Overloon:Gemeentelijke dansdag wederom geslaagd

Op zaterdag 16 maart was de jaarlijkse gemeentelijke dansdag van de gem. Boxmeer. Deze dag werd door de SWOGB, in samenwerking met de dansdocenten georganiseerd.Er waren deze middag 3 dansgroepen aanwezig t.w. Trojak uit Boxmeer, De Rida’s uit De Rips en Ons Plezier uit Overloon. Daarnaast was ook de zitdansgroep ‘Efkes Anders’ uit Boxmeer aanwezig. Onder de begeleiding van Ans Derks, Nellie Nabuurs en Annie van Diessen werden verschillende (volks)dansen gedaan op muziek. De groepen hadden eigen dansnummers maar daarnaast waren er ook doedansen waar iedereen aan deelnam. De voetjes kwamen deze middag los op de dansvloer. Een mooie happening voor de deelnemers en de bezoekers.

De zitdansgroep uit Boxmeer deed een 4-tal dansen waarbij de deelnemers vanuit de stoel, en met Hoeden en/of stokjes, met handen en voeten het ritme van de muziek volgen. Annie zweept de groep op en het enthousiasme straalt ervan af. Ook de andere deelnemers deden spontaan mee. Geweldig.

Ook al mogen we deze middag als geslaagd noemen, er dreigt wel een gevaar. Het aantal groepen wat deelneemt, wordt kleiner en ook het aantal deelnemers in de groepen heeft een dalende lijn. Dat is jammer en is zeker voor de toekomst een gevaar. Hoe kunnen we deze trend doorbreken? Een fikse uitdaging voor de Werkgroep Dansen van de SWOGB. Namens de werkgroep zegt Piet Ermens uit Maashees, “We maken ons terdege zorgen over de toekomst maar we moeten wel doorgaan, want van uitstel komt afstel. Dan komt het nooit meer terug. En dat zou ontzettend jammer zijn.

 Lees meer op bron:https://www.swogb.nl/nieuws/

                                                   Leuk als je even het gastenboek tekent