overloon nieuws

Home » Nieuws » Zomeravond wandeling Overloonse Duinen

Zomeravond wandeling Overloonse Duinen

Gepubliceerd op 31 juli 2019 om 20:17

Voor de eerste excursie van de avonddriedaagse steken we de grens met Brabant over en nemen we u mee naar de noordkant van het Loobeekdal waar we een wandeling zullen maken door de Overloonse Duinen bij het Schaartven.op dinsdag 13 augustus

De Overloonse Duinen is de verzamelnaam van een aantal natuurgebieden bij Overloon. De belangrijkste onderdelen ervan liggen op een voormalige stuifzandrug ten zuiden van het dorp. Naast stuifduinen vinden we er (naald)bossen, heiderestanten en jeneverbes struwelen. Het gebied heeft enige gelijkenis met de grotere Boshuizerbergen aan de zuidkant van het Loobeekdal. Toeval? We zullen er tijdens de excursie achter komen.Het gebied rondom Overloon bestond in het verleden vooral uit woeste gronden. Eind jaren ‘30 zijn op de meest onvruchtbare delen al (naald)bomen geplant voor de productie van hout. In de tweede wereldoorlog is een gedeelte van het aangeplante bos verwoest, maar na 1950 zijn er opnieuw bomen aangeplant. We komen onder andere Grove Den, Lariks en Douglasspar tegen. Door de bebossing is de verstuiving van zand gestopt en zijn oorspronkelijke hoogteverschillen in stand gebleven terwijl het omringende gebied geheel is geëgaliseerd ten behoeve van landbouw en grasland.
Tegenwoordig spelen natuur en recreatie een belangrijke rol in het gebied en zijn er diverse wandel- en fietspaden. Ook het bungalowpark “De Vers” ligt in het gebied. Het beheer is gericht op het creëren van een hogere natuur- en belevingswaarde door het productiebos om te vormen tot een meer gevarieerd bos. Speciale aandacht is er daarbij voor het beschermen en in stand houden van de jeneverbes struwelen.


Aan de rand van de Overloonse Duinen ligt het Schaartven, een voormalige moerassige laagte die in de jaren ’70 van de vorige eeuw uitgegraven is ten behoeve van zandwinning. Tot vorig jaar heeft de ontstane waterplas jarenlang dienst gedaan als recreatie- en zwemwater.

Al met al voert de excursie ons door een compact en afwisselend gebied waar veel veranderingen hebben plaatsgevonden. Als u nieuwsgierig bent geworden, dan zien we u graag op 13 Augustus in Overloon!

Datum: dinsdag 13 augustus 2019
Tijd: 18.30 tot 20.30 uur
Vertrek: Parkeerplaats bij het Oorlogsmuseum Overloon, gelegen aan het eind van de de Bergkampweg in Overloon.
We verzamelen in de hoek van de parkeerplaats bij het informatiebord van de wandelroutes, nabij de ingang van de voetbalvelden.

meer info op  IVN Geysteren Venray https://www.ivn-geysteren-venray.nl/

lees ook Zomeravonddriedaagse: wandelen door drie natuurgebieden op https://www.ivn-geysteren-venray.nl/


«   »