overloon nieuws

Home » Nieuws » Methode van onderzoek: ervaringen met AZC

Methode van onderzoek: ervaringen met AZC

Gepubliceerd op 23 februari 2021 om 19:21

In 2022 eindigt de huidige termijn dat het AZC in Overloon gevestigd is. Deze termijn kan door de gemeenteraad verlengd of beëindigd worden. De gemeente Boxmeer laat I&O Research een onderzoek uitvoeren naar de ervaringen met de opvang van asielzoekers, om daaruit lessen te kunnen trekken voor de komende periode. 

Bij dit onderzoek, dat van start ging op 12 februari, gaan de onderzoekers met verschillende partijen in gesprek, zoals scholen, winkeliers, het openbaar vervoer en inwoners van omliggende dorpen. Deze selectie is gebaseerd op de invloedssfeer van het AZC. Naast diepte-interviews wordt er onder inwoners vanaf 16 jaar een enquête gehouden. In de gemeente Boxmeer worden hierbij de dorpen Groeningen, Holthees, Maashees, Overloon, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem betrokken. In een eerdere publicatie stond ook het dorp Boxmeer vermeld, maar dit is onjuist. Het onderzoek richt zich ook op een aantal dorpen van de gemeente Sint Anthonis, namelijk Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek en Westerbeek.

De inwonersenquête is zo gestructureerd dat voor elk afzonderlijk dorp conclusies getrokken kunnen worden. In recente berichtgeving in de media wordt de zorg geuit dat de betrekking van 13.500 inwoners te groot zou zijn en dat daarmee de input vanuit de dorpen Overloon en Stevensbeek, als meest verwante dorpen aan het AZC, op zou gaan in het grotere aantal reacties van overige dorpen. Via dit bericht benadrukken we dat conclusies per dorp geformuleerd worden in het rapport dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Gesprekken met de dorpsraden van Overloon en Stevensbeek zijn ook onderdeel van de evaluatie, evenals gesprekken met een aantal inwoners met persoonlijke ervaringen met de bewoners van het AZC.lees meer op bron:https://www.boxmeer.nl/inwoners/nieuwsberichten_41418/item/methode-van-onderzoek-ervaringen-met-azc-overloon_62360.html


«   »