overloon nieuws

Home » Nieuws » Alleen verder met azc zonder alleenstaande minderjarigen en veiligelanders


Alleen verder met azc zonder alleenstaande minderjarigen en veiligelanders


Gepubliceerd op 23 juni 2021 om 18:15

Burgemeester en wethouders van Boxmeer willen in de toekomst alleen nog vluchtelingen opvangen die kans maken om in de gemeente een nieuw bestaan op te bouwen. 

Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV-ers) en asielzoekers die geen kans maken op verblijf (de zogeheten veiligelanders) is wat het college betreft geen plaats meer in het azc Overloon. Ook wil het college niet meer dan 500 asielzoekers huisvesten in het azc. Alleen onder die voorwaarden willen B en W de bestuursovereenkomst met het COA verlengen. 

Dat staat in het richtinggevend voorstel dat het college aan de gemeenteraad voorlegt. Het college kiest deze koers uit acht mogelijke voorstellen. Die variëren van het uitstellen van een besluit, het (tijdelijk) verlengen onder voorwaarden tot volledige sluiting van het azc.  En dan biedt het college de gemeenteraad nog de mogelijkheid om zélf de voorwaarden voor verlenging te formuleren. De Boxmeerse gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college met de verschillende varianten in de vergadering van 8 juli. Formeel is het college bevoegd om de bestuursovereenkomst te sluiten, maar gezien de politieke en maatschappelijke discussie rondom het azc leggen B en W het besluit aan de raad voor.

Lastige keuze
Met het voorstel houdt het college vast aan de eerder gestelde voorwaarden aan het COA en gaan B en W niet in op het aanbod van het COA. De opvangorganisatie kon niet aan de eisen van de gemeente voldoen, maar kwam de gemeente gedeeltelijk tegemoet. Zo wil het COA het aantal plaatsen voor AMV-ers met tien terugbrengen tot veertig. Het aantal veiligelanders in het azc Overloon is volgens het COA al gedaald, waardoor er meer ruimte komt voor de opvang van vergunninghouders die wachten op een woning in Boxmeer. Veiligelanders helemaal weren mag niet van de wet, aldus het COA in een reactie op de eisen van de gemeente.
“Het was een verdraaid lastige keuze”, zegt burgemeester Karel van Soest in een toelichting. “Het is een afweging van belangen. We hebben alle begrip voor de opstelling van het COA, maar als gemeentebestuur staan we in de eerste plaats voor onze inwoners. Boxmeer is een gastvrije gemeente en dat willen we blijven, voor iedereen die zich aan de regels houdt en die wil meebouwen aan een levendige gemeenschap.”

Toename
In de voormalige gevangenis in Overloon huisvest het COA sinds 2014 asielzoekers. Dat ging tot voor enkele jaren zonder veel problemen. Met de komst van alleenstaande minderjarige vluchtelingen en asielzoekers uit veilige landen namen de klachten over vandalisme, criminaliteit en overlast toe en verminderde het draagvlak onder de inwoners van met name Stevensbeek en Overloon. 

Op donderdag 1 juli om 19.30u  wordt voorstel  in het gemeentehuis besproken binnen de commissie vergadering waar ook raadsleden aanwezig zijn. Marij Nabuurs en Martien Hendriks zullen tijdens dit overleg hierover hun ervaringen inspreken.

BESLUITVORMING OVER AZC.

Te volgen via internet

datum: donderdag 1 juli

Tijdstip: 19.30 u

Deze openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal, vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen zonder publiek

U kunt de streaming volgen via deze link: https://channel.royalcast.com/boxmeer/#!/gemeenteboxmeer/20210701_1 

 

 

Commissievergadering /Agenda via deze link: boxmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/

 


«   »