Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 7 december 2022 om 19:54

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Is jouw fiets verdwenen? Misschien is deze als ‘weesfiets’ verwijderd


Bij de gemeente komen steeds vaker vragen binnen over fietsen die verdwenen zijn. Als jouw fiets gestolen is, doe je natuurlijk gewoon aangifte bij de politie. Maar als jouw fiets langere tijd op een bepaalde plek heeft gestaan - waarbij de indruk kon worden gewekt dat het om een achtergelaten fiets gaat - dan is deze misschien verwijderd door de gemeentelijke Boa’s. Op basis van artikel 2.51 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden deze zogenaamde ‘weesfietsen’ na vier weken verwijderd. Denk jij dat jouw fiets als weesfiets is verwijderd? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente of meldt dit via de gemeentelijke website.

 

Melding doen
De gemeentelijke Boa’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) controleren regelmatig of fietsen (maar ook snorfietsen, bromfietsen, solexen en scooters) niet te lang op een bepaalde plek staan en daarom als achtergelaten ‘weesfiets’ (ook wel wrak- of zwerffiets genoemd) kunnen worden beschouwd. Deze fietsen zorgen voor een rommelig straatbeeld; iets wat we met z’n allen willen voorkomen. Wordt dit geconstateerd, dan verwijderen de Boa’s deze fiets na vier weken. Een verwaarloosde (wrak)fiets of een fiets die technisch in zeer slechte staat is, kan door de Boa’s direct worden verwijderd. Is dit volgens jou met jouw fiets gebeurd? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 0485 854 000 of via https://www.gemeentelandvancuijk.nl/melding-over-de-buitenruimte (bij zo’n melding is een goede omschrijving van de verdwenen fiets en het vermelden van de datum van de verdwijning noodzakelijk; liefst ontvangen we ook een foto van de fiets). Doe als jouw fiets is gestolen snel aangifte. Dit zorgt er namelijk voor dat de Boa’s bij de controle direct zien dat het om een gestolen fiets gaat. Je krijgt jouw fiets dan sneller terug.

 

Locaties volgens de APV
Misschien is er in jouw geval dus op basis van artikel 2.51 van de APV (“Neerzetten van fietsen of bromfietsen”) gecontroleerd op weesfietsen. In dit APV-artikel wordt een weesfiets omschreven als een fiets “die door de eigenaar in de openbare ruimte zonder wezenlijke tijdsonderbreking langer dan vier is achtergelaten en waarvan kennelijk geen gebruik meer wordt gemaakt”. Verder is in artikel 2.51 te lezen dat het verboden is om een (wees-)fiets, een (brom-)fiets, solex, scooter of ander vergelijkbaar vervoermiddel langer dan 28 dagen te plaatsen of te laten staan op de volgende locaties: het terrein van de treinstations Boxmeer, Cuijk en Vierlingsbeek; het terrein van het busstation Grave; en binnen (het voetgangersgebied van) het centrum van Boxmeer, Cuijk en Grave (buiten de daarvoor bedoelde rekken en stallingen). Ten slotte wordt in artikel 2.51 aangegeven dat het verboden is om een voertuig dat in “onvoldoende staat van onderhoud of in een kennelijk verwaarloosde toestand is” op de weg te plaatsen.

Regelmatige controles
De gemeentelijke Boa’s schonen de hiervoor genoemde locaties minimaal twee keer per jaar op. Daarnaast ontvangt de gemeente ook meldingen van weesfietsen op andere locatie in de gemeente. Ook deze fietsen worden door de Boa’s beoordeeld. Gaat het om een weesfiets? Dan wordt deze door de Boa’s gelabeld en na een termijn van vier weken verwijderd. Vervolgens wordt de fiets gedurende 13 weken gestald. Er wordt bij aanvang en na deze 13 weken gecontroleerd of de betreffende fietsen geregistreerd staan als gestolen. Is dit het geval? Dan wordt dit aan de politie doorgegeven. Deze probeert dan contact op te nemen met de eigenaar van de fiets.

