Oud-papier inzameling 2024

Gepubliceerd op 2 januari 2024 om 19:10

Graag wil de St. Theobaldusgilde jullie op de hoogte brengen van de aankomende data voor het inzamelen van papier en karton. Op de volgende data zullen gildeleden aanwezig zijn om jullie te begeleiden bij het aanbieden van papier:

- 13 januari
- 27 januari
- 10 februari
- 24 februari
- 9 maart
- 23 maart
- 6 april
- 20 april
- 4 mei
- 18 mei
- 1 juni
- 15 juni
- 29 juni
- 13 juli
- 27 juli
- 10 augustus
- 24 augustus
- 7 september
- 21 september
- 5 oktober
- 19 oktober
- 2 november
- 16 november
- 30 november
- 14 december
- 28 december

Het oud papier is op locatie  “De oude Molen” (nabij de zendmast) gebracht moeten worden waar de gildeleden wederom voor u klaar zullen staan.

Om de toestroom van auto’s te beperken kunt u er ook voor kiezen om het papier van uw buren, ouders, of een slecht ter been zijnde persoon mee te nemen.

De papiercontainers zullen opgesteld worden vanaf 09:00 uur tot 12:00 uur op de zaterdagen. Tijdens deze tijden kan papier en karton worden aangeboden onder begeleiding van de gildeleden. Het is belangrijk om alleen papier en karton aan te bieden en geen drinkpakken, hout, glas, plastic, luiers of ander restmateriaal. Er zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden op naleving hiervan.

Let op dat het aanbieden van papier buiten deze openingstijden niet is toegestaan. De containers worden na de inzameling weer opgehaald.

Dank jullie wel voor jullie medewerking en bijdrage aan het milieu.