overloon nieuws

Home » Nieuws » Koninklijke onderscheiding voor drie inwoners van Overloon

Koninklijke onderscheiding voor drie inwoners van Overloon

Gepubliceerd op 26 april 2019 om 16:41

Het was een bijzondere dag voor drie inwoners van Overloon. Zij kregen vandaag in het gemeentehuis door burgemeester Karel van Soest de versierselen opgespeld die horen bij een benoeming als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.(Foto Koos van der Hoff jubilarissen Theobalduskoor gehuldigd)

In aanloop naar Koningsdag vond vandaag in heel Nederland de traditionele 'lintjesregen' plaats Met 536 onderscheidingen is Brabant.Ook gemeente Boxmeer doet uiteraard aan dit fenomeen mee, en dit jaar waren er drie inwoners van Overloon die de eer hadden benoemd te zijn tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De volgende personen hebben een lintje ontvangen: 

De heer J.F. (Koos) van der Hoff – 77 jaar, Overloon (Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau)

jubilarissenTheobalduskoorgehuldigd--18-2.jpg Foto Koos van der Hoff jubilarissen Theobalduskoor gehuldigd

De heer Van der Hoff heeft in de afgelopen 50 jaar veel vrijwilligerswerk verricht voor de gemeenschap van Overloon. Van 1967 tot heden is hij lid van Zangvereniging LOGEKO in Overloon. In die periode is hij 28 jaar bestuurlijk actief geweest voor de vereniging als voorzitter en vicevoorzitter. Nog steeds is hij een actief lid van diverse commissies en werkgroepen. Ook heeft de heer Van der Hoff zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de kerkgemeenschap in Overloon. Van 1975 tot 2010 was hij lid van het kerkbestuur. Voor zijn prijzenswaardige inzet ontving hij in 2002 de Pauselijke onderscheiding 'pro ecclesia'. Sinds de fusie in 2010 is hij lid van de beheercommissie en de deelparochieraad en hij is nog steeds dirigent van het dames- en herenkoor.

Daarnaast was de heer Van der Hoff in 1967 medeoprichter van het 'Jongerenkoor' in Overloon waar hij tevens dirigent werd. In de loop der jaren kreeg het koor andere namen: 'Jongerenkerk Overloon', 'Young Sound' en 'Zang- en Theatergroep Oker'. Tot aan het einde van zijn lidmaatschap in 1990 was hij actief bij diverse voorbereidende werkzaamheden en was hij diverse jaren bestuurslid.

 

De heer P.G.H. (Piet) Marcellis – 77 jaar, Overloon (Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Grenscafe16-1.jpg Foto Piet Marcellis bij Grenscafe 2017

De heer Marcellis is sinds de oprichting van de Stichting De Oude Schoenendoos in 1982 bestuurslid en sinds 1985 is hij voorzitter. De stichting heeft als doelstelling het voor een breed publiek openbaar en toegankelijk maken van het historisch en cultuur erfgoed voornamelijk betreffende de dorpen gelegen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Vierlingsbeek. Met grote inzet levert de heer Marcellis daar een belangrijke bijdrage aan. Daarnaast vertegenwoordigt hij de stichting in breder verband zoals bij het Historisch Platform Venray, Brabants Heem en Erfgoed Brabant. Ook was hij betrokken bij de totstandkoming van historische uitgaven zoals de boeken 'Grenzen Verlegd' en 'Overloon 100 jaar verenigd' en de film 'Sporen naar het Verleden’.

 

De heer T.H.P.D. (Theo) Verdijk – 68 jaar, Overloon (Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Lonwett2335-1.jpg Foto Theo Verdijk Loën wet't 2017

Al 40 jaar verricht de heer Verdijk vrijwilligerswerk in Overloon en omgeving. Hij is vanaf 1978 tot heden actief voor Stichting 'De Huibuuke' waarvan hij een aantal jaren bestuurslid was. Daarnaast is hij sinds 1984 bestuurslid van de Stichting 'Herdenking slag om Overloon' die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseert. Tevens verzorgt hij voor het Regionaal Bureau Toerisme Land van Cuijk (RBT LvC) als 'Groeter' rondleidingen door Overloon. Vanuit het RBT LvC is hij ook aanwezig bij beurzen in binnen- en buitenland om het Land van Cuijk te promoten. Ook is hij bestuurslid van de Stichting 'Schijt aan de Grens' die tweejaarlijks een kunst- & cultuurevenement organiseert op de grens van Limburg en Brabant. Daarnaast is hij vrijwilliger bij het openluchttheater in Overloon en is hij actief voor de Stichting 'Loén Wet ’t'.

 

Meer Lintjesregen onderscheidingen in de gemeente Boxmeer  op bron:https://www.boxmeer.nl/inwoners/nieuwsberichten


«   »