overloon nieuws

Home » Nieuws » Houtoogst in bosgebied de Overloonse Duinen

Houtoogst in bosgebied de Overloonse Duinen

Gepubliceerd op 20 oktober 2020 om 19:08

Bosbeheer is nodig om ervoor te zorgen dat het gewenste bosbeeld ontstaat dat voldoet aan deze functies. Daarnaast wordt bijgedragen aan de productie van Nederlands hout. Dit najaar vindt de houtoogst plaats in bosgebied de Overloonse Duinen. Op verschillende locaties worden daarbij dunningen uitgevoerd.

De gemeente Boxmeer is de trotse eigenaar van circa 770 hectare bos. De gemeentebossen zijn FSC (Forest Stewardship Council) gecertificeerd. Deze zogenaamde FSC-standaard  voor verantwoord bosbeheer brengt sociale-, milieu- en economische belangen in balans. Ooit zijn veel van deze bossen aangeplant om in onze houtbehoefte te voorzien. Tegenwoordig hebben bossen meer functies dan houtproductie. De functies natuur en recreatie hebben een belangrijke positie ingenomen in het bosbeheer van de gemeente Boxmeer.

Nieuwe generatie bos en project Oost-West Corridor

Naast dunningen op enkele locaties, zal ook bos worden gekapt. Dit deels voor de ontwikkeling van een compleet nieuwe generatie bos en voor het project Oost-West Corridor, een samenwerkingsproject met de bosgroepen waarbij aangestuurd wordt op ontwikkeling van een open natuurtype met heide en schraalgrasland. Het doel is deze twee heideterreinen in bosgebied de Overloonse Duinen met elkaar te verbinden. Planten en dieren die aan dit landschapstype zijn gebonden, kunnen op deze manier tussen beide terreinen migreren.

Gedragscode Bosbeheer

Voor de houtoogst worden alle percelen waar wordt geoogst, gecontroleerd op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Deze check gebeurt in het kader van de Gedragscode Bosbeheer die ervoor zorgt dat er wordt gewerkt binnen de kaders van de Flora-en faunawet. Tijdens deze werkzaamheden worden panelen in het bos geplaatst met informatie over het beheer dat wordt uitgevoerd. Op sommige locaties is het nodig aangrenzende wegen en paden tijdelijk af te sluiten vanwege de veiligheid. Er wordt geprobeerd de overlast voor recreanten tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Heeft u vragen over het beheer of andere vragen over de gemeentebossen van Boxmeer, dan kunt u contact opnemen met Igor Derks  via het algemene nummer van de gemeente 0485 - 585 911. bron:gemeente Boxmeer https://www.boxmeer.nl/inwoners/nieuwsberichten_41418/item/houtoogst-in-bosgebied-de-overloonse-duinen_62115.html

 

Bosbeleids- en beheerplan 2014-2024


«   »