overloon nieuws

Home » Nieuws » Wie Wá Bewaart Wint de Dr.Peelen Stimuleringsprijs

Wie Wá Bewaart Wint de Dr.Peelen Stimuleringsprijs

Gepubliceerd op 12 januari 2020 om 14:01

Wie Wá Bewaart uit Overloon kreeg de Dr.PeelenStimuleringsprijs.De groep houdt cultureel erfgoed toegankelijk oor te verzamelen, te bewaren, te bewaken en te doceren, zo stelde de jury.De werkgroep Wie Wá Bewaart bestaat uit zes personen, helaas ontbreken er twee op de foto

De werkgroep houdt het het Lóns dialect levend en betrekt daar jong en oud bij met het geven van workshops en een levendige website die zowel in het Nederlands als Lóns te lezen is.’ De dialectgroep kreeg 250 euro.

Druk bezocht theater

Tijdens een feestelijke avond werden de jaarlijkse cultuurprijzen van de gemeente Boxmeer uitgereikt door burgemeester Van Soest en cultuurportefeuillehouder Hendriks-Van Haren. Plaats van handeling: een drukbezocht theater De Weijer in Boxmeer.

De Stimuleringsprijs ging naar de Wie Wá Bewaart.

De Stimuleringsprijs ging naar de Wie Wá Bewaart. (foto © Ed van Alem)

De Dr.Peelencommissie ontving het afgelopen jaar een groot aantal voordrachten, waarvan zij er vijf nomineerde. lees meer op bron:https://www.gelderlander.nl/maasland/cultuurprijzen-dr-peelen-boxmeer-voor-kunst-van-het-geloven-en-wie-wa-bewaart~aa8deef3/

Dr. Peelenstimulieringspries gewonne!

Zaoterdagaovend elf jannewarie van dit harstikke neeje jaor, um zeuve uur arriviere weej - de Lónse dialectvorsers - mit ’n haffel minse ien ’t Weijertheater ien Boxmaer. ’n Bitje zinnewaechtig natuurlek, want wie wet stón we drek wer mit laeg hând buute. Beej binnekòmst ien de Weijer kriêge we metiën ’n tas koffie ángebooje, ‘n bonbon mugge we zelf vatte en dè doen we ok, ge kent òns. Mit ’n bitje ’t gevuul van ’t kan nie òp, nó dees royale geste van de gemaente, loëpe we efkes látter de theaterzaal binne. De 4e Hoedanigheid - ’n Boxmers muziekgezelschap - spult d’r duchtig òp los terwiel de zaal vol strómt mit minse die allemól ’t gevuul uutstraole dè ze al half gewònne hebbe.

De presentatrice van d’n aovend - Wieke Vrijhoef - löpt al wá zinnewaechtig hoëg gehakt òp en nier te traeje. Ur manier um waerm te draeie, dinke weej. As laeste kumt ’t voltallige college van Burgemaester en wethouwers binne ien de tot de nok gevulde theaterzaal en zetele zich ien de gereservierde stuûl. Ònze Lónse wethouwer göt mit zien witte krulle raecht vör meej zitte, waordör Wieke hiëlemól uut mien gezichtsveld verdwijnt en ik ’t de rest van d’n aovend vort mot doên mit d’n achterkânt van ’t gewiëte van Loën.

Van elke genominierde club neme twië minse pláts òp de ânder gereservierde plátse. Ònze vertegewoordigers nevve de jònggezelle van de Metwôrst, die vör d’n hoofdpries gón. Weej zien genominierd vör de stimulieringspries. Alle genominierde legge via film en interview uut wörum zeej dinke ien ánmerking te kòmme vör de fel begierde priês. Tussendör spult de 4e Hoedanigheid wereldse muziek um ’t hiële gebeure ’n internationaal tintje te gaeve. Boxmaer mòt toch òp ’n höger plan getild worre nou we same gaon mit Sin Tunnis en Cuuk. Umdet d’r gen pauze is zitte weej d’n hiële aovend òp d’n druëge. Òns gevuul van ’t kan nie òp ebt al gaûw weg! De jònggezelle van de Metwôrst worre geregeld dör collega jònggezelle ien dezelfde blaûw kiele van verse schuumköp vörziên, dör òns mit jeloerse blikke nao gekeke.

