gemeentenieuws

Gepubliceerd op 13 september 2022 om 19:51

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Voorstelling ‘Iets met boeren’ in en door Land van Cuijk

 

In oktober is de voorstelling ‘Iets met Boeren’ te zien in Sint Anthonis. ‘Iets met Boeren’ past in de overtuiging dat we in het Land van Cuijk niet tegenover, maar naast elkaar staan. Het maakt veel dilemma’s invoelbaar, zeker omdat het echt over deze tijd en onze gemeente gaat. Het is ook nog eens een heel bijzondere vorm van theater: de voorstellingen zijn overdag, op de boerderij en lokale spelers werken samen met professionals.

 

De voorstelling is tussen 14 en 16 oktober 5 x te zien op De Esrand in Sint Anthonis. Vorig jaar was hier de pilot, onder andere georganiseerd door de provincie Noord-Brabant en gemeente Sint Anthonis. De voorstelling was een groot succes en maakte indruk op de bezoekers: 'Dit moeten veel meer mensen zien'. 'Het raakt me hoe ze precies de juiste snaar raken'. 'Er is geen goed of fout, iedereen bekijkt alles door zijn eigen bril'. 

 

Meer informatie en kaartverkoop op www.bureaupees.nl.

Elke voorstelling is te bezoeken door 50 mensen.

 

 Inleveren oud papier

 

Waar lever jij je oud papier en karton in? Lever oud papier en karton in bij de inzamelende verenigingen. Je helpt daarmee de verenigingen in het Land van Cuijk. Verenigingen zetten zich in voor de gescheiden inzameling van oud papier en karton. Hiermee ontvangen verenigingen inkomsten uit de oud papier inzameling. Deze inkomsten zijn erg belangrijk voor de verenigingen. Heb je oud papier en karton liggen, breng dit dan weg naar een van de inzamelende verenigingen. Kijk voor inzamellocaties en tijd op: https://www.gemeentelandvancuijk.nl/locaties-containers-voor-oud-papier

 

voor overloon klik hier

 

 

Inzameling GFT-e vanaf 26 september weer wekelijks

Vanaf 26 september halen we de groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT-e) weer wekelijks op. In de wintermaanden legen we de GFT-e container eenmaal per twee weken, dit gaat in vanaf 1 december.

 

Tip. Download de Afvalapp zo weet je altijd de actuele ophaaldagen. Op kijk op www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender voor de nieuwe kalender.

 

 

 

 

 

Webinars GGD

 

Jongerenwerk R-Newt en GGD organiseren: Mijn puber heeft (g)een ruggengraat, en nu?

Webinar voor ouders: Woensdag 21 september 19:30-20:45 uur. 

 

Hoe stevig staat jouw puber in zijn schoenen? De puberteit is de tijd waar emoties de overhand kunnen hebben en motivatie soms ver te zoeken is. Je puber moet zich staande houden op school, thuis, online en

in de vrijetijdsomgeving. Dat vraagt soms een sterke ruggengraat zodat je gewapend bent tegen tegenslag, stress en prestatiedruk.

Wat gebeurt er in het hoofd en in de leefwereld van je puber en hoe kan jij als ouder bijdragen aan de ontwikkeling van (g)een ruggengraat?

 

Voorkomen van dementie? Start nu met een gezonde levensstijl!

Webinar 19 september 16:00 – 17:15

 

Bij dementie gaat het vaak over signalering, behandeling en het leren omgaan met dementie. Toch is júist preventie ook heel belangrijk! Wetenschappers denken dat tot 30% van het aantal gevallen dementie voorkomen kan worden, als we allemaal gezonder gaan leven. In dit webinar zullen verschillende experts ingaan op de invloed die een gezonde leefstijl heeft op dementie. Wat zijn risicofactoren en wat kun je er zelf tegen doen? Daarnaast wordt ingegaan op de rol die je hierin als huisarts kunt nemen en het belang van preventie binnen een Dementie Vriendelijk Lokaal Netwerk. Interesse gewekt? Meld je aan! Het webinar is gericht op professionals, maar belanghebbenden en geïnteresseerde bewoners zijn ook van harte welkom!

