overloon nieuws

Home » Nieuws » Discriminatie van kinderen in overloon azc

Discriminatie van kinderen in overloon azc

Gepubliceerd op 30 september 2020 om 20:29

ingezonden brief We leven in azc Overloon en proberen met de coa-verantwoordelijke te praten om een ​​oplossing te vinden voor de weg naar de school. Vrouwen en kinderen die hebben met gevaarlijke pesterijen, racisme en discriminatie te maken. En Overloon coa komen met de oplossing om de kinderen niet naar school te sturen.

Coa kwam net met het bericht dat kinderen morgenochtend weer. naar school kunnen gaan,vandaag 1 oktober  de Kinderen wachten vanaf 7.50 uur 's ochtends en de politie kwam niet opdagen en de kinderen gingen weer niet naar de school

Volgens de wet als je je niet inschrijft bij de school, zal de schoolpolitie een brief sturen om actie te ondernemen en de oorzaak van de discriminatie waarmee het onze kind geconfronteerd wordt, ze zeiden dat ze je kind niet naar de school gaat sturen dat het dan niet goed is. Er zijn geen kinderrechten en ook mensenrechten. We zijn hier vluchteling en de reden dat we hier zijn is om kalm en veilig te blijven. Als onze kinderen niet naar school kunnen gaan omdat mensen racistisch zijn  is dat het punt. Hoe teleurgesteld we ook zijn over de natie van Nederland denk ik niet dat dat het enige wet ter wereld deze oplossing zal kunnen accepteren. Ze zijn kind en kunnen niet naar school omdat Overloon coa politiebureau en gemeente van Boxmeer de problemen niet kunnen oplossen. Ik merk in mijn gedachten denk ik zijn we in wel een veilig land? Kan ons kind niet naar school zonder politiebegeleiding? Heeft volgens de wet kinderrechten en mensenrechten elk lichaam dan ook recht op onderwijs of niet? In plaats van te straffen of naast het geven van onderwijs om het niet te doen wees een racistische kinderen die racistisch zijn! Of spreek met de ouders en de gemeenschap die ze willen om onze kinderen niet naar de school te sturen. Wat een puinhoop en dezelfde mentaliteit voor mij die de kinderen lastig viel en die besluit dat dit de oplossing als mens is, omdat ik een activist en journalist ben denk ik niet dat dit een oplossing is, in de hoop dat deze e-mail naar de juiste handen zal gaan en dat iemand deze puinhoop zal stoppen.

Beste wensen

Fikri Kusdil

 

Discrimination of children in overloon azc

We are living in azc overloon and trying to speak with the coa responsible person to find a solution about to the way to go to the school womans and children facing up dangerously harassment racism and discrimination and overloon coa come up with the solution to not to send to our children to the school.by law if you dont register to the school,school police will send a letter to take a action and cause of the discrimination facing up to the our child they were saying dont send your child to the school this is  not right there is no children rights and human rights as well we are refugee here and the reason we are here to stay calm and safe life if our children will cannot go to school because of people are racist that is the point how disappointed about nation of nederland and I dont think any law in  the world will accept this solution they are child and cant go to school cause overloon coa police station and gementee of boxmeer cant solve the problems.Thats effects making a question mark in my mind are we in safe country?Our child cannot go to school with out a police escort ?By law childeren rights and human rights every body has a right to get education or not?instead of punishing or beside giving them education not to be a racist children who is racist!or speak to the parents and community they desire to not to send our children to the school what a mess and same mentality for me who was harassing to the children and who deside this is the solition as a human being and activist and journalist I cant that this as a solution hoping this e mail will go to the right hands and some one will stop this mess.

 

Best regards 

Fikri kusdil 


«   »