overloon nieuws

Home » Nieuws » Weren van groep jongeren uit AZC Overloon kan helemaal niet

Weren van groep jongeren uit AZC Overloon kan helemaal niet

Gepubliceerd op 30 maart 2021 om 19:03

OVERLOON -  Burgemeester Karel van Soest kan wel bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers eisen dat minderjarige alleenstaande asielzoekers geweerd moeten worden uit het asielzoekerscentrum in Overloon, maar dat kan helemaal niet, laat een woordvoerder van het COA weten.

door Joost Ariaans 30-03-21.maar dat kan helemaal niet, laat een woordvoerder van het COA weten. Van Soest wil de jongeren weg hebben omdat ze onevenredig veel overlast in de dorpen Overloon en Stevensbeek veroorzaken. Inwoners hebben al langere tijd last van onder meer diefstallen en bedreigingen. Uit meerdere gemeenten in Nederland zijn uiteenlopende verzoeken tot restricties van bepaalde groepen asielzoekers gekomen”, zegt de COA-woordvoerder. ,,Hier kunnen wij niet aan voldoen omdat je dan bepaalde groepen vluchtelingen uitsluit, bijvoorbeeld op basis van nationaliteit, waardoor een eerlijke en goede opvang binnen de gemeenten onmogelijk wordt.De problemen in Overloon worden veelal veroorzaakt door jonge inwoners uit zogenoemde veilige landen, die geen kans hebben op een verblijfstatus in Nederland. 

Verlenging als ellende voortduurt?

Van Soest liet vorige week weten deze week een brief te sturen naar het COA met de mededeling dat hij per direct de overlast veroorzakende jonge asielzoekers weg wil hebben en ze ook niet meer te willen opvangen. Daarmee zou de weg vrijgemaakt worden voor een eerlijke discussie over de toekomst van het opvangcentrum voor mensen die voor oorlogen en geweld zijn gevlucht en opvang écht nodig hebben.  Volgend jaar loopt het contract met het COA af en de vraag is of de politiek een verlenging ziet zitten als de ellende voortduurt. Van Soest stelde dat hij de komst van de brief al mondeling had aangekondigd en dat het COA teleurgesteld had gereageerd. Maar het COA laat nu weten niet zo veel met de brief te kunnen.lees meer op bron:https://www.gelderlander.nl/boxmeer/weren-van-groep-jongeren-uit-azc-overloon-kan-helemaal-niet~aeb78633/


«   »