 

Aanmelden voor een webinar kan via de website: https://ggdhvb.webinargeek.com/

 

Digitale nieuwsbrief Energiek Land van Cuijk

Vorige week verscheen voor het eerst de digitale nieuwsbrief ‘Energiek land van Cuijk’. De nieuwsbrief is er voor iedereen die is geïnteresseerd in de activiteiten van de gemeente op het gebied van aardgasvrij, opwek duurzame elektriciteit, energiebesparing en klimaatadaptatie. De nieuwsbrief verschijnt eenmaal in de zes tot acht weken. Via gemeentelandvancuijk.nl/nieuws is de brief te bekijken. In de brief is een link opgenomen voor het gratis abonnement. 

 

 

Energietoeslag en bijzondere bijstand

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Het aantal aanvragen voor de energietoeslag in de gemeente Land van Cuijk is hoog. Ook de aanvragen bijzondere bijstand zijn erg gestegen door de oplopende kosten voor inwoners. “En dat is ook heel begrijpelijk”, zegt wethouder Joost Hendriks. “Door de gestegen prijzen van energie, maar ook van andere goederen, is de nood voor veel inwoners enorm hoog. Wij stellen alles in het werk om deze mensen zo snel mogelijk te helpen.”

 

Minimaregeling

Een groot aantal inwoners van de gemeente Land van Cuijk heeft de eenmalige energietoeslag van €800,- automatisch ontvangen omdat zij bekend zijn binnen de gemeente. Zij hebben een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Inmiddels is door het kabinet een extra bedrag toegezegd van €500,-.  Inwoners die de eerste toeslag automatisch hebben ontvangen zullen ook de extra toeslag automatisch ontvangen. 

 

Overige aanvragen

Inwoners die ook een laag inkomen (minder dan 120% van het sociaal minimum) hebben en die niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen via de website www.gemeentelandvancuijk.nl/energietoeslag de energietoeslag aanvragen. We zien dat veel inwoners van deze mogelijkheid gebruik maken. Wettelijk gezien is de gemeente verplicht deze afhandeling binnen 8 weken af te handelen. Op dit moment is deze termijn nog bij alle aanvragen voor de energietoeslag behaald. “Dit is te danken aan de inzet van een aantal ambtenaren, die forse overuren draaien om de aanvragen tijdig af te ronden”, aldus wethouder Joost Hendriks. 

 

Aanvragen bijzondere bijstand

We zien ook dat het aantal aanvragen bijzondere bijstand de afgelopen periode is gestegen. We doen er alles aan om ook deze aanvragen binnen de gestelde termijn te behandelen en geven bij de beoordeling voorrang aan de urgente aanvragen bijzondere bijstand. 

 

Hoe ziet het vervolgtraject eruit? 

We blijven de komende tijd alles in het werk stellen om de aanvragen energietoeslag én de aanvragen bijzondere bijstand binnen de termijnen af te handelen en de dienstverlening naar onze kwetsbare groep inwoners zo goed mogelijk voort te zetten. We zetten collega’s van andere afdelingen in om hierbij te helpen en trekken tijdelijke krachten aan om ons te ondersteunen. 

 

Gemeente Land van Cuijk start met proef om bomen te behouden waar mogelijk

Geen bomen meer kappen, tenzij het echt niet anders kan. Dat is het nieuwe tijdelijk afwegingskader voor het kappen van gemeentelijke (laan)bomen. Dat wil zeggen dat er goed wordt gekeken of het wel echt nodig is om een boom te kappen, bijvoorbeeld bij (woningbouw)projecten, met als doel om zoveel mogelijk bomen te laten staan. 

Dit afwegingskader is bedoeld om de periode tot aan het nieuwe bomenbeleid te overbruggen. Het bomenbeleid wordt onderdeel van een meerjarige natuurvisie.

 

Het ‘niet kappen tenzij’-principe zorgt voor een betere manier van werken waardoor nog zorgvuldiger een afweging gemaakt kan worden voordat een gemeentelijke boom gekapt wordt.
Wethouder Antoinette Maas: “Het behoud van bomen helpt mee aan het behalen van de gemeentelijke klimaat- en natuurdoelen zoals het tegengaan van hittestress, het creëren van een aangenaam leefklimaat door het bieden van verkoeling vanwege hun schaduwwerking, het opvangen en vasthouden van water en andere groene doelstellingen zoals een toename van de biodiversiteit. ”

Compensatie gekapte bomen
Bomen die toch gekapt worden zullen binnen redelijke termijn vervangen worden met behoud van hetzelfde kroonvolume. Wanneer blijkt dat de vervangende boom niet op dezelfde plek geplant kan worden wordt gekeken naar een andere geschikte plek in de gemeente.

