overloon nieuws

Home » Nieuws » Rabobank donatie voor inrichting extra werkunits bij sociale onderneming in Overloon

Rabobank donatie voor inrichting extra werkunits bij sociale onderneming in Overloon

Gepubliceerd op 15 juni 2019 om 13:54

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen heeft vanuit het Fonds Maatschappelijke Projecten een donatie gegeven aan de sociale onderneming Bijenhotelkopen.nl. De financiële ondersteuning wordt gebruikt
voor het realiseren van extra werkunits in de werkplaats in Overloon. De sociale onderneming verzorgtwerktaaltrajecten en werkleertrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werkunits
De sociale werkplaats in Overloon is vanaf 1 oktober 2018 operationeel. Er worden professionele bijenhotels geproduceerd die worden geplaatst in gemeenten, op bedrijventerreinen en in natuurgebieden in Nederland, België en Duitsland. Bijenhotelkopen.nl heeft een sociale missie. Maatschappelijke impact maken, daar draait het om. Om meer BIJzondere medewerkers te kunnen begeleiden is een uitbreiding van de werkunits en machinepark noodzakelijk. Een aanvraag, onderbouwd met een projectplan, werd bij het Fonds Maatschappelijke Projecten van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen ingediend. Na toetsing van de beoordelingscommissie werd de donatie gehonoreerd.

Rabobank steunt de lokale samenleving
Mark van den Heuvel, financieel adviseur Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen: “Samen bereik je meer dan alleen. Onze Rabobank probeert de lokale samenleving te versterken op het gebied van sport, cultuur en maatschappij door middel van Rabo ClubSupport, het Fonds Maatschappelijke Projecten en het Fonds Vernieuwend Ondernemen. Via het Fonds Maatschappelijke Projecten ondersteunt de Rabobank organisaties die de regio sterker maken, zoals het initiatief van Bijenhotelkopen.nl. Iedereen kan een activiteit, project of idee voorleggen, dat voor een groot deel van de lokale bevolking interessant is. Kijk voor meer informatie op: www.rabobank.nl/lokale-bank/land-van-cuijk-en-maasduinen/sponsoring.”.

Samen sterk voor de regio

Bianca Pouw, eigenaar van Bijenhotelkopen.nl: “In onze werkplaats bieden wij werkleertrajecten en werktaaltrajecten aan. Dit betekent dat wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaardigheden leren zodat zij kunnen doorstromen naar regulier werk. We werken hiermee nauw samen met de gemeente Boxmeer, gemeente St. Anthonis en het UWV. Op dit moment begeleiden wij BIJzondere collega’s uit o.a. Afghanistan en Syrië maar ook BIJzondere collega’s die langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest en weer werkritme willen opbouwen. Door de donatie van de Rabobank kunnen wij nu samen nog meer het verschil betekenen voor deze mensen. Samen met de Rabobank geven wij ze een nieuwe kans in onze regio. We zijn blij met de financiëleondersteuning, niet alleen om de werkunits te kunnen uitbreiden maar ook om de bevestiging te krijgen dat we als organisatie goed bezig zijn.”.

Over Rabobank
De Rabobank wil als betekenisvolle coöperatieve bank een belangrijke bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland. Met de missie “Growing a better world togetheren de speerpunten zelfredzaamheid, ondernemerschap, lokale leefomgeving en food geeft de bank hier concreet vorm. Lokaal ondersteunt Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen - via Rabo ClubSupport, het Fond Vernieuwend Ondernemen en het Fonds Maatschappelijke Projecten - diverse organisaties die de leefbaarheid in de dorpen bevorderen om zo de regiosterker te maken.

Over Bijenhotelkopen.nl
De sociale onderneming Bijenhotelkopen.nl produceert en plaatst professionele bijenhotels in Nederland, België en Duitsland. Bijenhotels leveren, als kunstmatige nestgelegenheid, een belangrijke bijdrage aan de natuurlijke ondersteuning van wilde bijen en andere bestuivende insecten. Professionele nestgelegenheid en voldoende voedsel zijn van essentieel belang voor het voortbestaan van de wilde bijen. Bijenhotelkopen.nl verschaft met de duurzaam geproduceerde bijenhotels de mogelijkheid aan (lokale) overheid, bedrijven, agrariërs, scholen én natuurorganisaties om een bijdrage te leveren aan het beschermen van de wilde bijen. De bijenhotels worden met de hand gemaakt van Hollands Hout. De productie vindt plaats in de eigen sociale werkplaats in Noord-Brabant waar men werk verschaft aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals statushouders alsmede BIJzondere deelnemers vanuit de WIA en Wajong. Daarnaast werkt het bedrijf nauw samen met 3 sociale werkplaatsen in Venray en Venlo. Aangesloten als partner bij Nederland Zoemt, The Pollinators en NL Greenlabel.

 

Meer informatie over bijenhotels en de bij-beschermende inspanningen van Bijenhotelkopen.nl en haar partners is te vinden op www.bijenhotelkopen.nl.  


«   »