klussen op het groene schoolplein 17-03-2018

De kinderen van de Josefschool in Overloon spelen, sporten en leren al enkele jaren met veel plezier op het Groene Schoolplein.Elk jaar pakt de werkgroep een nieuwe klus op om het schoolplein nog leuker, groener en duurzamer te maken.

Ook al sneeuwt het vandaag er is toch gewerkt op het Groene Schoolplein

Tijdens de klusdag van zaterdag 17 maart jl. hebben vrijwilligers op het Groene Schoolplein van de Josefschool in Overloon een bijenhotel en educatief informatiebord in een bloemrijke border en een  muziekelement geplaatst. Het bijenhotel en informatiebord zijn geleverd door Bijenhotelkopen.nl, een Overloonse sociale onderneming met hart voor de wilde bij én de maatschappij. De kinderen krijgen via het grote informatiebord natuureducatie over de werking van het bijenhotel en over de noodzaak om de wilde bijen te ondersteunen met nectarrijk voedsel en goede nestgelegenheid.

Dit heeft de wilde bij hard nodig, want van de 358 soorten die in Nederland voorkomen is ruim de helft bedreigd. En aangezien 80% van onze eetbare gewassen afhankelijk zijn van bestuiving door bijen en andere insecten, zijn de wilde bijen erg belangrijk voor onze voedselproductie.

Bijenhotels
Bijenhotels zijn kunstmatige nestplaatsen die uit allerlei natuurlijke materialen zijn opgebouwd. De bijenhotels bieden schuil- en nestgelegenheid en overwinteringsmogelijkheden, niet alleen aan wilde bijen maar ook aan andere nuttige insecten. De wilde bijen hebben, in tegenstelling tot de honingbijen, geen angel. Zij hebben namelijk geen korf, koningin of honing te verdedigen en steken daarom niet. Het is belangrijk om de wilde bijen te ondersteunen, met bloemrijke beplanting voor de nectar en met bijenhotels als nestgelegenheid. Wilde bijen en andere bestuivende insecten zijn van cruciaal belang voor het leven op aarde. Zonder hen geen fruit en groente.

Groen Schoolplein
Het Groene Schoolplein in Overloon is enkele jaren geleden met de hulp van vrijwilligers, het schoolteam, Spring Kinderopvang, Overloonse hoveniers, lokale ondernemers en de kinderen aangelegd. Elk jaar worden er 2 grote klusdagen georganiseerd. Op deze dagen wordt het groen onderhouden, reparaties uitgevoerd en, indien financieel mogelijk, uitbreiding aangebracht. Zo zijn er in de loop van de jaren moestuinbakken, kruidenspiraal, fruitbomen, tuinhuisje en nu dus een bijenhotel gerealiseerd.meer informatie over de Groene Schoolplein op https://nl-nl.facebook.com/groenschoolpleinoverloon/ Josefschool http://www.josefschool.nl

                                     LEUK ALS JE EVEN HET GASTENBOEK TEKENT