overloon nieuws

Bouw Kindcentrum van start

Gepubliceerd op 18 november 2022 om 15:52

In juni 2020 heeft gemeenteraad ingestemd met de bekostiging van een nieuw schoolgebouw van de Josefschool in Overloon, een integraal kindcentrum het toekomstgericht gebouw wordt, geheel energieneutraal, waar kinderen van alle leeftijden een plek krijgen.

Onlangs ondertekenden Henny Cremers (Directeur-bestuurder SKOV-onderwijs), Patrick Kremers (algemeen directeur Willems Uden Technische Installaties / W-Installaties), Leon Herlings (Directeur Herlings Elektro Techniek / E-Installaties) en Martien Pouwels (Directeur Aannemersbedrijf Teunisssen / Bouwkundig) onder het toeziende oog van Jeroen Bouten en René Kuijpers (SORS-adviesgroep) de aannemersovereenkomsten voor de realisatie van het nieuwe Kindcentrum Overloon. Een nieuwe mijlpaal. Vol vertrouwen gaan we medio november starten met de realisatie van dit duurzame Kindcentrum waar kinderen en teamleden van SKOV-onderwijs en Spring Kinderopvang zich thuis gaan voelen.

School

Het nieuwe kindcentrum is een onderwijsgebouw waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich in een geborgen en inspirerende omgeving op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Om aansluiting te zoeken bij de kleinschaligheid en de omgeving hebben we ervoor gekozen het gebouw op te delen. Het schuine dak en de warme materialen zorgen er verder voor dat het gebouw een kindvriendelijke uitstraling krijgt. Doordat ook het interieur en de omgeving meegenomen worden in het ontwerp, zorgen we ervoor dat het geheel past bij de belevingswereld van het kind. Zie bron:https://www.thomasarchitecten.nl/

De Josefschool is aan vervanging toe De gebouwen van de Josefschool aan de Theobaldusweg en de Generaal Whistlerlaan in Overloon zijn vlak na de oorlog in 1946 (her)gebouwd als afzonderlijke jongens- en meisjesschool, zoals in die tijd gebruikelijk was. En er is voor gekozen om in de nieuwbouw, naast basisonderwijs ook dagopvang, peuteraanbod en buitenschoolse opvang te huisvesten. Dit om een doorgaande leerlijn te creëren voor de leerlingen en de afstemming tussen opvang en onderwijs optimaal te ondersteunen.

Meer info en foto’s van Kindcentrum klik hier


«   »