overloon nieuws

Oorlogsmuseum Overloon wapent zich tegen inbraak

Gepubliceerd op 22 oktober 2020 om 19:09

Oorlogsmuseum Overloon brengt het Dodenboek uit Auschwitz en het boek  ‘die Niederlande und das Reich’ terug naar het NIOD in Amsterdam. In korte tijd is er bij twee collega-musea in Beek en Ossendrecht ingebroken en zijn er uiterst zeldzame en kostbare stukken gestolen.

Deze inbraken zorgen voor veel onrust en vragen om het treffen van nog scherpere maatregelen. Het retour brengen van deze twee topstukken is er daar één van. Eerder werden er al bouwkundige aanpassingen getroffen en ook deze worden verder uitgebreid.De twee boeken zijn door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) jaren geleden in bruikleen gegeven aan Oorlogsmuseum Overloon. Deze twee unieke stukken complementeerden de collectie in het museum perfect. Het vijftien kilo wegende boek ‘die Niederlande und das Reich’ werd op 11 mei 1942 door Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart geschonken aan Anton Mussert voor zijn verjaardag. Mussert was op dat moment de leider van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) in Nederland. Het boek zou de eeuwenoude verwantschap tussen Duitsland en Nederland moeten benadrukken, zo luidde het indertijd.

Het Dodenboek (Sterbebuch) van Auschwitz is zeker net zo bijzonder, want het is een onderdeel van de officiële boekhouding van vernietigingskamp Auschwitz. Het boek werd door een overlevende meegenomen naar Nederland zodat het als bewijs kon gelden van de wreedheden die daar begaan waren. Dit boek is als enige uit een reeks van tientallen boeken in West-Europa terecht gekomen. De overige delen bevinden zich vermoedelijk in gebieden van de voormalige Sovjet Unie. 

De tentoonstelling ‘Nederland in de Tweede Wereldoorlog’ laat de bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog zien door de ogen van acht personages. Arthur Seyss-Inquart en de joodse Hélène Egger zijn er daar twee van. Het is treurig en triest dat het museum zich genoodzaakt zag om deze maatregelen te treffen. Maar het museum moet in deze tijden alert zijn én blijven. Daarom wordt het zekere voor het onzekere genomen en zijn deze boeken inmiddels terug naar Amsterdam.

oorlogsmuseum Overloon heeft genoeg spullen 'die je graag wil beveiligen tegen inbrekers'

NOS

In minder dan twee maanden tijd werden uit twee Nederlandse oorlogsmusea Duitse objecten gestolen. In Overloon staan de meest waardevolle spullen in de extra beveiligde kelder.
Oorlogsmuseum Overloon heeft genoeg spullen 'die je graag wil beveiligen tegen inbrekers'

In minder dan twee maanden tijd werden uit twee Nederlandse oorlogsmusea Duitse objecten gestolen. In Overloon staan de meest waardevolle spullen in de extra beveiligde kelder.

Posted by NOS on Tuesday, October 27, 2020

«   »