oplevering Heideproject onder Hoogspanningsnetwerk van TenneT 18-05-2017

Dit voorjaar hebben de gemeente Boxmeer en TenneT de omvorming van bos naar een  heidegebied onder de hoogspanningsverbinding van TenneT op de Overloonse Duinen afgerond.Als beplanting (bomen en struiken) te hoog wordt en te dicht in de buurt van een hoogspanningsverbinding komt, kan de elektriciteit via de beplanting een weg naar de aarde zoeken. Dit willen we uiteraard voorkomen. Door het bos om te vormen ontstaat er ruimte voor het ontwikkelen van volwaardige en duurzame heide en de beplanting onder de hoogspanningsverbinding blijft laag.Dit project is in nauwe samenwerking met gemeente Boxmeer en TenneTen Bosgroep Loonse Duinen  tot stand gekomen.Om de oplevering en de samenwerking feestelijk te vieren, was er voor de genodigde een heidelunch! Ook zien we de kempische heideschapen die het heidegebied in de toekomst duurzaam gaan beheren voor het eerst aan het werk.op de heidegebied onder de hoogspanningsverbinding van TenneT

Onder de hoogspanning in de Overloonseduinen in overloon ligt een voormalige stortplaats.Deze stortplaats is nooit afdoende afgedekt en afgewerkt. Aan de oppervlakte is nog afval zichtbaar.In overleg met Tennet (eigenaar hoogspanning) is een plan opgesteld waarbij de stortplaats wordt afgedekt en het gebied als een heideterrein zal worden ingericht. Naast het feit dat vanuit milieu doelstellingen de stortplaats deugdelijk wordt afgewerkt ontstaat er een mooi natuurterrein.Verder wordt het doel van Tennet bereikt dat er geen houtopstanden onder de hoogspanning ontstaan.Projecttrekker Gemeente Boxmeer Betrokken partijen Gemeente Boxmeer en Tennet en de Bosgroep Loonse Duinen

kijk ook de foto's van Heideontwikkeling en afwerking stortplaats in Overloon op www.fotoalbertoverloon.nl/foto-s-2016/heideontwikkeling-en-afwerking-stortplaats-in-overloon

Schaapskudde op heide in overloon 

Van herstel naar onderhoud
De sturing van de herder met zijn honden of door middel van tijdelijke rasters (flexinetten) speelt bij begrazing een sleutelrol. Ongewenste vegetaties, vaak dominanties van Pijpenstrootje of Bochtige smele, kunnen zo gemakkelijk worden doorbroken en worden teruggebracht tot verhoudingen die weer in balans zijn en in overeenstemming met de criteria van het natuurbeheertype. Het dichtgroeien van de heide met boomopslag kan effectief met de schaapskudde worden tegengegaan, waar nodig door aanvullend beheer met takkenschaar en bosmaaier door de herder. Dikke strooisellagen worden pleksgewijs opgeruimd door mineralisatie na het opengrazen van de vegetatie en het laten vallen van mest en urine. Door het selectieve grazen en het natuurlijke gedrag van schapen wordt de vegetatie overal anders begraasd, waardoor de variatie in hoogte, structuur en leeftijd van Struikhei toeneemt. Begrazing van oude Struihei zal deels voor nieuwe uitlopers zorgen, deels voor afsterven, waarmee gaten in de hei ontstaan en daarmee ruimte voor ontwikkeling. Tussen de heistruiken zullen zich lage grazige vegetaties ontwikkelen terwijl er open zandige plekken op en langs schapenpaadjes ontstaan. Zo ontstaan heterogene patronen in vegetatiestructuren en bodemomstandigheden en krijgt men diverse micro-habitats op het niveau van de vierkante meter.lees mee op bron: http://schapenbegrazing.nl/terreintypen/heide/
meer over de Schaapskudde op heide van De schapen van Wim en Joke in overloon op https://www.facebook.com/De-schapen-van-Wim-en-Joke-189135347797422/

lees ook en kijk de foto's van  Schaapskudde op heide in overloon op www.fotoalbertoverloon.nl/foto-s-2016/schaapskudde-op-heide-in-overloon-26-06-2016

  Leuk als je even het gastenboek tekent scroll naar beneden voor het filmpje 

let op Er zijn 2 foto's  pagina's 

opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT2.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT3.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT4.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT5.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT6.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT7.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT8.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT9-1.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT10.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT11.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT12.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT13.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT14.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT15.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT16.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT17.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT18.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT19.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT20.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT21.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT22.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT23.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT24.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT25.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT26.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT27.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT28.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT29.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT30.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT31.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT32.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT33.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT34.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT35.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT36.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT37.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT38.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT39.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT40.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT41.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT42.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT43.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT44.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT45.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT46.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT47.jpg
opleveringHeideprojectonderHoogspanningsnetwerkvanTenneT48.jpg