Vooraankondiging evenementen

Gepubliceerd op 24 oktober 2022 om 19:36

Heb jij de afgelopen jaren een evenement georganiseerd in Land van Cuijk? Zo ja, dan zouden wij en de hulpdiensten graag willen weten of je in 2023 weer van plan bent om één of meerdere evenementen te organiseren in Land van Cuijk. 

Daarom willen wij jou vragen om een vooraankondiging te doen van jouw evenement(en). De verstrekte informatie wordt gebruikt voor de evenementenkalender Land van Cuijk 2023. Deze kalender wordt gepubliceerd.  

 

Vooraankondiging evenementen 2023

Om een goed beeld te krijgen welke evenementen er in het komende jaar plaats zullen vinden moet de vooraankondiging vóór 1 november 2022 zijn ingediend. Zo wordt ook snel duidelijk of er eventuele regionale samenloop van evenementen is en wordt de inzet van hulpdiensten daarop gebaseerd. De vooraankondiging wordt getoetst aan de in het evenementenbeleid Land van Cuijk gestelde regels van onder andere het maximaal toegestane aantal evenementen op een locatie en de spreiding van evenementen in tijd en ruimte over de diverse locaties in de gemeente. In geval van ‘concurrerende’ aanvragen kan er eventueel al in een vroeg stadium bemiddeld worden.

 

Indienen vooraankondiging evenementen 2023

Met de vergunningchecker op onze website kun je een vooraankondiging indienen voor je evenement. Via de link https://landvancuijk.vergunningen.info/ kom je bij deze checker.

In de checker doorloop je de volgende stappen:

 

  1. Klik op: ‘Evenement houden’
  2. Teken de locatie op de kaart
  3. Bij de vraag: ‘Doet u een vooraankondiging voor een evenement?’ Vul hier ‘Ja’ in

 

Organiseer je meerdere evenementen? Dan dien je voor ieder evenement een aparte vooraankondiging in. Als je geen vooraankondiging hebt ingediend voor 1 november 2022 loop je het risico dat je evenement niet door kan gaan omdat dan voorrang wordt gegeven aan een wel vooraf aangekondigd evenement. Later ingediende vooraankondigingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen waarbij wordt gelet op de ruimte die de evenementenkalender nog biedt.

 

Indieningstermijn aanvraag evenementenvergunning

Afhankelijk van onder meer het soort evenement, de grootte ervan en het effect op de omgeving, kan een melding voldoende zijn of is wellicht toch een evenementenvergunning nodig. Dit is te bepalen door het invullen van onze evenementenchecker op www.gemeentelandvancuijk.nl/evenement-organiseren.

 

Voor het indienen van een melding of vergunningsaanvraag gelden de volgende indieningstermijnen:

Melding                                                        ->           Minimaal 8 weken voor evenement.
Vergunning A- en B-evenementen          ->           Minimaal 12 weken voor evenement.
Vergunning C-evenement (hoog risico  ->           Minimaal 16 weken voor evenement.

 

Meer informatie

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kun je contact opnemen met de gemeente Land van Cuijk, e-mail: gemeente@landvancuijk.nl, telefoonnummer 0485 85 4000 (en vraag naar één van onze evenementencoördinatoren).