Harmonisatie servicepunten bibliotheekwerk

Gepubliceerd op 22 augustus 2023 om 15:04

In het raadsvoorstel voor de harmonisatie van het bibliotheekwerk wordt niet gesproken over de harmonisatie van de servicepunten. Er wordt wel gesproken over een verouderde collectie in Sint-Anthonis en Grave, na bezuinigingen vanuit de voormalige gemeenten.

Het voorstel is om de collecties in Grave en Sint-Anthonis weer op niveau te brengen. Het raadsvoorstel voorziet in een adequaat dienstverleningsniveau in alle vijf grote kernen. Er zijn vier servicepunten in de gemeente Land van Cuijk (Vierlingsbeek, Wanroij, Overloon en Haps). In Vierlingsbeek, Overloon en Wanroij houden de inwoners de servicepunten in stand door middel van een jaarlijkse eigen bijdrage. Daarnaast betalen de afzonderlijke stichtingen in Overloon, Vierlingsbeek en Wanroij een jaarlijkse bijdrage aan BibliopPlus voor het product servicepunt. De stichtingen zijn ook verantwoordelijk voor de huisvesting en kosten hiervan. De servicepunten worden volledig gerund door vrijwilligers en dragen bij aan de sociale cohesie in de kernen. Na elf jaar hebben de servicepunten hun bestaansrecht bewezen. De Bibliotheek op school (BOS) is ook ondergebracht bij deze servicepunten, zodat kinderen boeken kunnen lenen voor thuis. De servicepunten ontvangen slechts 150 nieuwe titels per jaar, waardoor de collectie verouderd is. Het college wordt verzocht om binnen zes maanden een overzicht te geven van hoe het bibliotheekwerk in het Land van Cuijk is georganiseerd, inclusief de servicepunten en leespunten, en om een voorstel te doen om het bibliotheekwerk in het Land van Cuijk zo in te richten dat er een goede spreiding en serviceverlening is voor alle inwoners, beheerd door BiblioPlus.

Meer informatie vind je op lvc.bestuurlijkeinformatie.nl