Termijn van 13 weken
Is jouw fiets als weesfiets verwijderd? Neem dan binnen 13 weken na de verwijdering contact op met de gemeente. Als je een bewijs van eigendom van de gestalde fiets kunt laten zien, dan kun je de fiets weer meenemen. De weesfietsen die dan nog niet zijn geclaimd, gaan naar een non-profit stichting. De medewerkers van deze stichting knappen de fietsen op en verkopen deze (voorzien van een sticker dat deze fiets is verkocht door de stichting).

 

 

Weekmarkt Boxmeer op Weijerplein tijdens Winter Extravaganza

Tijdens Winter Extravaganza Land van Cuijk verhuist de weekmarkt naar het Weijerplein. Het gaat om de volgende donderdagen:

8 december

15 december

22 december

5 januari

 

 

 

 

Training stoppen met roken in de gemeente Land van Cuijk

 

Rook jij en wil je graag stoppen voor bijvoorbeeld je gezondheid, geld te besparen of voor je kinderen of kleinkinderen? Dinsdag 13 december start in de gemeente Land van Cuijk een groepstraining ‘Stoppen met Roken’. Veel zorgverzekeraars vergoeden hulp bij het stoppen met roken volledig. Dit betekent dat er geen eigen risico geldt en dat de kosten van begeleiding en hulpmiddelen door de zorgverzekeraar betaald worden. Naast groepstrainingen is het ook mogelijk om 1-op-1 begeleiding te ontvangen. Meer informatie hierover leest u op de website van SineFuma, www.rookvrijookjij.nl.

 

 

 

 

 

Vliegbewegingen defensie
Pale Strike en Black Maple

 

Vanaf maandag 5 tot en met donderdag 8 december vliegen er in verschillende blokken (gevechts)vliegtuigen en helikopters rond in de omgeving De Peel.

 

Klacht geluidsoverlast vliegtuig of helikopter
Defensie streeft ernaar met zijn vliegtuigen en helikopters niet meer geluid te veroorzaken dan strikt nodig. Het is alleen niet mogelijk om iedere vorm van geluid te voorkomen.

 

Klacht indienen
Voor klachten over militair vliegverkeer kunt u het online klachtenformulier gebruiken, te vinden via: www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier

 

Informatie vooraf
Wanneer mogelijk laat Defensie vooraf weten welke militaire vliegbewegingen afwijken van de gebruikelijke vluchten. Deze informatie staat op de pagina Vliegbewegingen, te vinden via: www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen.

 

Bron: foto Copyright Koninklijke Luchtmacht

 

Energiecafé
Verduurzamen van jouw woning


Tijdens een energiecafé vertelt een onafhankelijk adviseur welke maatregelen je kunt nemen om jouw huis te verduurzamen om zo op elektriciteit, gas en geld te besparen. Je krijgt inzicht in de verschillende stappen die gezet kunnen worden om toe te werken naar een energieneutrale en aardgasvrije woning. Antwoorden op allerlei verduurzamingsvragen komen aan bod; Wat is voldoende isolatie en hoe zoek ik dat uit? Welke typen warmtepompen bestaan er en welke past bij mijn huis? Hoe kan ik voldoende stroom opwekken voor mijn verbruik? Hoe gaat van het gas afgaan in z’n werk? En meer. Er zijn medewerkers van de Gemeente Land van Cuijk aanwezig voor jouw vragen over de financieringsmogelijkheden van jouw plannen. Je kunt vragen stellen en ervaringen met elkaar delen.

De energiecafés zijn tussen 19:00 - 22:00 uur. De volgende bijeenkomsten staan in de planning:

6 december Boxmeer, Elzendaalcollege Stationsweg 38
14 december Heeswijkse kampen, Wijkaccommodatie De Nielt
10 januari Sint Anthonis (meer informatie volgt)
17 januari Haps (meer informatie volgt)

 

 

 

 

Vanaf dinsdag 27 december meldlijn vuurwerkoverlast geopend

 

Ook tijdens de komende jaarwisseling treden politie, Openbaar Ministerie, het Bureau Halt en de gemeente Land van Cuijk op tegen vuurwerkoverlast. Iedereen kan vuurwerkoverlast melden via het speciale telefoonnummer: 06-13662347. De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente kunnen op deze manier snel reageren op een melding.

 

De meldlijn is bereikbaar van dinsdag 27 december tot en met vrijdag 30 december tussen 14.00 en 22.00 uur. Op zaterdag 31 december is de meldlijn bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden is het nummer van de regionale politie bereikbaar onder het telefoonnummer: 0900 – 8844.

