Overloon-De fraaie bomen aan weerszijde van de pastoor van Boxtellaan in Overloon hebben zowel hun lusten als hun lasten.Vanwege de grote hoeveelheden eikels en blad maar vooral vanwege de schaduwwerking van de grote kronen is
Een besluit om bomen te kappen Op maandag 24 oktober 2016 zijn de werkzaamheden begonnen aan de Pastoor van Boxtellaan van de Bomen van ruim 66 jaar oud worden gekapt Vanwege de grote overlast voor de aanwonenden en de eensgezindheid hierover is toch besloten de reuzen te vervangen door jonge aanplant.

Al langere tijd gaven vrijwel alle bewoners rondom de Pastoor van Boxtellaan aan veel overlast te hebben van de grote Amerikaanse eiken aan de Pastoor van Boxtellaan. Vanwege de grote hoeveelheden eikels en blad, maar vooral vanwege de schaduwwerking van de grote kronen.Een besluit om bomen te kappen, wordt nooit lichtvaardig genomen. Vanwege de grote overlast voor de aanwonenden en de eensgezindheid hierover, is toch besloten de reuzen te vervangen door jonge aanplant.Een ander argument is dat Amerikaanse eiken tegenwoordig alleen nog maar in echt brede straten en lanen worden geplaatst en ze naar verhouding te groot geworden zijn voor deze omgeving. Met de omwonenden is overlegd welke bomen zij beter vinden passen in hun straat. De 28 Amerikaanse eiken worden vervangen door 18 nieuwe Amberbomen (zie foto).

Dorpsraad Overloon is betrokken bij de plannen om de Amerikaanse eiken te vervangen. Vanwege de grote overlast die de bomen veroorzaken bij aanwonenden en het feit dat er nieuwe bomen worden geplaatst, kon de dorpsraad met de kap instemmen.   

De kap vindt later dit jaar plaats, na het broedseizoen. Gelijktijdig worden de nieuwe bomen geplant. De mogelijke kap van deze bomen is meegenomen het boombeheerplan 2016-2025 en er is dus al budget beschikbaar gesteld.bron: www.boxmeer.nl/inwoners/nieuwsberichten

nieuwe bomen Pastoor van Boxtellaan 16-12-2016

Bomen gekapt Pastoor van Boxtellaan 4-11-2016

Bomen gekapt Pastoor van Boxtellaan 28-10-2016

Bomen gekapt Pastoor van Boxtellaan 24-10-2016