overloon nieuws

Home » Nieuws » Bosbeheer gemeente

Bosbeheer gemeente

Gepubliceerd op 7 december 2018 om 16:54

De gemeente Boxmeer is trotse eigenaar van circa 770 hectare bos en natuur. Bosbeheer is nodig om ervoor te zorgen dat het gewenste bosbeeld ontstaat en dat natuurwaarden worden verhoogd.Daarnaast kan bijgedragen worden aan de productie van Nederlands hout. 

                                        Bosbeheergemeente-2.jpg

Deze winter periode vinden er in bosgebied het Helder, Overloonse Duinen, Hondsbergen en een houtopstand aan de Rieterweg in Maashees dunningen plaats. Tevens wordt er, verdeeld over enkele locaties, circa 1,5 hectare bos kaalgekapt om een nieuwe generatie bos te starten. Door meer leeftijdsverschil te creëren binnen de op deze locatie nog eenvormige bosopstanden wordt een gevarieerder beeld geschept.

De bossen van de gemeente Boxmeer zijn FSC®-gecertificeerd (FSC = Forest Stewardship Council). Dat wil zeggen dat het bosbeheer voldoet aan de FSC-standaard voor verantwoord bosbeheer.

Deze zogenaamde FSC-standaard voor verantwoord bosbeheer brengt sociale-, milieu- en economische belangen in balans. Conform deze standaard uitgevoerd bosbeheer met de hieraan gekoppelde houtproductie, beschermt de huidige en toekomstige generatie bossen.

Voordat de houtoogst daadwerkelijk van start kan gaan, worden alle percelen waar geoogst wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Deze check gebeurt in het kader van de Gedragscode Bosbeheer die ervoor zorgt dat er gewerkt wordt binnen de kaders van de Flora-en faunawet.

Tijdens de werkzaamheden worden panelen in het bos geplaatst met informatie over het beheer dat wordt uitgevoerd. Op sommige locaties is het nodig aangrenzende wegen en paden tijdelijk af te sluiten voor de veiligheid. Uiteraard wordt geprobeerd de overlast voor recreanten tot een minimum te beperken.

Mocht u vragen hebben over het beheer of andere zaken met betrekking tot de gemeentebossen van Boxmeer, dan kunt u contact opnemen met Igor Derks van de gemeente Boxmeer via het algemene telefoonnummer, (0485) 585 911. bron:https://www.boxmeer.nl/inwoners/nieuwsberichten_41418/item/bosbeheer-in-onze-gemeente_56863.html


«   »