overloon nieuws

Gemeente Land van Cuijk start met proef om bomen te behouden waar mogelijk

Gepubliceerd op 17 september 2022 om 10:24

Geen bomen meer kappen, tenzij het echt niet anders kan. Dat is het nieuwe tijdelijk afwegingskader voor het kappen van gemeentelijke (laan)bomen. Dat wil zeggen dat er goed wordt gekeken of het wel echt nodig is om een boom te kappen, bijvoorbeeld bij (woningbouw)projecten, met als doel om zoveel mogelijk bomen te laten staan.Dit afwegingskader is bedoeld om de periode tot aan het nieuwe bomenbeleid te overbruggen. Het bomenbeleid wordt onderdeel van een meerjarige natuurvisie.

Het ‘niet kappen tenzij’-principe zorgt voor een betere manier van werken waardoor nog zorgvuldiger een afweging gemaakt kan worden voordat een gemeentelijke boom gekapt wordt.
Wethouder Antoinette Maas: “Het behoud van bomen helpt mee aan het behalen van de gemeentelijke klimaat- en natuurdoelen zoals het tegengaan van hittestress, het creëren van een aangenaam leefklimaat door het bieden van verkoeling vanwege hun schaduwwerking, het opvangen en vasthouden van water en andere groene doelstellingen zoals een toename van de biodiversiteit. ”

Compensatie gekapte bomen
Bomen die toch gekapt worden zullen binnen redelijke termijn vervangen worden met behoud van hetzelfde kroonvolume. Wanneer blijkt dat de vervangende boom niet op dezelfde plek geplant kan worden wordt gekeken naar een andere geschikte plek in de gemeente.

Lopende projecten
Als er bij lopende projecten waar een kapvergunning voor is verleend mogelijke alternatieven niet in beeld zijn gebracht, dan wordt dat alsnog gedaan volgens het afwegingskader. Uitgangspunt is wel dat dit niet tot veel uitstel gaat leiden. “Dit is een mooie tussenstap. Voor nieuwe projecten volgen we het afwegingskader totdat het bomenbeleid is ontwikkeld”, aldus Antoinette Maas.

Vervolgtraject
Dit tijdelijk afwegingskader wordt ingezet als proef. De ervaringen die tijdens de proef worden opgedaan worden meegenomen in de uitgangspunten bij de harmonisatie van het bomenbeleid en de toekomstig op te stellen meerjarige natuurvisie. Participatie zal deel uit gaan maken van dit proces, onder meer door belangengroepen te betrekken waar de gemeente mee samenwerkt.

Verder wordt een op te richten adviescommissie ‘Groene kwaliteit’ ingezet voor een compleet B&W-advies en -besluit bij ingewikkelde situaties. Hiermee wil de gemeente in de tijdelijke periode ook ervaring opdoen voor het nieuwe bomenbeleid.

Contact

Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken(Deze link gaat naar een externe website)


«   »