Gelukkig wört de gebruukeleke programmaòpbouw gehantierd. Dé wil zegge dé nor ‘ne climax toe wört gewerkt. Dé hoûwt ien det d’n Burgemaester as urste begint mit ’t bekend make van de stimulieringspries. Dé is wor weej vör gekòmme zien... D’n Burgemaester begint:

De Overloonse dialectwerkgroep 'Wie Wá Bewaart', verzamelt, bewaart, bewaakt en houdt het Lóns dialect levend. Zo begint de voordracht voor deze nominatie en het omschrijft precies wat de werkgroep sinds de oprichting in 2004 doet. Online is er een website, waar je met één klik de taal kan wijzigen naar het Lóns. Een echte verzamelplaats waar men allerlei uitdrukkingen en zelfs hele woordenlijsten kan vinden. En offline was daar afgelopen herfst de eerst workshop "Overloons dialect spreken voor volwassenen' inclusief een mooi diploma voor de deelnemers. Maar de werkgroep geeft toe: ze weten ook niet alles van het Overloonse dialect. Iedere eerste woensdag van de maand wordt er van gedachten gewisseld met de koersballers, geboren en getogen Overloners van respectabele leeftijd. Zo wordt ook hun kennis verzameld en bewaard. Samengevat: De werkgroep houdt het Lóns dialect echt levend. Ook anno 2020 hebben mensen nog niet het eeuwige leven en zou er langzaamaan veel kennis verloren kunnen gaan. Maar door te verzamelen, te bewaren, te bewaken en te doceren zorgt deze werkgroep dat er een stuk cultureel erfgoed toegankelijk blijft voor iedereen. De winnaar van Dr. Peelen Stimuleringsprijs 2019 is: De Overloonse dialectwerkgroep 'Wie Wá Bewaart'.

En de rest is geschiedenis. Mit ‘ne symbolische cheque van € 250,00 òp zak gón weej òp Loën án, verwaachtend dé de fanfare òns beej ’t viaduct stöt òp te wâchte, mar helaas. Weej staoke dörum nog efkes án beej Effe um dizze pries te viere en d’n daorst die we ien Boxmaer hebbe òpgeloëpe te lesse. ‘t Was al laat toen we òp huus án ginge, nó natuurlek urst te hebbe afgeraekend, uuteraard uut aege tes, want daorvör zien die € 250,00 nie bedoeld. We zien mar wá gröts òp dees uutverkiêzing en verguld mit ‘t beejbehurende geldbedrag. Hiermit kunne weej ònze website www.wiewabewaart.nl vörluëpig ien de lucht hâlde en ‘t Lóns dialect bliêve uutdrage. Ònze penningmaester het al zes kier òp de raekening gekeke of ’t geld al is aovergemakt…

Wies wer 's!

De dialectwerkgroep Wie Wá Bewaart is sinds oktoëber twiëduuzendenvier bezig mit waerm hâlde, beejenzuûke, beware en òpslaon van ’t Lónse dialect. 

Voor een ieder die nu denkt: Pardon? Vrij vertaald naar het Nederlands:  De Overloonse werkgroep “Wie Wá Bewaart” is sinds oktober 2004 bezig met verzamelen, bewaren, bewaken en het levend houden van het Lónse dialect.
Dit doen zij middels het bijhouden van een website, het voeren van gesprekken met bewoners uit alle leeftijdscategorieën en het verzorgen van workshops voor geïnteresseerden om op deze manier een stukje Overloons cultureel erfgoed te behouden.

Hetty: “De Lónse carnavalskrant d'n Huiwage heeft achteraf gezien aan de wieg gestaan van Wie Wá Bewaart. D'n Huiwage was in de regio opgevallen vanwege de consequente schrijfwijze van de artikelen en advertenties. Chris Kerkhoff, een dialectliefhebber uit Cuijk, nam contact op met de 'vertalers' van de krant met de vraag om eens te sparren over het verder uitdragen van het dialect van de regio Land van Cuijk. Na een aantal activiteiten gezamenlijk georganiseerd te hebben, hebben we besloten ons verder te richten op het Lónse dialect.'
 

