overloon nieuws

voordracht burgemeester op 6 december

Gepubliceerd op 2 december 2022 om 14:46

Aanstaande dinsdag 6 december vindt een extra raadsvergadering plaats waarin de burgemeester Land van Cuijk bekend wordt gemaakt.

Deze raadsvergadering bestaat uit twee delen, waarvan het eerste deel in beslotenheid plaatsvindt. Alles wat in beslotenheid wordt besproken is en blijft geheim. Het tweede deel is openbaar. De aanvangstijd zal niet eerder dan 21.00 uur zijn, maar kan ook later zijn. Hierover zullen wij u tijdens die avond informeren (vergadering 6 december volgt in overzicht)

Hier onder

 

Gevolgde procedure
De leden van de vertrouwenscommissie Land van Cuijk – bestaande uit een delegatie van de gemeenteraad – zijn in maart 2022 benoemd. Na het opstellen en vaststellen van een profielschets – die tot stand kwam met inbreng van inwoners – werd deze op 17 mei 2022 aangeboden aan de commissaris van de Koning. De vacature werd op 24 mei 2022 opengesteld.

 

Zes kandidaten
Kort na het sluiten van de termijn is bekendgemaakt dat zes mensen hebben gesolliciteerd. Na het sluiten van de sollicitatietermijn speelde het werk van de vertrouwenscommissie zich af buiten de openbaarheid; dat is zo bij wet geregeld. Het leek dus stil rond de procedure, maar achter de schermen is in die periode veel werk verzet. Zo werden de zes kandidaten gescreend door de provincie en bracht de vertrouwenscommissie een bezoek aan de commissaris van de Koning. Daarna zijn de selectiegesprekken gestart en kwam de vertrouwenscommissie tot een advies voor de raad.
De gemeenteraad besluit op 6 december in de besloten raadsvergadering over de aanbeveling. Deze aanbeveling wordt vervolgens aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De eerste kroonbenoemde burgemeester Land van Cuijk wordt naar verwachting begin volgend jaar geïnstalleerd.

Mededeling aanbeveling burgemeester

dinsdag 6 december 2022

De aanvangstijd is indicatief. De vergadering begint niet eerder dan 21.00 uur. Later is wel mogelijk. Volg onze social


«   »