gemeentenieuws

Gepubliceerd op 25 augustus 2022 om 15:11

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Onze scholen zijn weer begonnen; pas je snelheid aan

Na een lange zomervakantie openen de eerste scholen maandag 29 augustus weer hun deuren. In de praktijk betekent dit meer verkeersdrukte en helaas in deze periode een ongevalspiek onder fietsende scholieren. Om te helpen deze piek terug te dringen roept gemeente Land van Cuijk automobilisten op om in de weken na de zomervakantie extra op hun snelheid te letten. 

 

Automobilisten en ouders aan zet

Gemeente Land van Cuijk werkt samen met Veilig Verkeer Nederland door hun spandoeken en posters van de ‘Onze scholen zijn weer begonnen’-campagne langs de weg op te hangen. Wethouder Sölez geeft aan: ‘Op deze manier roepen we automobilisten op om fietsende scholieren te helpen veilig op school te komen door vanaf maandag een gepaste snelheid te rijden. Zo neemt de remweg af en heb je als automobilist meer tijd om op onverwachte verkeerssituaties te reageren.’ Ook helpt het wanneer automobilisten schoolzones en de schoolomgeving mijden. Tips voor scholieren en hun ouders zijn het repareren van eventuele gebreken aan de fiets, het samen oefenen van de eventuele nieuwe schoolroute en vaker te voet of op de fiets naar school gaan.   

 

Schoolpleinchallenge

Het doel van deze challenge is om ook onder leerlingen zelf en hun ouders extra aandacht te vragen voor een veilige schoolstart. Hiermee worden alle groepen van het basisonderwijs opgeroepen om in de eerste schoolweek na de zomervakantie ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ op een zo origineel mogelijke manier op het schoolplein weer te geven. De drie meest originele inzendingen krijgen een prijs. 

 

Jonge fietsers de dupe

Onder 12-jarige scholieren die fietsend naar school gaan vallen in de maanden augustus en september bijna twee keer zoveel slachtoffers als in andere maanden. Volgens Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is snelheidsreductie door gemotoriseerd verkeer één van de effectiefste maatregelen om de veiligheid van scholieren in het verkeer te vergroten. Naar schatting wordt een derde van alle dodelijke ongevallen direct of indirect veroorzaakt door een te hoge snelheid. Het campagnebeeld bestaat daarom uit een snelheidsmeter waar scholieren aan hangen. De boodschap: Onze scholen zijn weer begonnen. Pas je snelheid aan. 

 

Niet meer de standaard

Naast snelheidsreductie kan Nederland in het verkeer ook nog winst behalen door vaker ongestoord en mobielvrij te rijden (MONO). Volgens Veilig Verkeer Nederland is het gebruik van een smartphone in het verkeer niet langer de standaard in ons land, maar komt het nog wel voor. Van alle automobilisten gebruikt een kwart (27%) de smartphone nog in de auto. Van hen geeft 17% aan tijdens het rijden berichtjes/appjes te lezen en typt 10% zelfs letterlijk berichtjes terug. Zo'n 5% houdt de aandacht minder bij het verkeer door tijdens het rijden met de telefoon aan het oor te bellen. De sociale omgeving van mensen keurt deze risicovolle handelingen volgens Veilig Verkeer Nederland steeds vaker af. 

 

 

Summer drop kan gevaarlijk zijn

Door hitte laten bomen takken vallen

 

Even leek het er op dat het verschijnsel zich in de gemeente Land van Cuijk niet of nauwelijks voor doet. Maar nu komt het toch ook hier vaker voor dat bomen onverwacht hun takken laten vallen. Er is sprake van ‘summer drop’.

 

Summer drop
Als er sprake is van summer drop – ook wel summer branch drop – dan gaat het om een boom die ‘spontaan’ zijn takken laat vallen. Door het hete weer, de zomer en het gebrek aan water drogen bomen uit. Bij een klein beetje wind kunnen zware takken dan onverwacht afbreken en naar beneden vallen. Voor wandelaars of kinderen die onder de boom spelen kan dat risico’s opleveren.  Summer drop is erg moeilijk te herkennen omdat aan de buitenkant van de boom niets te zien is. Er zijn dus geen risicokenmerken zichtbaar. Summer drop is eigenlijk ook een verwarrende term want bomen die door hitte en gebrek aan water uitdrogen verliezen vaak hun takken pas in de herfst als het harder gaat waaien. Ze zijn dan nog te verzwakt om de herfstwind te weerstaan. Hoe summer drop precies ontstaat is nog onduidelijk. Wel is bekend dat het verschijnsel zich vooral voordoet bij de eik, de tamme kastanje, de beuk, de es, de populier, de wilg en de paardenkastanje. 

