Heideontwikkeling en afwerking stortplaats in Overloon 21-10-2016

Onder de hoogspanning in de Overloonseduinen in overloon ligt een voormalige stortplaats.Deze stortplaats is nooit afdoende afgedekt en afgewerkt. Aan de oppervlakte is nog afval zichtbaar.In overleg met Tennet (eigenaar hoogspanning) is een plan opgesteld waarbij de stortplaats wordt afgedekt en het gebied als een heideterrein zal worden ingericht. Naast het feit dat vanuit milieu doelstellingen de stortplaats deugdelijk
wordt afgewerkt ontstaat er een mooi natuurterrein.Verder wordt het doel van Tennet bereikt dat er geen houtopstanden onder de hoogspanning ontstaan.
Projecttrekker Gemeente Boxmeer Betrokken partijen Gemeente Boxmeer en Tennet

bron:www.boxmeer.nl/document 

    Leuk als je even het gastenboek tekend scroll naar beneden voor het filmpje

Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2020 

Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2020
PDF – 9,1 MB 824 downloads

Schapen onder hoogspanningsverbinding Overloonse Duinen

De vrije strook onder de 150 kV- hoogspanningsverbinding Haps-Venray, in de Overloonse Duinen is opnieuw ingericht. Samen met de gemeente Boxmeer zocht TenneT naar een oplossing voor de te hoge bomen en beplanting onder de hoogspanningsverbinding. Het gebied is omgevormd tot heide waar de Kempische heideschapen van Wim Jans kunnen grazen. Gistermiddag werd het gebied feestelijk geopend met een heidelunch in aanwezigheid van wethouder Jeu Verstraaten.

Omgevormd bos

Het bosgebied Overloonse Duinen werd in de jaren ’50 onderbroken door de aanleg van deze hoogspanningsverbinding. De strook grond onder de hoogspanningsverbinding moet om veiligheidsredenen altijd vrij zijn van hoog opgroeiende beplanting. Er ontstond hierdoor een onaantrekkelijke kale lege strook in het bosrijke gebied. Het onderhoud was een tijdrovende en dure klus. Daarnaast kreeg het gebied de laatste jaren een steeds belangrijkere recreatieve functie waardoor de vraag om het gebied om te vormen tot een aantrekkelijke plek groter werd.

Herontwikkeling

Met relatief beperkte inspanning bleek het gebied zich uitstekend te lenen voor de ontwikkeling van heide en schraal grasland. De ruige randen van het heidegebied zijn aantrekkelijk voor insecten zoals de nachtvlinder. Hét voedsel voor de nachtzwaluw. Door de open inrichting zien we ook meer jeneverbessen terug in het gebied.

Onderhoudsvrij

Voor zowel TenneT als de gemeente Boxmeer is dit plan een positieve oplossing. De gemeente heeft er een stuk aantrekkelijk recreatiegebied bij en TenneT bespaart kosten omdat jaarlijks kappen en snoeien tot het verleden behoort. Om te voorkomen dat de bomen en struiken weer uitlopen, lopen er af en toe Kempisch heideschapen te grazen.

 Leuk als je even het gastenboek tekent scroll naar beneden voor het filmpje  let op Er zijn 2 foto's  pagina's 

opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT1-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT2-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT3-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT4-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT5-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT6-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT7-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT8-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT9-2.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT10-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT11-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT12-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT13-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT14-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT15-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT16-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT17-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT18-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT19-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT20-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT21-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT22-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT23-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT24-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT25-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT26-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT27-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT28-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT29-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT30-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT31-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT32-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT33-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT34-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT35-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT36-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT37-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT38-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT39-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT40-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT41-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT42-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT43-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT44-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT45-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT46-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT47-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT48-1.jpg

Heideontwikkeling en afwerking stortplaats 6-5-2017

Heideontwikkeling en afwerking stortplaats 24-03-2017

 Leuk als je even het gastenboek tekent scroll naar beneden voor het filmpje  let op Er zijn 2 foto's  pagina's