Handen af van onze hulpverleners

Gepubliceerd op 31 december 2022 om 09:19

De hulpverleners roepen dan ook mensen op om hulpverleners met rust te laten, zodat zij hun werk veilig kunnen doen.

Elk jaar zijn de hulpdiensten druk tijdens kerst en oud & nieuw. Vooral de brandweer rukt soms tientallen keren uit om buitenbranden te blussen die veroorzaakt zijn door vuurwerk. De politie zal dan ook hard optreden als hulpverleners lastig worden gevallen

Het OM eist in strafzaken die oud en nieuw gerelateerd zijn hogere straffen dan anders. Als het gaat om geweld tegen mensen met een publieke taak, dan ligt de strafeis 200 procent hoger. Strafbare feiten zoals belediging of mishandeling van bijvoorbeeld ambulancepersoneel of medewerkers van de brandweer of politie worden extra zwaar aangepakt. Het OM wil daarmee het signaal afgeven dat geweld tijdens de jaarwisseling niet wordt getolereerd.

Snel voor de rechter
Om snel en efficiënt te kunnen reageren op strafbare feiten worden zoveel mogelijk strafbare feiten meteen afgestraft. Dat betekent meteen een strafvoorstel van het OM of binnen een week na oud en nieuw voor de rechter.

Hogere strafmaat

Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt Oud & Nieuw als een evenement. Dat wil zeggen dat officieren van justitie forsere straffen eisen of opleggen bij jaarwisselinggerelateerde strafzaken. Bij de beoordeling van dit soort zaken geldt een verzwaringsfactor van 75 procent. Ook kijkt de officier van justitie of er alcohol in het spel is. Dat werkt strafverzwarend. Uiteindelijk beslist de rechter wat de straf wordt en of hij meegaat in de zwaardere eis van de officier van justitie.

Agressie of geweld tegen hulpverleners, zoals brandweer of politie, is een absolute no go. Bij dit soort strafbaar gedrag zal de officier van justitie zwaardere straffen eisen of opleggen. Hier geldt een verzwaringsfactor van 200 procent. Brandweer en politie zorgen immers voor de veiligheid van iedereen. Ze moeten ongehinderd hun werk kunnen doen.

Een Veilige Jaarwisseling

Gun deze kinderen een zorgeloos oud en nieuw. Laat hulpverleners hun werk doen. Ze zijn er ook voor jou. #veiligejaarwisseling bron:https://www.om.nl/onderwerpen/jaarwisseling--vuurwerk

 

Welke boetes en straffen krijg ik voor het bezitten of afsteken van verboden vuurwerk?

 

De minimale boete die u kunt krijgen is € 100 en een aantekening in het strafblad. Afhankelijk van de vuurwerkovertreding kunnen de boetes of straffen flink hoger worden. Vuurwerk inleveren kan bij uw gemeente of milieudienst.

 

Boetes bij vuurwerk

Als u zich niet aan de regels houdt, kunt u een boete krijgen van minimaal € 100. U krijgt dan ook een aantekening in uw strafblad. Daardoor kunt u mogelijk geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) meer krijgen. Een VOG heeft u soms nodig voor een nieuwe baan, stage of opdracht als zzp’er of vrijwilliger.

Overtreedt u de regels vaker, dan is de straf zwaarder. Ook de hoeveelheid vuurwerk en of er sprake is van (overmatig) alcoholgebruik bepaalt de straf of boete.

Boetes en straffen voor illegaal vuurwerk uit het buitenland

Vervoert u verboden vuurwerk uit het buitenland naar Nederland, dan krijgt u een boete of zelfs gevangenisstraf. De politie controleert extra in de grensgebieden.

Lees meer over de hoogte van de boetes of de straffen bij vuurwerk

Boetes en straffen bij misbruik van vuurwerk tegen hulpverleners

Justitie treedt streng op bij geweld tegen hulpverleners (zoals politie en brandweer). Wie vuurwerk naar hulpverleners gooit, moet rekening houden met een verdrievoudiging van de strafeis (boete of celstraf).

Halt-straf voor kinderen tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar die verboden vuurwerk afsteken kunnen een Halt-straf krijgen. Bij lichte overtredingen kunnen ze zo een boete voorkomen. Jongeren krijgen dan van stichting Halt een straf om ze aan te sporen tot ander gedrag, bijvoorbeeld door rommel op te ruimen of excuses aan te bieden. Na een Halt-straf krijgen zij geen aantekening in hun strafblad.

Kinderen onder de 12 en vuurwerk

Kinderen onder de 12 kunnen geen straf of boete krijgen. Dus ook niet als ze vuurwerk afsteken of in hun bezit hebben. De politie kan wel besluiten tot een onderzoek. De politie kijkt dan samen met het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis hoe de situatie bij het kind thuis is. In ernstige gevallen is een maatregel (zoals ondertoezichtstelling) mogelijk. Ook kan melding worden gedaan bij een zorginstelling.lees meer op bron:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-straffen-voor-verboden-vuurwerk