 

Advies
Zie je ergens een boom waar takken afgebroken zijn, meldt dit dan bij de gemeente, zeker als de boom op een drukbezochte plaats staat. Je kunt bellen met de gemeente via 0485 – 854000, of je melding doen via de website www.gemeentelandvancuijk.nl. Zoek op ‘Meldingen buitenruimte’. Nog gemakkelijker is het om de MijnGemeente App te downloaden en je melding via deze app te doen. Bij (stevige) wind is extra alertheid in de omgeving van bomen geboden.

 

Vergunning herontwikkeling voormalige VSO De Korenaer, Stevensbeek
Schoolgebouw wordt Wonen in de Schakel

 

Cedrus Vastgoed B.V. gaat het voormalige, nu leegstaande schoolgebouw, van VSO De Korenaer herontwikkelen. Daarover is overeenstemming bereikt met de gemeente Land van Cuijk. 

Na een inschrijfprocedure zijn de plannen die Cedrus Vastgoed B.V. samen met exploitant Bene-Vivendo B.V. heeft ontwikkeld als beste uit de bus gekomen. Dat vindt zowel de dorpsraad Vereniging Stevensbeek als de gemeente. 

 

Cedrus Vastgoed B.V. gaat in het voormalige schoolgebouw twaalf huurwoningen realiseren. Het gaat om studio’s en appartementen voor verschillende leeftijdsgroepen zoals starters en senioren. Ook komen er gezamenlijke ruimtes waar gewerkt kan worden en waar men elkaar kan ontmoeten. Het project draagt de naam “De Schakel”.

 

Als het aan de initiatiefnemers en de gemeente ligt, blijft het niet bij de herontwikkeling van het voormalige schoolgebouw alleen. Men onderzoekt of er nog enkele extra woningen voor een speciale doelgroep gebouwd kunnen worden waarmee de verbinding wordt gelegd met de leegstaande ruimten in de naastgelegen school van VSO De Korenaer (voormalige Metameer). 

Ook wordt bekeken of het mogelijk is Tiny Houses te bouwen waarvan de bewoners vrijwilligerswerk of begeleidingstaken op zich nemen voor de bewoners van de huurwoningen. En er wordt gedacht aan de realisatie van bijvoorbeeld een winkel met terras met eetgelegenheid waar leerlingen van VSO De Korenaer stage- en werkplekken kunnen vinden. De plannen kunnen op enthousiasme rekenen in Stevensbeek, maar uit verder onderzoek zal moeten blijken of ze uitvoerbaar zijn. Ook zullen nog de nodige procedures doorlopen moeten worden.

 

Robert Hellings, eigenaar en directeur van Cedrus Vastgoed B.V. heeft er in ieder geval alle vertrouwen in: “Met Wonen in De Schakel verbinden we jong en oud met elkaar en zorgen we dat leren en werken bij elkaar komt. Samen met exploitant Bene-Vivendo B.V. en door middel van het stimuleren van onder andere leerwerkplekken wordt door ons, samen met het dorp, ruimte gegeven aan wonen, participatie en sociale cohesie”. 

Ook wethouder De Bruin is enthousiast: “Cedrus Vastgoed B.V. en Bene-Vivendo B.V. kijken verder dan alleen het bouwen van een aantal woningen. Ze hebben de ambitie om in samenspraak met de inwoners en vrijwilligers van Stevensbeek de leefbaarheid in het dorp te verstevigen”.

 

Afgelopen week is de vergunning verleend waarmee de eerste fase van het project kan beginnen; de verbouw van Kloosterstraat 7 tot twaalf huurwoningen met algemene ruimten. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners medio 2023 gaan wonen in De Schakel.

 

Geef je binnenkort een feestje in je tuin? Houd dan rekening met je buren en voorkom overlast.

 

Buren. We hebben ze allemaal. Ze wonen boven, onder, links of rechts van ons. In de meeste gevallen is het fijn om buren te hebben. Het houdt de buurt levendig en gezellig. Toch kunnen buren soms overlast ondervinden van elkaar. In veel gevallen zijn buren zich hier niet of onvoldoende van bewust. Gelukkig ligt de oplossing vaak binnen handbereik. Een vriendelijk praatje met je buurman of buurvrouw lost veel problemen op.

