Vanaf 18 juli eerste statushouders voormalige AZC

Gepubliceerd op 19 juli 2022 om 14:42

Vanaf 18 juli verwelkomen we in de panden aan de Stevensbeekseweg 14 in Overloon de eerste statushouders.

Dit zijn mensen die beschikken over een verblijfsvergunning in Nederland. Elke gemeente krijgt statushouders toegewezen. Voor het Land van Cuijk gaat het om totaal 150 mensen in de tweede helft van 2022 en de eerste helft van 2023. Deze groep huisvesten we in panden van het voormalige AZC aan de Stevensbeekseweg. In de praktijk zal een kleinere groep statushouders op deze locatie verblijven. Dit, omdat ze niet allemaal tegelijk binnenkomen én omdat ze in de loop van tijd elders in onze gemeente gaan wonen.

Aandeel leveren in oplossen verstopte asielketen

Door de statushouders versneld op te vangen, levert de gemeente Land van Cuijk een bijdrage aan het oplossen van de crisis in de asielketen. Van alle bewoners in de asielzoekerscentra heeft een groep van 14.000 mensen een verblijfsvergunning. Ze wachten op woonruimte maar daardoor blijft nu een derde van de plekken in de asielzoekerscentra bezet. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een wet die ervoor moet zorgen dat alle gemeenten in Nederland hun aandeel in de opvang van statushouders leveren.

Snel inburgeren

In overleg met onder meer de woningcorporaties, Sociom (welzijnsorganisatie) onderwijsinstellingen en Werk en Inkomen willen we onze nieuwe inwoners zo snel mogelijk inburgeren. Dat betekent huisvesting bieden, begeleiden naar werk en onderwijs verzorgen, zodat ze zo snel mogelijk meedoen in onze gemeenschap.

Oekraïense vluchtelingen naar Stevensbeekseweg en camping ’t Buuteland Sint Anthonis

De Oekraïense vluchtelingen zijn inmiddels ondergebracht in woonunits op het terrein van de Stevensbeekseweg, op het terrein van camping ’t Buuteland in Sint Anthonis en op twee kleinere locaties in Vierlingsbeek en Mill. Zij verbleven tot juni in het vakantiepark van Europarcs aan de Kraaijenbergse Plassen. Op het moment van het verschijnen van deze nieuwsbrief wonen er rond 60 Oekraïners aan de Stevensbeekseweg en 66 op camping ’t Buuteland in Sint Anthonis. Naar verwachting groeit dit aantal de komende maanden.

Leerplicht

De kinderen vallen onder de leerplicht en volgen basis- en voortgezet onderwijs aan het Metameercollege in Stevensbeek. De wethouder van onderwijs Joost Hendriks bezocht op donderdag 7 juli de Oekraïense leerlingen van het Metameercollege in Stevensbeek. Het Metameercollege is er in geslaagd om na de lange en intensieve Coronaperiode in korte tijd het onderwijs aan de Oekraïense leerlingen te organiseren. De wethouder complimenteerde de school met het feit dat ze in korte tijd het onderwijs aan deze kinderen op poten heeft gezet.

 

Op de foto vnlr: wethouder Hendriks, Otto de Man, (leerkracht), Jeanette Deenen (bestuurder/directie SKOV (Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek).

Foto: Metameercollege

Aan het werk in de regio

Op grond van een verdrag van de Oekraïne met de Europese Unie mogen ze hier werken. Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt is hun hulp van harte welkom. Inmiddels maken verschillende bedrijven in onze regio gebruik van de extra arbeidskrachten.

 

Beheer en communicatie Stevensbeekseweg

Op de locatie Stevensbeekseweg zijn dag en nacht beveiligers aanwezig. De beheerders zijn er zeven dagen per week. Als het aantal bewoners van de Stevensbeekseweg toeneemt, komen er ook meer beveiligers en beheerders bij. Elke inwoner dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement waarin regels zijn opgenomen over het verblijf op het terrein zoals koken, brandveiligheid en geluid. Bezoekers moeten zich melden en registreren bij de receptie.

Communicatie

Inwoners van Stevensbeek en Overloon zijn medio juni door middel van een bewonersbrief geïnformeerd over de opvang aan de Stevensbeekseweg. Daarnaast praat de gemeente regelmatig de dorpsraden van Overloon, Stevensbeek en Sint Anthonis bij over de stand van zaken in de opvang. Het eerste overleg met de klankbordgroep vond plaats op 5 juli. In de klankbordgroep nemen deel omwonenden, vertegenwoordigers van de dorpsraad Stevensbeek, inwoners van Overloon, politie, beveiliging en het management van de locatie Stevensbeekseweg en de gemeente. In de klankbordgroep is onder meer gesproken over de manier waarop het beheer en de opvang is geregeld en de veiligheid buiten het terrein. Het volgende overleg met de klankbordgroep vindt plaats op 13 september.

Heeft u vragen of wilt u helpen

Als u vragen heeft over de Stevensbeekseweg, belt u dan met telefoonnummer 0485 – 854854. Dit nummer is ook bereikbaar in de avonduren en in het weekend. U krijgt meteen antwoord of wordt teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen naar: gemeente@landvancuijk.nl onder vermelding van ‘Stevensbeekseweg 14’.

 

Meer informatie vindt u op Bron:https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/