 

Proces-verbaal bij bezit illegaal vuurwerk
De Politie maakt direct een proces-verbaal op bij het in het bezit hebben van illegaal vuurwerk. De afhandeling vindt plaats via het Openbaar Ministerie. Jeugdige overtreders in de leeftijd van 12 tot 18 jaar krijgen een verwijzing naar het bureau Halt.

Melden opslag vuurwerk
Politie en gemeente controleren ook streng op de opslag van vuurwerk. Onrechtmatige opslag levert grote risico’s op voor de woonomgeving. De opslag van vuurwerk moet voldoen aan strenge veiligheidseisen en is alleen toegestaan met vergunning. Heeft u het vermoeden van de opslag van vuurwerk in uw omgeving, dan kunt u dat melden via de speciale meldlijn of bij de politie. Melden kan ook anoniem bij Misdaad Anoniem via telefoon: 0800 – 7000.

 

Fraude gemeentegids

 

Lokale ondernemers uit onze gemeente laten weten dat ze telefonisch en per mail zijn benaderd door bedrijven die voor de gemeentegids advertentieruimte willen verkopen. Let op: Dit gebeurt niet in naam van de gemeente Land van Cuijk.


Akse Media bv. gaf voorheen de officiële gemeentegids uit voor de voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert. Alle andere bedrijven handelen niet uit naam van de gemeente.

Fraude
De gemeente Land van Cuijk adviseert ondernemers om extra alert te zijn als je een telefoontje, factuur of een opdrachtbevestiging ontvangt voor een advertentie. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met de gemeente Land van Cuijk via (0485) 854 000. Fraude kun je melden via het landelijke fraudemeldpunt: www.fraudemeldpunt.nl

 

Onderhoud waterlopen gemeente Land van Cuijk

 

De komende periode gaat Engelen Groen in Cuijk, Grave, Mill en St. Anthonis aan de slag met het maaien van de watergangen. Van 5 december tot en met 22 december worden de schouwsloten gemaaid, waarna in het nieuwe jaar gestart wordt met het maaien van de bermsloten. Uitgangspunt is dat ter aller tijden de wegen goed begaanbaar en veilig blijven en dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden. Perceeleigenaren waar betreding van het bouwland noodzakelijk om het onderhoud uit te kunnen voeren worden van tevoren benaderd.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie dan kunt u telefonisch contact met:

 

Gemeente Land van Cuijk

Tel: 0485-854000 of per email: gemeente@landvancuijk.nl

 

Engelen Groen Uden BV

Luc van der Heijden

Tel: 0413-264941 of per mail: info@engelengroen.nl

 

Tips uit cursus ‘ Koken met smaak’


De gemeente Land van Cuijk heeft samen met GGD Hart voor Brabant en de bibliotheek drie kookcursussen ‘koken met smaak’ georganiseerd. 60 deelnemers hebben onder leiding van chefkok Martien Bos of chefkok Monique Nelson van het Smaakcentrum heerlijke gerechten bereid van heel gewone ingrediënten. Iedere workshop was er ook ‘theorie’. Die ging onder andere over gezonde voeding, (betaalbaar) bewegen, positieve gezondheid en het aanbod van de bibliotheek.

De cursus zit er op, maar er zijn uit de workshops ook tips naar voren gekomen waar veel meer mensen iets aan kunnen hebben.  In deze dure tijden delen we graag wat tips die helpen om het eten betaalbaar te houden:

Boodschappen doen

 • Ga met een volle maag boodschappen doen, dan koop je minder snel dingen die je eigenlijk niet nodig hebt.
 • Maak thuis een boodschappenlijstje en koop alleen de producten die op je lijstje staan.
 • Maak gebruik van aanbiedingen en kortingen in de supermarkt.
 • Probeer eens apps uit die verspilling tegen gaan, bijvoorbeeld ‘toogoodtogo’ of  ‘nofoodwasted’.
 • Heb je kinderen en willen die graag juist de dure producten? Laat ze één dag in de week zelf (mee)koken én de boodschappen (mee)doen, zodat ze zien wat het kost.