De meeste klachten van buren of buurtbewoners komen voort uit lawaai, zoals harde muziek of luidruchtig gepraat. In veel gevallen kan deze geluidsoverlast vrij eenvoudig worden voorkomen. Gewoon, door wat meer rekening met elkaar te houden. Zet de muziek later op de avond zachter of uit en voorkom luidruchtig stemgeluid; want vooral ’s avonds kan dit als storend worden ervaren. In de avond klinken geluiden nu eenmaal harder. Zeker nu de avonden langer zijn en de temperatuur ook in de avonduren aangenaam hoger is, worden veel verjaardags- en andere feestjes verplaatst naar de tuin. In de meeste gevallen is dat geen probleem, maar toch komt het steeds vaker voor dat buren en andere omwonenden verplicht mogen ‘meegenieten’ van zo’n feestje. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Geef je binnenkort een feestje in je tuin? Laat de buren dan vooraf weten dat je een tuinfeestje houdt. Doe bijvoorbeeld in de buurt een briefje in de bus waarop staat dat je een feestje geeft. En zet hierop je telefoonnummer, zodat buren je kunnen bereiken als er onverhoopt toch geluidsoverlast is. In de meeste gevallen komen buren er dan samen prima uit. En dat is wel zo prettig.

 

Hitte vertraagt werkzaamheden brug Grave Afsluiting fietspad vanaf 29 augustus 

 

De hittegolf in de afgelopen tijd heeft de voortgang van de werkzaamheden aan de John S. Thompsonbrug bij Grave vertraagd. Het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag over de rijbaan heeft door de hoge temperaturen een week vertraging opgelopen en duurt nog tot 29 augustus. Door deze vertraging schuiven ook de geplande werkzaamheden aan het fietspad een week op. Deze werkzaamheden vinden naar verwachting nu plaats van 29 augustus tot en met 11 september. 

 

Bij langdurige temperaturen boven de dertig graden is de kans te groot dat de slijtlaag niet voldoende hecht aan het stalen rijdek. Het uitvoeren van de werkzaamheden in de nacht is overwogen maar ook dan zijn er risico’s waardoor niet de beoogde kwaliteit geleverd kon worden.

 

Informatie

Voor meer informatie kijk op: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/maas-onderhoud-john-s-thompsonbrug-grave 

 

Maak kans op een gratis energiescan van jouw woning en word een voorbeeld voor anderen!

 

Wil je energie besparen, isoleren, stroom opwekken en/of van het gas af gaan, maar weet je niet precies hoe je moet beginnen? Schrijf je dan in voor onze energiescan-actie en maak kans op een gratis scan van jouw woning. Tijdens een energiescan adviseert een onafhankelijke energieadviseur jou over de te nemen stappen om de woning te verduurzamen en wat deze stappen kosten. We verloten 8 gratis scans (ter waarde van € 395,-). 

 

Waarom deze energiescan-actie?

Vanaf het najaar organiseren we energiecafés. We helpen inwoners met de verduurzamingsstappen en geven inzicht in de kosten. Dat doen we door voorbeelden van verschillende typen huizen verspreid over de gemeente Land van Cuijk te tonen. Dit zijn de acht huishoudens die de gratis energiescan hebben gewonnen. Deze huizen worden ook de voorbeeldwoningen tijdens de energiecafés.  

 

Meld je aan

We zoeken een vrijstaande woning, twee onder een kap, doorzonwoning, boerderij en andere. In totaal zoeken we acht verschillende type woningen. Belangrijk is dat je jouw huis wil verduurzamen, maar dat nog niet gedaan hebt. Meer informatie, de voorwaarden en de aanmelding vind je op: https://www.gemeentelandvancuijk.nl/energiescan

 

Veteranendag Land van Cuijk

Op 25 juni werd in Den Haag weer de Nationale Veteranendag georganiseerd. Nederland bedankt tijdens dit evenement haar meer dan 111.000 veteranen die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. 

 

Ook het gemeentebestuur van Land van Cuijk wil haar waardering voor de in de gemeente woonachtige veteranen graag tot uitdrukking brengen. Begin dit jaar is een aantal vertegenwoordigers van de veteranen uit de vijf voormalige gemeenten gevraagd mee te denken over de invulling van een Land van Cuijkse Veteranendag. 

