AZC Overloon wordt opvang oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne, dorpsraden zijn akkoord

Gepubliceerd op 11 maart 2022 om 10:16

OVERLOON/STEVENSBEEK - Als het asielzoekerscentrum op de grens van Overloon en Stevensbeek, zoals eerder besloten, de deuren sluit op 22 mei, zal het per direct worden ingezet voor de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. 

Door Frank Hermans 11-03-22

Een voorstel hiertoe van SP en Team Lokaal kreeg donderdagavond unanieme instemming van de gemeenteraad van het Land van Cuijk. Het besluit is nog niet officieel overlegd met de dorpsraden in Overloon en Stevensbeek. Voorzitters laten aan De Gelderlander weten dat de dorpen zullen instemmen met dit voorstel. 

Daarmee wordt direct de voorwaarde vervult die de gemeenteraad donderdagavond aanvullend stelde. De dorpsraden van Overloon en Stevensbeek zouden zich in dit besluit moeten kunnen vinden

Nieuwe situatie

Verlenging van opvang zou bij de dorpsbewoners gevoelig kunnen liggen. Het contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, dat het asielzoekerscentrum runt, is per 22 mei opgezegd. Reden: een deel van de met name jonge asielzoekers zorgde voor extreem veel overlast in Overloon en Stevensbeek. Omwonenden hadden fel aangedrongen op voortijdig beëindigen van de opvang.

Met de oorlog in Oekraïne is echter een nieuwe situatie ontstaan. Dat beseft niet alleen de gemeenteraad, maar ook de dorpsraden van Overloon en Stevensbeek. Lees meer op bron:https://www.ed.nl/brabant/azc-overloon-wordt-opvang-oorlogsvluchtelingen-uit-oekraine-dorpsraden-zijn-akkoord~af2ace9d/

 

Lees ook: Eerst vluchtelingen uit Oekraïne opvangen en daarna woningen op AZC Overloon?

LAND VAN CUIJK | De gemeente Land van Cuijk moet onderzoeken hoe het asielzoekerscentrum (AZC) in Overloon na de sluiting in mei 2022 direct heropend kan worden voor de grootschalige opvang van (uitsluitend) vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde Oekraïne. 

 

Door Martijn Schwillens

Eind mei sluit het AZC in Overloon de poorten voor asielzoekers uit niet-Westerse landen (veelal alleenstaande mannen en niet zelden ‘veiligelanders’) na jaren van overlast. De gemeenteraad wil nu dat het AZC na 22 mei wordt omgeturnd tot opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne, die doorgaans uit vluchtende gezinnen bestaan. “Deze motie mag geen vrijbrief worden voor het COA om het AZC daarna tot in de lengte der tijden nog open te houden voor veiligelanders en anderen die voor overlast hebben gezorgd”, stelde raadslid Johan Hermanussen van Liberaal LvC. Zodoende pleiten partijen om het contract met COA definitief te beëindigen (zoals de bewoners van Overloon en Stevensbeek is toegezegd), maar de gebouwen en faciliteiten te gebruiken voor de opvang van Oekraïners. “De dorpsraden moeten hier hun zegje over kunnen doen”, gaf Judith Logtens (VVD) aan. De motie van SP, Team Lokaal, LPG en GroenLinks/PvdA werd donderdag unaniem aangenomen, op voorwaarde dat wordt ingezet op de opvang van gezinnen. Lees meer op bron:https://www.kliknieuws.nl/regio/maasdriehoek/190638/eerst-vluchtelingen-uit-oekraine-opvangen-en-daarna-woningen-op

 

Oproep: help Oekraïne

Nederland heeft gul gestort op giro 555 voor Oekraïne. Maar daarmee is het probleem niet uit de wereld. In ons dorp zijn er al enkele hulpacties opgezet. En er zijn ook mensen die iets extra’s willen doen of kunnen doen. Denk aan: schenken van voedingsmiddelen en drogisterijproducten. En dan is de vraag: hoe krijg je die op een plek waar ze goed verdeeld kunnen worden? Enkele transporteurs hebben zich al bereid verklaard om goederen te vervoeren.

 

Als Dorpsraad Overloon willen we hierin graag, waar nodig, coördineren. Dus als iemand een actie bedacht heeft of wil schenken aan een hulpactie, dan horen we dat graag. En ook als iemand transport kan organiseren. Vele handen maken licht werk. En het is nu verdomde hard nodig. Er is geen behoefte aan kleding, zo lijkt het, maar wél aan voedingswaren die onmiddellijk gebruikt kunnen worden. En daarnaast dus ook aan drogisterijproducten en medicijnen.

Wil Iedereen die hierin iets kan betekenen, met goederen of met transport daarvan, zich s.v.p. per email melden bij de dorpsraad, email: brievenbus@dorpsraadoverloon.nl

 

Dank je wel! Dorpsraad Overloon https://www.dorpsraadoverloon.nl/