overloon nieuws

Vrijwilligers gezocht voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen

Gepubliceerd op 30 maart 2022 om 19:28

De Gemeente heeft de dorpsraad benaderd over de opvang van de eerste Oekraïners.Op korte termijn (Vanaf 4 april) kunnen er al Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden. 

Het gaat om een klein aantal. Ze worden ondergebracht in vier huisjes op bungalowpark De Vers.

De Gemeente heeft de dorpsraad gevraagd om enkele vrijwilligers te vinden die als vraagbaak en eerste aanspreekpunt te dienen voor bijvoorbeeld één huisje met enkele Oekraïense  vluchtelingen. We zijn nu dus concreet op zoek naar enkele mensen in Overloon die tijd en zin hebben om deze rol op zich te nemen. Inmiddels hebben zich al twee mensen gemeld, maar het zou mooi zijn als we nog minstens twee andere, en hopelijk nog enkele mensen méér bereid vinden om hierbij te assisteren.

Precieze tijdsbelasting is nog onbekend. Als dorpsraad verzamelen we alleen de namen, en de Gemeente zorgt dadelijk voor de verdere organisatie hiervan.

Geïnteresseerden kunnen zich per email melden bij de dorpsraad via: brievenbus@dorpsraadoverloon.nl

website Dorpsraad https://www.dorpsraadoverloon.nl/


«   »