Gezond koken met een klein budget

 • Eet wat vaker vegetarisch. Vlees is duur.
 • Verwerk vlees in een eenpansgerecht, dan kun je gemakkelijker een kleine portie gebruiken.
 • Eet veel groenten en fruit en koop vooral de groenten en fruit van het seizoen, dat is goedkoper.
 • Rooster oud brood, lekker bij een kom soep. 
 • Kijk eens op www.bijstandsgerechten.nl voor lekkere, goedkope recepten.

Gezond en lekker eten als je alleen bent

 • Kook meerdere porties tegelijk en bewaar wat je niet eet in porties in koelkast of diepvries.
 • Ga bij familie of vrienden eten, of nodig ze uit.
 • Af en toe een verse kant-en-klaar maaltijd van de supermarkt is ook prima.
 • Kijk of er in de buurt initiatieven zijn voor samen eten in gemeenschapshuizen of restaurants.

 

Energietoeslag voor lage inkomens

 

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Gezinnen met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft u over 2022 recht op energietoeslag van € 1.300. Heeft u deze nog niet aangevraagd? Dit kan nog tot en met 31 januari 2023.

 

Kijkt u voor meer informatie en voor het aanvragen op www.gemeentelandvancuijk.nl/energietoeslag.

 

 

 

 

 

 

 

Collectieve Zorgverzekering

 

Heb je een laag inkomen? Dan kun je misschien gebruik maken van de collectieve zorgverzekering bij VGZ. Tot 31 december 2022 kun je je aanmelden voor het Gemeentepakket 2023. Je kunt altijd meedoen, ongeacht jouw gezondheid.

 

Voor lage inkomens
Heb je een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm? En heb je niet te veel vermogen? Dan kun je gebruik maken van de collectieve zorgverzekering via de gemeente. Wij bieden het VGZ gemeentepakket. Als je hiervan gebruik maakt draagt de gemeente maandelijks bij in de premie van de zorgverzekering.

 

Aanmelden
Aanmelden doe je digitaal via: www.vgz.nl/zorgverzekering/gemeenten/landvancuijk
.

Bel met vragen met de frontoffice van het Sociaal Domein op (0485) 85 44 44. Of mail naar inkomensondersteuning@landvancuijk.nl.
Of kijk op www.gemeentelandvancuijk.nl/geldzorgen

 

Nieuwe ontmoetingsplek in de gemeente: SamenTuin Boxmeer
Waar mens en natuur samenkomen

De gemeente Land van Cuijk is binnenkort een ontmoetingsplek rijker: de SamenTuin aan de Veerstraat in Boxmeer. In de zomer van 2021 heeft de Parochiële Caritas Instelling uit Boxmeer het idee geopperd om te komen tot een groene ontmoetingsplek, geïnspireerd op Wereldtuin Verdeliet in Cuijk. Inmiddels is het idee een concreet plan geworden. De SamenTuin wordt komend voorjaar ingericht.

SamenTuin Boxmeer wil samen met bezoekers zorgen voor een vriendelijke, gezonde leefomgeving met aandacht voor duurzaamheid. ‘Het is een inspirerende groene ontmoetingsplek waar mensen, door samen te werken, een omgeving maken waar mens en natuur in harmonie samengaan’, zo stellen de initiatiefnemers.

Dat gebeurt door bijvoorbeeld de aanplant van gemengde hagen en bloemenmengsels voor meer biodiversiteit, die door bezoekers onderhouden kunnen worden. Wandelpaden en een tafel om aan bij te kletsen helpen hier ook aan mee.

Doelen
De SamenTuin zoekt een diversiteit aan vrijwilligers zodat mensen elkaar kunnen vinden en kunnen verbinden met elkaar. Denk aan mensen met een kwetsbare positie, met mentale of fysieke beperkingen, eenzame mensen, jongeren, senioren, tuinliefhebbers. De gedachte hierachter is dat iedereen in essentie gelijk is en iedereen, op zijn eigen niveau en tempo, deel kan nemen.
Ook kennis en educatie staat hoog op het lijstje: zo zijn praktijkonderwijs voor kinderen in de natuur en workshops voorbeelden van wat er allemaal te doen zal zijn in de toekomst.

Ook natuur is belangrijk. Met de inrichting van het terrein wordt ingezet op meer biodiversiteit, met een maatschappelijke koppeling van groen, duurzaamheid, recreatie en zorg.