Lopende projecten
Als er bij lopende projecten waar een kapvergunning voor is verleend mogelijke alternatieven niet in beeld zijn gebracht, dan wordt dat alsnog gedaan volgens het afwegingskader. Uitgangspunt is wel dat dit niet tot veel uitstel gaat leiden. “Dit is een mooie tussenstap. Voor nieuwe projecten volgen we het afwegingskader totdat het bomenbeleid is ontwikkeld”, aldus Antoinette Maas.

Vervolgtraject
Dit tijdelijk afwegingskader wordt ingezet als proef. De ervaringen die tijdens de proef worden opgedaan worden meegenomen in de uitgangspunten bij de harmonisatie van het bomenbeleid en de toekomstig op te stellen meerjarige natuurvisie. Participatie zal deel uit gaan maken van dit proces, onder meer door belangengroepen te betrekken waar de gemeente mee samenwerkt.

Verder wordt een op te richten adviescommissie ‘Groene kwaliteit’ ingezet voor een compleet B&W-advies en -besluit bij ingewikkelde situaties. Hiermee wil de gemeente in de tijdelijke periode ook ervaring opdoen voor het nieuwe bomenbeleid.

Overgang bestemmingsplan - omgevingsplan

Het college van de gemeente Land van Cuijk heeft besloten om een half jaar voordat de Omgevingswet in werking treedt te sturen op het opstellen van een omgevingsplan in plaats van een bestemmingsplan en drie maanden voordat de Omgevingswet in werking treedt te sturen op het in procedure brengen van een ontwerp-omgevingsplan in plaats van een ontwerp-bestemmingsplan. Dit betekent bij in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2023 dat 

er na 1 oktober 2022:

 

 1. Geen voorontwerpbestemmingsplannen in procedure worden genomen
 2. In principe geen ontwerpbestemmingsplannen meer in procedure worden genomen

Houd hier rekening mee. Na 1 oktober adviseren wij om een omgevingsplan op te stellen. Hiermee voorkomt je onnodige kosten en vertraging. 

 

Duidelijkheid via een gesprek

Heb je een plan of initiatief waarvoor mogelijk een wijziging van bestemmingsplan nodig is? Maak dan een afspraak voor een gesprek met een van onze adviseurs. Samen bekijken we wat voor jou plan de beste aanpak of procedure is.

 

Stoptober in de gemeente Land van Cuijk

Rook jij en wil je graag stoppen? Doe dan mee aan Stoptober en ga de uitdaging aan om in oktober 28 dagen te stoppen met roken! Stoptober geeft je op allerlei manieren steun om het vol te houden en heeft al meer dan 400.000 rokers geholpen om te stoppen.

 

Stoptober tour

Afgelopen week maakte het team van Stoptober een tour door de gemeente Land van Cuijk. Deskundigen vanuit GGD Hart voor Brabant en Sinefuma stonden op de markt in Cuijk, Boxmeer en Grave. Zij gingen in gesprek met inwoners om hen te informeren over het stoppen met roken én hen enthousiast te maken om mee te doen aan Stoptober. Nog 2 weken voordat rokers uit heel Nederland samen 28 dagen lang stoppen met roken. Doe jij ook mee aan deze uitdaging? Je kunt je nog aanmelden via stoptober.nl. 

 

Voorstelling de sTOPPERS

In een gratis theatershow vol humor worden rokers, mee-rokers en niet-rokers meegenomen in de rollercoaster die roken heet. Wil jij deze voorstelling gratis bijwonen? Je kunt kaartjes reserveren voor de theatervoorstelling van De sTOPPERS in Myllesweerd in Mill (maandag 3 oktober) of in MFA De Valuwe in Cuijk (woensdag 19 oktober). Ga naar www.myllesweerd.nl of www.mfadevaluwe.nl.  

 

(Foto)Wethouder Willy Hendriks-van Haren bracht een bezoek aan de stand op de markt in Cuijk. 

 

 

 

 

 

Bijplaatsen laadpalen in aantal kernen Land van Cuijk

 

De gemeente Land van Cuijk zet in op de verduurzaming van vervoer. Om te zorgen dat inwoners een elektrische auto op kunnen laden, plaatst de gemeente laadpalen op openbare parkeerplaatsen. Inwoners met eigen parkeergelegenheid kunnen laden op eigen terrein. Voor wie geen eigen oprit heeft, verzorgt de gemeente openbare voorzieningen. 

