informele politieke avond voor jongeren 16-03-2018

VDB/LO organiseert op vrijdag 16 maart een informele politieke avond voor jongeren een leuke, informele en interactieve manier om jongeren bij politiek te betrekken
21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om te gaan stemmen. Onder jongeren is het percentage dat naar de stembus gaat laag. Vorig jaar bracht 66% van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar hun stem uit bij de Tweede Kamer verkiezingen, terwijl in totaal 81,9 procent van de stemgerechtigden naar de stembus ging (Kiesraad, 2017). Om jongeren te stimuleren om actief te participeren in de maatschappij organiseerde VDB/LO in Partycentrum Bos in Overloon een bijeenkomst. Jongeren gingen in gesprek met de jongste kandidaat-raadsleden van VDB/LO over wat hun bezighoudt.Jongeren zijn een belangrijke groep in onze samenleving, en hun standpunten doen ertoe. Het doel van dit initiatief is om Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon Jongeren zijn de stemmers van de toekomst. Niet alle jongeren weten hoe de politiek in elkaar zit, zijn zich bewust van het belang stemmen en weten niet hoe zij hun mening kunnen laten horen. Het is belangrijk dat deze doelgroep zich hiervan bewust wordt. Politici willen graag horen wat er leeft onder jongeren, hun mening horen en kijken hoe ze aansluiting kunnen vinden en aan thema’s kunnen werken.

De politieke partij die actief is binnen de Gemeente Boxmeer. Het VDB/LO wil dicht bij de mensen blijven staan en heeft oog voor het plaatselijke belang, maar bij het maken van onze keuzes kijken wij altijd naar wat het beste is voor de hele gemeente Boxmeer.Vijf Dorpen Belang/ Lijst Overloon kiest voor een geheel eigen visie op de leefbaarheid in met name de kleine kernen, zonder aan een landelijke partij te worden onderworpen. Een brede achterban met diverse mensen uit verschillende kernen zorgt voor een brede optiek en een gedegen visie op politieke items die in de dorpen leven. meer informatie over VDB/LO op http://www.vdb-lo.nl/

                                      LEUK ALS JE EVEN HET GASTENBOEK TEKENT