Dynamische website
'Dat het bewaren van mooie oude Lónse woorden en uitdrukkingen niet in boekvorm zou gebeuren was vanaf het begin duidelijk. We wilden er een dynamisch en interactief karakter aan geven en hoe kan dat beter dan via een website? Onze website wiewabewaart.nl is tweetalig, zowel Standaard Nederlands als Lóns. We zijn begonnen met het vaststellen van spellingsregels. Op de grens van twee provincies heeft het Overloonse dialect invloeden van zowel het Brabantse als het Limburgse dialect. Dat is ook de reden dat wij, na bestudering van zowel de Brabantse referentiespelling als de Limburgse spelling, hiervan een combinatie hebben gemaakt en daar onze eigen accenten aan hebben toegevoegd. Vervolgens zijn we begonnen met het verzamelen van woorden en uitdrukkingen. Deze worden maandelijks aangevuld en worden onder andere aangedragen door onze website-bezoekers en andere geïnteresseerden. Er verschijnt per kwartaal een nieuw thema met bijbehorende teksten en foto's. Het thema is niet alleen te lezen, maar heeft ook een geluidsbestand waarin de schrijver het verhaal voorleest. Ook kunnen bezoekers zich inschrijven voor een nieuwsbrief waarmee ze op de hoogte worden gehouden van nieuwtjes.'


Genomineerd
 'We denken dat een aantal dorpsgenoten en taalliefhebbers onze hobby de moeite waard vindt om te volgen. Zij zien hierin misschien een band met het verleden, met ouders, grootouders en die hang naar het oude, vertrouwde is wel prettig in deze jachtige wereld. We waren uiteraard bijzonder aangenaam verrast en eerlijk gezegd ook wel een beetje “gröts” oftewel trots. Het is een vorm van erkenning voor ons werk.'


Belang van cultuur
'Cultuur omvat alles wat door mensen gemaakt is. Denk hierbij aan ideeën, theorieën, wetten, normen en waarden. Cultuur is voor ons de verbinding met het verleden en de brug naar de toekomst. Ook taal neemt hierin een belangrijke plaats in. Taal als het ultieme communicatiemiddel. Taal heeft onze specifieke interesse en de taal van onze geboortegrond in het bijzonder. We vinden het belangrijk maar zeker ook leuk om dat stukje cultuur te bewaken en uit te dragen.'


Geld uitgeven
'Als we zouden winnen zouden we het geld gebruiken om ien laeve te bliêve… en om meer specifiek te zijn, we hebben natuurlijk kosten waarbij de voornaamste zijn de hosting voor de website. Omdat we geen subsidie ontvangen zou dat geldbedrag heel welkom zijn.'


Dialect verbindt
Maandelijks voeren leden van de werkgroep gesprekken met een groep senioren. Centraal in deze gesprekken staat een tiental dialectische woorden en uitdrukkingen. Worden deze woorden door de senioren herkend als woorden zoals die in het Overloons dialect werden en worden gebruikt? Als dat het geval is dan wordt het toegevoegd aan de website die daarmee voortdurend in beweging en dus levend is. Behalve dat deze gesprekken interessant zijn voor het Lóns dialect hebben ze ook duidelijk een sociale functie. Mensen graven in hun geheugen, delen dat met elkaar en blijven op die manier voortdurend interactief in gesprek met hun eigen geschiedenis. Het dialect verbindt de mensen met hun verleden. Ook is het voeren van deze gesprekken met dementerenden voor hen vaak een feest van herkenning. Daarnaast verbindt het dialect de ouderen met de jongeren. Waar komen we vandaan, welke taal spreken onze ouders, opa’s en oma’s, letterlijk en figuurlijk. Die taal vertelt over hun achtergrond, hun manier van leven en geeft jongeren ook antwoord op de vraag: “Waar komen we vandaan”, dit in de breedste zin van het woord. Wie Wá Bewaart heeft ook een vertaalservice voor mensen die iets in het Lóns dialect correct willen schrijven, bijvoorbeeld gedachtenisprentjes, toespraken en advertenties. Onze doelstelling is zoveel mogelijk mensen die interesse hebben in het Lóns dialect de mogelijkheid te bieden actief met het Lóns aan de slag te gaan. We doen dit d.m.v. workshops zoals Lóns schriêve en Lóns praote. Ook zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe werkvormen om onze cursussen interactief te houden. Onze droom: De hoop dat het Lóns dialect tot in lengte van jaren zal blijven bestaan.'

Schrijft u alvast in uw agenda zaterdag 11 januari bij de Weijer uitreiking van de Dr. PeelenCultuurprijs 2019 en Dr. PeelenStimuleringsprijs!


Meer weten over deze club? wiewabewaart.nl


De werkgroep Wie Wá Bewaart bestaat uit zes personen, helaas ontbreken er twee op de foto.meer info op bron:https://www.drpeelen.nl/

 


«   »