 

Het Graafs Kazematten Museum heeft aangeboden om een eerste editie te combineren met de herdenking van de bevrijding van Grave op 17 september 1944 in het kader van de operatie Market Garden. De werkgroep heeft dit voorstel omarmd. Elke veteraan, woonachtig in Land van Cuijk en ingeschreven bij het Veteranen Instituut (VI) ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Bent u niet ingeschreven bij het VI, maar wilt u de uitnodiging en enquête toch ontvangen, stuur dan even een bericht naar veteranendaglvc@gmail.com.

 

Uw mening telt!

De werkgroep veteranendag Land van Cuijk in oprichting hoort graag uw mening over de invulling van een Land van Cuijkse Veteranendag. Hiervoor is een enquête samengesteld die u ontvangt met de uitnodiging voor 17 september a.s. 

 

Vitaliteitscheck 72

Onderzoek naar gezondheid en welbevinden van 72-jarigen uit Grave

 

Alle inwoners uit Grave en omliggende kerkdorpen die dit jaar 72 jaar worden of zijn geworden, hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan een gratis onderzoek naar hun algemene gezondheid en welbevinden. Deze ‘vitaliteitscheck’ is bedoeld om eventuele problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en daarmee ergere of bijkomende problemen te voorkomen. 

 

Succesvolle pilot

In 2018/2019 deed een groep inwoners van 65 tot 85 jaar mee aan het onderzoek Kwetsbaarheid de Baas. De deelnemers en de organisatoren (o.a. stichting Welzijn Ouderen Grave, fysiotherapeuten netwerk FYNE, Sociom, GGD Hart voor Brabant en de gemeenten in het Land van Cuijk) waren enthousiast over deze pilot. De opkomst was groot en uit de herhalingsonderzoeken bij een deel van de deelnemers bleek dat er duidelijke gezondheidswinst was behaald. Vanwege deze bevindingen en de ervaringen uit 2020 en 2021 hebben Welzijn Ouderen Grave en de gemeente Land van Cuijk besloten om ook in 2022 deze check aan te bieden. 

 

Waarom 72?

Voor de ‘Vitaliteitscheck 72’ worden de inwoners uit de genoemde kerkdorpen uitgenodigd die 72 jaar worden of zijn geworden in 2022. Uit het eerdere onderzoek bleek dat de leeftijdsgroep 70-80 jarigen de meest logische groep is om een check te doen. Bij jongere mensen is de kans is groot dat er niet veel gezondheidswinst te behalen valt. Bij oudere mensen is het risico juist groter dat problemen te laat worden ontdekt of dat mensen al volop zorg nodig hebben. 

 

Onderzoek en gesprek

Vanaf half augustus kunnen alle inwoners uit Grave en omliggende kerkdorpen die 72 jaar worden of zijn geworden in 2022 een uitnodiging in de brievenbus verwachten voor een onderzoek en gesprek over alle aspecten van (positieve) gezondheid. Het onderzoek bestaat uit het afnemen van een vragenlijst, een test van kracht-, balans- en uithoudingsvermogen door een fysiotherapeut en een gesprek over positieve gezondheid met een sociaal werker of een medewerker van de GGD. De deelnemers krijgen daarna een passend advies. Het resultaat van het individuele onderzoek wordt uiteraard alleen aan de deelnemer zelf bekendgemaakt.

 

Doe mee!

Pak je kans en doe mee aan deze gratis check als je een uitnodiging in je brievenbus ontvangt. Ook als je nog gezond en vitaal door het leven gaat is het zinvol om mee te doen. De deelnemers aan het voorgaande onderzoek gaven aan dat zij tevreden waren over het project. De vitaliteitscheck72 krijgt gemiddeld een cijfer 7,8. Voor 94% heeft het onderzoek extra waarde gehad en maar liefst 100% raadt deelname aan het onderzoek aan.

 

Voor vragen over de Vitaliteitscheck72 kunt u contact opnemen met Emine Bolat van de GGD Hart voor Brabant (e.bolat@ggdhvb.nl).

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen en andere formele bekendmakingen. 

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat vermeld welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen) of het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorzieningen.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overuwbuurt.overheid.nl. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden je bekendmakingen wilt ontvangen. Dit kan ook via de app ‘Over uw buurt’.