 

Ook de provincies Noord-Brabant en Limburg werken mee aan de verduurzaming van het vervoer. Samen met hen wordt er binnenkort weer een aantal laadpalen op openbare parkeerplaatsen bijgeplaatst. Deze worden gedurende 2023 geplaatst bij de onderstaande locaties. Om de bijbehorende parkeerplaatsen te reserveren is een verkeersbesluit genomen. Het verzamelverkeersbesluit is te vinden op de website van officiële bekendmakingen. Dit is in te zien tot en met 24 oktober 2022.

 

Locaties

In Boxmeer komen laadpalen in de buurt van Burgemeester Hengstplein, De Esdoorn, De Hulst, Elzenstraat, Hohenzollern, Jan van Goijenstraat, Julie Postelsingel en Koorstraat (2x)

 

In Cuijk worden laadpalen geplaatst in de buurt van de Bereklauw, De Wiel (2x), Hof van Cuijk, Kalmoes, Karninaalsmuts, Kattedoorn, Keurvorsterstede, Maasveld, Rozenobel, Stuiverstede, Venkel, Wijnruit en Zandberg. 

 

In Grave bij Bikkelkampplein, Dr. Wierstraat, Helmkruid, Hengel, Pastoor van den Hurkplein en Stadhouderslaan. 

 

In Haps is gekozen voor de omgeving Kerkstraat en in Langeboom bij de Esdoornlaan. In Oeffelt wordt de laadpaal geplaatst aan het Europlein en in Overloon in de buurt van de Engelseweg en Theobaldusstraat. 

 

In Sint Anthonis bij De Taverne, Kolonel Silvertoplaan en Zandseveldweg. In Sint Hubert wordt een paal geplaatst in de buurt van de Ganzenroer. 

 

Meer informatie:

gemeentelandvancuijk.nl/elektrisch-rijden 

 

Operatie Market Garden herdacht met activiteiten rond het Airborne Monument bij de brug in Grave. 

 

Op zaterdag 17 en zondag 18 september 2022 vinden er rond het Airborne monument bij de brug van Grave activiteiten plaats, die in het teken staan van de bevrijding van de Stad Grave op 17 september 1944.

 

Zo is er op zaterdag 17 en zondag 18 september 2022 een echt re-enactors kamp te bezichtigen, waar te zien is hoe het leven eraan toe ging in een kampement van de Amerikaans soldaten in 1944. Ook worden schijnaanvallen, z.g. mock-batlles uitgevoerd op de kazematten en de brug.

Het kampement is opgebouwd op historische grond, het weiland achter het gemaal Van Sasse en is voor publiek vrij toegankelijk.  

 

Op zaterdagavond 17 september 2022, stipt om 18.25 uur begint de officiële herdenkingsceremonie bij het Airborne monument aan de zuidelijk oprit van de Lt. John S. Thompsonbrug met daarbij een fly-by van 2 historische vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht en tal van (militair)genodigden uit binnen- en buitenland. Muzikale bijdrage is van de Vrijwillige Drumfanfare Koninklijke Luchtmacht. Het evenement is gratis en voor iedereen toegankelijk. 

 

Het programma voor deze dagen ziet er als volgt uit:

Zaterdag 17 september 2022

10:30 uur Kampement met displays te bezichtigen voor publiek. Toegang is gratis.

10:30 uur Kazematten open voor bezoekers.

10:30 uur Rondrit door Grave van de re-enactors

12:00 uur Mock Battle nabij kazemat noord.

15:00 uur Begin van het Bevrijdingsconcert door de Vrijwillige Drumfanfare Koninklijke Luchtmacht op de Markt in 

Grave. Een programma in samenwerking met 0486tv / Het Herboren Aapje / Brasserie De Gouden Leeuw, 

    CMG en Vestingstad Grave.

15:30 uur Kazematten gesloten voor publiek

16:00 uur Mock Battle nabij kazemat noord

18:25 uur Begin van de officiële herdenkingsceremonie bij de brug

 

Zondag 18 september 2022

10:30 uur Kampement met displays te bezichtigen voor publiek. Toegang is gratis.

10:30 uur Kazematten open voor bezoekers.

12:00 uur Mock Battle nabij kazemat noord.

