betrokken bij de (kerst)concerten in de kerk. Op aandringen van parochianen heeft Martien Hendriks besloten als derde man deel te nemen aan de gesprekken.Het eerste vervolggesprek vindt plaats op 28 juni in de pastorie van Overloon.In een tweede telefoongesprek met Mgr. de Korte is de definitieve samenstelling van de deelnemers vastgesteld: Bisschop Mgr. De Korte, Rens Hendriks en Rutger Jans vanuit het bestuur van parochie Maria Moeder van de Kerk e n Antoon Broekman, Bert Bardoel en Martien Hendriks uit Overloon. Het gesprek zal geleid worden door Erik Verhoeven uit Overloon.
Mgr. De Korte ziet een snelle herstart van de diensten in de kerk van Overloon als eerste prioriteit.bron: www.omstreeks.nu/parochie/overloon-dinsdag-in-gesprek-met-bisschop

                                                                                         

26-10-2016 Oplossing voor kerkelijke tweespalt in Overloon

terwijl in juni nog een verhit debat plaatsvond tussen het parochiebestuur en Overloonse parochianen, lijkt er nu definitief een oplossing gevonden voor de kerkelijke vete. Het is de bedoeling dat de kerk vanaf 6 november weer open gaat.

Enkele maanden geleden ontstond er trammelant tussen de overkoepelende parochie Maria, Moeder van de Kerk uit Sint Anthonis en het Overloonse kerkbestuur. Een verschil in visie zorgde ervoor dat het kerkbestuur, alsmede vele vrijwilligers, opstapte. Hoewel de parochie een nieuw bestuur aanstelde, lukte het hen niet nieuwe vrijwilligers te verwerven. Men slaagt er daarom niet in om de zondagsdienst in goede banen te leiden en vandaar is de Overloonse kerk al enige tijd op zondag dicht.

Bisschop Gerard de Korte werd ingeschakeld om te bemiddelen in de twist. En met succes. ''De geloofsgemeenschap van Overloon heeft immers recht op een structureel herstel van het liturgisch leven'', stelt De Korte. Van november tot april volgend jaar vinden de diensten volgens oud gebruik plaats. Dit betekent dat op elke derde zondag van de maand om 10.30 uur een gebedsviering wordt gehouden, en op alle andere zondagen op dat zelfde tijdstip een eucharistie zal worden gevierd. Per april komt de gebedsviering te vervallen en zal er enkel wekelijks een eucharistie plaatsvinden. ''De tijd tot april 2017 zullen we gebruiken om met ondersteuning vanuit het bisdom nader tot elkaar te komen en een heuse communicatie op gang te brengen'', stellen beide partijen in een verklaring. De voormalige beheercommissie hervat vanaf heden haar werkzaamheden.lees meer op bron: www.omroepvenray.nl/nieuws/2016/10/26/oplossing-voor-kerkelijke-tweespalt-overloon

                                    De kerk in Overloon na maanden weer open

OVERLOON - De kerk in Overloon is na maanden weer open. De pastoor, het parochiebestuur en vrijwilligers hadden ruzie. En dat liep zo hoog op dat de kerk maandenlang op slot ging.

Maandenlang bleven de kerkbanken van de Heilige Theobalduskerk leeg. Maar zondagochtend waren ze weer gevuld.
De ruzie draaide om een gebedsdienst die een keer in de maand op zondag door vrijwilligers werd gehouden, naast de eucharistievieringen. Vrijwilliger Tiny Willems: "De gebedsdienst werd ineens verboden. Daardoor was er een conflict. De vrijwilligers hielden er toen mee op en daardoor konden ook de eucharistievieringen niet meer plaatsvinden en ging de kerk op slot."
Boos
De vrijwilligers waren niet alleen boos om het schrappen van hun gebedsdienst, maar ook omdat ze de pastoor en het bestuur te autoritair vonden. En ze vonden dat ze te weinig waardering kregen. Willems: "De vrijwilligers waren heel boos, ja."

Pastoor Norbert van der Sluis hier op de foto fotonr27-39-3.jpghad deze felle reactie niet verwacht. "Ik was er door verrast. Ik had het niet verwacht. Dan had ik het anders ingekleed en uitgelegd waarom ik het zo belangrijk vind dat er hier elke zondag een eucharistieviering is."
Bemiddelaar
Om ervoor te zorgen dat de kerk toch weer open ging, mengde de nieuwe bisschop De Korte hier op de foto

zich in het conflict. fotoalberthendriks-12-2.jpg Hij stelde Erik Verhoeven aan als bemiddelaar om de band tussen de kerk en de vrijwilligers beter te maken.lees meer op bron: www.omroepbrabant.nl/?news/257119962/Kerk+Overloon+weer+open+na+maandenlange+ruzie+.aspx

kijk ook het filmpje van omroepbrabant van Kerk Overloon weer open na maandenlange ruzie op www.youtube.com/watch?v=bak5sjmPKKQ