Land van Cuijk

| Evenementenvergunning 

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een truckrun op 18 september 2022 te Land van Cuijk

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een paardenschuilstal en omheining aan Oeffeltseweg 21B te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het slopen van zaal 't Vertrek aan Stationsweg 12 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een kantoor tot woning aan Bilderbeekstraat 29 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het aanpassen van de inrit aan Handelstraat ong. te Boxmeer

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een tijdelijke uitweg aan Oeffeltse Raam (A73) te Boxmeer
 • Ingetrokken aanvraag voor het verbouwen van gedeelte opslagloods tot een woning aan Sint Anthonisweg 27 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het uitvoeren van werkzaamheden, ten behoeve van bouwrijp maken van de gronden aan Carmelveste te Boxmeer

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een Pleinfeest op 26, 27 en 28 augustus 2022 aan Weijerplein te Boxmeer

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van een woonhuis aan Fraterstraat 3 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een hek, tuinhuis en watervoorziening ten behoeve van een volkstuinencomplex aan Julianastraat en Wilhelminastraat te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van handelsreclame ten behoeve van de inpandige geldautomaat aan Maasburg 41 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een steiger in de periode van 15 augustus t/m 16 september 2022 aan Sleedoorn en Kattendoorn te Cuijk

 

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een Avondvierdaagse in Cuijk e.o. op 6, 7, 8 en 9 september 2022S te Cuijk

 

| Overig

 • Melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van een bedrijf gericht op reparatie en in- en verkoop van motorvoertuigen aan De Hork 8A te Cuijk

 

Gassel
| Verkeersbesluiten

 • Parkeerverbod tijdens kermis - Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het gebruik van verdieping 1 voor horeca doeleinden aan Markt 4 te Grave

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een bestaande winkelpand tot restaurant aan Markt 8 te Grave
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen in de tuin aan Willem Verheidenstraat 1 te Grave
 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van de zonnepanelen aan Ruyterstraat 30 te Grave

 

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Bierfestival Grave op 9 september 2022 aan de Loswal te Grave
 • Vergunning verleend voor het organiseren van een Tentoonstelling met Pasar Malam Pusaka op 16, 17 en 18 september 2022 in het wijkgebouw Esterade aan Estersveldlaan 41 te Grave

 

Haps

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Muziek in de Mais op 27 augustus 2022 aan Haringsestraat te Haps

 

| Overig

 • Melding voor het wijzigen van een veehouderij aan Stokvoortsestraat 5 te Haps

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van bosaanplant aan verschillende locaties te Langenboom
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een houten tuinhuisje aan Dempseystraat 9 te Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een overkapping aan de woning aan Den Dries 22 te Ledeacker

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan het voormalige MOB complex te Mill

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een nieuwe woning met inrit en een tijdelijke woonunit aan Kolkweg 1 te Mill
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen aan Schoolstraat 24 te Mill

 

| Overig 

 • Melding voor het veranderen van een rundveehouderij aan Achterdijk 38 te Mill

 

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van uw woonhuis aan Ganzenpoel 22 te Oeffelt
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Hogehoek 2e te Oeffelt
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Hogehoek 2f te Oeffelt

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Huttenbouwen Oeffelt op 9 en 10 september 2022 op gildeterrein aan de Hoge Hoek te Oeffelt

 

| Overig

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Kuipersstraat 22 te Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van duiker in A-watergang nabij de lagere school Optimus te Oploo

 

Overloon

| Exploitatievergunning

 • Vergunning verleend voor het uitoefenen van de de inrichting “Het Landhuisje" aan Stevensbeekseweg 10 te Overloon

 

Sambeek
| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van de Kermisronde van Sambeek op 28 augustus 2022 te Sambeek
 • Vergunning verleend voor het organiseren van de kermis in Sambeek op 26, 27, 28 en 29 augustus 2022 aan Pastoor de Vochtplein te Sambeek

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen
Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het herstellen van sterk ontwaterde Zwartven aan Ullingsche Bergen te Sint Anthonis

 

| Ruimtelijke plannen

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Centrumplan Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van vergunning voormalig horeca object, horecavergunning omzetten naar kantoor/showroom ruimte aan Pastoor Jacobsstraat 47B te St. Hubert

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het oprichten van een monomestvergistingsinstallatie aan Mullemsedijk 23 te Stevensbeek

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Hanenstraat ong. te Velp
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dakkapel op een bestaande woning aan Zaalheuvelweg 9 te Velp
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Hanenstraat ong. te Velp
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van 10 bedrijfsunits inclusief terrein en uitritten aan Kavel 14-1 bedrijventerrein "de Bons" te Velp

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Hulder (K15) te Vierlingsbeek
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Hulder (K14) te Vierlingsbeek

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een bestaand woonhuis aan Lindenplein 13 te Wanroij

 

| Overig

 • Melding voor het veranderen van een melkrundveehouderij aan de Noordstraat 25 te Wanroij

 

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het aanleggen van een inrit aan Den Eik 15 te Westerbeek