15:30 uur Kazematten gesloten voor publiek

16:00 uur Mock Battle nabij kazemat noord

17:00 uur Einde activiteiten rond de brug bij Grave

 

Linden herdenkt 17 september 1944

 

Op zaterdagavond 17 september om 19.00 uur herdenkt de Lindense dorpsgemeenschap de vijf Amerikaanse militairen die op 17 september 1944 vlakbij Linden sneuvelden. 

Hun vliegtuig stortte neer tijdens de operatie Market Garden, die het einde van de Tweede Wereldoorlog inluidde. Wordt jaarlijks in Katwijk het begin van de oorlog op of rond 10 mei herdacht, enkele kilometers verder in Linden staat de bevolking stil bij het begin van het einde. 

 

Vanaf de plaatsing van het nieuwe markante monument aan de rand van het dorp bij de herdenking van 75 jaar bevrijding, heeft de bestaande traditie een officiëler en inhoudelijker karakter gekregen. 

 

Om 19.00 uur vindt in de Lambertuskerk van Linden een bijeenkomst plaats waar jaarlijks de ’17 september lezing’ wordt uitgesproken. Dit jaar is Sanneke Brouwers, geestelijk verzorger bij Defensie voor deze lezing gevraagd. 

Ze heeft gekozen voor de titel van haar lezing: ‘Vrede begint waar we elkaars verhalen horen’. 

 

Na afloop van de bijeenkomst in de kerk worden op het kerkhof bij de plaquette waar de militairen in eerste instantie werden begraven bloemen gelegd. Daarna begint de stille tocht naar het Vliegtuigmonument aan het begin van het dorp. Ook daar worden bloemen gelegd en brengt het Lindens Gilde een eerbetoon. Bij de herdenking kan iedereen zich aansluiten. 

Na afloop van de ceremonie is tijd ingeruimd voor een informele ontmoeting.

 

Cultuurvisie Land van Cuijk

Als grote gemeente in Brabant met een uitgebreid aanbod van kunst en cultuur, is het belangrijk om een cultuurbeleid te maken dat past bij de kansen en trends, maar vooral ook bij de behoeften van onze inwoners. Op die manier kunnen kunst en cultuur een optimale bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen, welzijn en welbevinden in het Land van Cuijk.

 

Vragenlijst

Voor het maken van een nieuwe cultuurvisie voor het Land van Cuijk vragen wij jou om je  mening te geven over het aanbod van kunst en cultuur. Ook vragen wij naar jouw behoefte op het gebied van kunst en cultuur. Dit doen we met een digitale vragenlijst die je nog tot eind september kunt invullen op www.gemeentelandvancuijk.nl/cultuurvisie.

 

Of het nu gaat om theater, muziek, beeldende kunst of bijvoorbeeld literatuur of culturele festivals: voor iedereen zal de behoefte anders zijn. Mis je bepaalde culturele activiteiten binnen het Land van Cuijk of misschien juist binnen jouw directe omgeving? Waarom zou je er wel of niet voor kiezen om aan een culturele activiteit mee te doen? De digitale vragenlijst is een kans om hierover mee te praten.

 

Gesprekken met aanbieders van kunst en cultuur

Als aanvulling op de vragenlijst organiseren we op 21 september gesprekken met de commerciële en gesubsidieerde aanbieders van kunst en cultuur in het Land van Cuijk. Dit zijn organisaties, stichtingen, verenigingen en ZZP’ers die werkzaam zijn in de kunst en cultuur of die kunst en cultuur aanbieden voor inwoners en bezoekers. Ben jij betrokken bij zo’n organisatie en wil je meepraten? Dit kan met maximaal twee personen per organisatie.  

 

Meld je aan via www.gemeentelandvancuijk.nl/cultuurvisie. Dit kan nog tot en met 14 september! 

De regio Noordoost-Brabant streeft naar een goed leven voor al haar inwoners. Zo ook gemeente Land van Cuijk. De (kleine) dorpen veerkrachtig en levendig houden staat hierbij centraal. 

Er gebeurt al veel! Op het gebied van wonen, zorg en welzijn, duurzaamheid en mobiliteit bijvoorbeeld. Verschillende bewoners-initiatieven, actieve dorpsraden en buurtteams zetten er hun schouders onder. 

Steeds meer initiatieven komen van de grond en de netwerken groeien. 

 

Het Programma Leefbaarheid in de dorpen - een initiatief van de gemeenten Land van Cuijk, Heusden, Maashorst en Meijerijstad - richt zich op het verbinden en groeien van initiatieven. 

