overloon nieuws

Home » Nieuws » Snelheidscontrole

Snelheidscontrole

Gepubliceerd op 22 maart 2021 om 20:17

Overloon – Agenten van het team verkeer hebben op 16 maand aan de Venrayseweg bestuurders gecontroleerd op hun snelheid.

Een paar kilometer te hard rijden lijkt onschuldig, maar het verhoogt de kans op een ongeluk met letsel of een dodelijke afloop aanzienlijk. Als iedereen zich aan de snelheidslimiet houdt, hebben we in Nederland 25 tot 30% minder letselslachtoffers.

Snelheid

Er werd buiten de bebouwde kom op de Venrayseweg waar een snelheidsbeperking geldt van zestig kilometer per uur, een snelheidscontrole gehouden.89 bestuurders kregen een proces-verbaal, omdat ze te hard reden. De hoogst gemeten snelheid was 93 km/u.

 

Maatschappelijke klasse: Snelheidscontrole

Datum/tijd kennisname: dinsdag 16 maart. 

Pleegdatum/tijd : Tussen dinsdag 16 maart 2021 om 08:00 uur en dinsdag 16

maart 2021 om 15:30 uur

Plaats voorval: Venrayseweg, Overloon,

Meet richting: Beide richtingen Toegestaan maximum snelheid: 60

 

Aantal passanten: 908 

Aantal overtredingen: 89 

Hoogste snelheid: 93 km/h

(BRON) Politie-eenheid Oost-Brabant DIENST REGIONALE OPERATIONELE SAMENWERKING (O.B.) AFDELING INFRASTRUCTUUR (O.B.) TEAM VERKEER (O.B.) 


«   »