overloon nieuws

Home » Nieuws » Rapport veldsterktemeting 14 Oktoberplein

Rapport veldsterktemeting 14 Oktoberplein

Gepubliceerd op 22 februari 2019 om 20:56

Het agentschap controleert op verschillende locaties in Nederland dit was op 10 oktober 2018 In Overloon.of de veldsterkten de limiet niet overschrijden. Zo’n meting heet een veldsterktemeting.Ze meten dan de sterkte van het elektromagnetisch veld op een bepaalde plek uitgedrukt in volt per meter (V/m).

imagefromVeldsterktemeting_Overloon_14_oktoberplein_2018-1.png

Op de locatie (14 Oktoberplein )meten zij alle aanwezige elektromagnetische straling, afkomstig uit bijvoorbeeld radio, televisie, draadloos internet, mobiele telefonie en draadloze huistelefoon (DECT). Dit is de elektromagnetische straling in het radiofrequentie gebied (van 100 kHz tot 6 GHz). Ze noteren de hoogst gemeten veldsterkte.

Overloon. Agentschap Telecom heeft deze meting gedaan op 10 oktober 2018.

Agentschap Telecom meet de sterkte van elektromagnetische velden bij antennes in Nederland.De resultaten vindt u hieronder.Uit de metingen blijkt dat alle veldsterkten onder de limieten voor blootstelling blijven.lees meer op bron:https://www.antennebureau.nl/


«   »