Vanuit het programma worden daarom verschillende initiatieven mede mogelijk gemaakt. Hieronder ziet u twee van die initiatieven waar u zich nu voor aan kunt melden: 

 


Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen. 

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Overig

 • Verleende vergunning voor het plaatsen van lantaarnpaalborden van 13 augustus tot 12 september 2022 in geheel gemeente Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Elektrisch laden - Van Speyk te Land van Cuijk

 

Beers

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een overkapping aan Molenstraat 16 te Beers

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van gevelreclame aan Romeinenstraat 55 te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van tijdelijke kantoorunits/sanitaire voorzieningen aan Wim de Körverstraat 35 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het veranderen van een inrit aan Parklaan 10 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het het organiseren van een optreden van Ellen ten Damme in een buitentheater op 2 september 2022 aan De Raetsingel 1 te Boxmeer

 

| Verkeersbesluiten

 • Reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch laden - Karekiet te Boxmeer

 

| Overig

 • Ontheffing geluid voor het organiseren van een jaarlijkse buitenfilm op 1 september 2022 aan De Raetsingel 1 te Boxmeer

 

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woonhuis aan Den Oeiep 7 te Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een aanbouw aan de achterkant van het huis aan Zwaardvegersstede 35 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis aan Idastraat 5 te Cuijk

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Culturele dag 2022 op 4 september 2022 in het centrum van Cuijk

 

| Verkeersbesluiten

 • Elektrisch laden - Waterput te Cuijk

 

Grave

| Overig

 • Melding voor het oprichten van een ondergrondse testschietbaan aan Arnoud Van Gelderweg 111 te Grave

 

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het veranderen van gevels aan Beerseweg 31A te Haps
 • Aanvraag vergunning voor het herbouwen van een schuur aan Graafsedijk 4 te Haps
 • Aanvraag vergunning voor het verplaatsen van beplanting naar nieuwe locatie aan Kruisstraat en omgeving te Haps
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Beerseweg 15C te Haps

Afhandelingen 

 • Verlenging beslistermijn voor het nieuw bouwen van een logistiek gebouw aan Klopsteen ongenummerd te Haps
 • Vergunning verleend voor het wijzigen van de functie van bedrijfswoning naar burgerwoning aan Kerkstraat 21 te Haps

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van Muziek in de Mais aan Haringsestraat ongenummerd te Haps

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van tijdelijke aanmeerpalen en loskade aan Korte Oijen 3 te Katwijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het wijzigen van de oprit aan Lange Oijen 14 te Katwijk

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Rodenweg 1a te Mill

 

| Overig 

 • Verkoop 13 bouwkavels in plangebied Molenheide Buiten te Mill

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen
Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een vrijstaande woning aan Blauwstraat opgenummerd te Oploo

 

| Ruimtelijke plannen 

 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Hogehoek 15 e.o., Oeffelt

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het veranderen van kozijnen bij bestaand woonhuis aan Museumlaan 13 te Overloon

 

Sambeek
| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een haag en wadi aan Hoogeindseweg 18 te Sambeek

 

Sint Agatha

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een houtskelet garage aan Odiliadijk 29 te St. Agatha

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van huisvestiging arbeidsmigranten aan Sambeeksedijk 9 te Sint Anthonis

Afhandelingen

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het gedeeltelijk vervangen van de begane grondvloer aan Radioweg 14A te Stevensbeek

 

| Overig

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Stevensbeekseweg 11b te Stevensbeek

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op de grond aan Pastoriestraat 19 te Velp

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit voor het brandveilig gebruiken van het AZC Grave aan Intendanceplantsoen 1 te Velp
 • Vergunning verleend voor het renoveren van een woonboerderij aan Wolfgatschestraat 3 te Velp

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een woning aan Voortweg 35 te Vierlingsbeek
 • Definitief besluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuilplaats voor dieren en het handelen in strijd met het bestemmingsplan op Perceel C2717 en C2718 nabij Hogeweg 5a te Vierlingsbeek

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen in een veld opstelling aan Peelstraat 19 te Wanroij

 

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van boerderij aan Stevensstraat 1 te Westerbeek

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een kapschuur in afwijking van bestemmingsplan aan Hondsbergweg 6 te Westerbeek
 • Vergunning verleend voor het realiseren van teelt-ondersteunende voorzieningen aan Koolberg 3 te Westerbeek

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor het organiseren van het evenement Wilbertoord Pakt Uut aan Wethouder Lindersstraat te Wilbertoord