Locatie
Als locatie om te starten is gekozen voor het grasveld met bomen aan de Veerstraat, naast de Protestantse Kerk in Boxmeer. Deze groene ontmoetingsplek wordt ingericht tussen het Weijerpark en de tuinen rondom het zorgcomplex van Sint Anna en Julie Postel. De ligging is besloten en toch goed zichtbaar. Zowel de Protestante Gemeente als de gemeente Land van Cuijk zijn enthousiast over het idee om deze plek te gaan herinrichten als groene ontmoetingsgelegenheid.

Het terrein zal voor iedereen open zijn en er kan wekelijks in de tuin worden gewerkt door vrijwillige medewerkers. Deze vrijwilligers doen mee in de organisatie en uitvoering.


Van idee tot uitwerking

Om de SamenTuin op te richten ontstond al snel een initiatiefgroep van tien enthousiaste inwoners uit Boxmeer en omgeving, die zich betrokken voelen bij de leefomgeving en daaraan een bijdrage willen leveren. Deze mensen zetten hun kennis en ervaring in voor een groene, sociale plek die inspiratiebron is voor medewerkers en bezoekers. Het stichtingsbestuur ‘SamenTuin Boxmeer’ is in oprichting en er zijn nu al 25 mensen die graag mee willen helpen.

Meedoen of meer weten
Wil je meer weten over het plan, de mensen van de SamenTuin Boxmeer of het meewerken als vrijwilliger? Stuur dan een e-mail naar info@samentuinboxmeer.nl.

13_ledenvaninitiatiefgroepenhetbestuursamentuin-1.jpg

Op de foto: leden van de initiatiefgroep en het bestuur van SamenTuin Boxmeer

 

De gebiedsteams van de gemeente Land van Cuijk werken aan het versterken van de relatie tussen gemeente en gemeenschap. De SamenTuin is een mooi voorbeeld van hoe een initiatief de gemeente bereikt via de gebiedsteams.

Voor iedere kern is er een gebiedsteam. Het team bestaat uit een gebiedsmakelaar en een gebiedswethouder. Zij vertegenwoordigen de gemeente Land van Cuijk in de kernen. De gebiedswethouder werkt samen met de gebiedsmakelaar en is het gezicht in de kern namens het gemeentebestuur.

De gebiedsmakelaar die betrokken is bij de SamenTuin is Andrea Rouland-van Boven: “SamenTuin Boxmeer is een mooi voorbeeld van inwonersparticipatie pur sang. De eerste ideeën en het vormen van initiatiefgroep dateren van eind 2021. Vorige week, een jaar later, is het plan gepresenteerd. Dat klinkt lang, maar de tijd is  door de initiatiefgroep nuttig gebruikt om goed en uitvoerig na te denken over de missie en visie, de mogelijke locaties, wie erbij te betrekken en voor wie de tuin uiteindelijk bedoeld is.”

Na de eerste gesprekken tussen de gemeente en de initiatiefgroep is Andrea vanuit haar functie als gebiedsmakelaar betrokken geraakt bij de initiatiefgroep. “Ik heb meegeluisterd, contact gelegd met de collega’s van Grondzaken en Groen om te zien of de locaties die de initiatiefgroep in gedachten had, geschikt zijn . Dit alles gebeurde achter de schermen. De initiatiefgroep wilde voordat de het plan naar buiten werd gebracht, de tijd gebruiken om de eerste schetsen van een plan op papier te krijgen.”

Nu gaat er echt gestart worden, vertelt Andrea: “Er worden bijvoorbeeld vrijwilligers gezocht, en inwoners kunnen meedenken over invulling van de tuin. Ook ik, als verbinder richting de gemeente en andere stakeholders, ga hiermee beginnen. We zullen als gemeente alles in het werk stellen om dit mooie initiatief mede van de grond te krijgen.”

Ook Maarten Jilisen, gebiedswethouder van Boxmeer, spreekt vol lof over de SamenTuin. “Prachtig hoe bij dit initiatief ontmoeten, werken in de natuur, biodiversiteit en zorg samenkomen. En de insteek ‘positieve gezondheid’ is helemaal in lijn met waar wij als gemeente ook voor staan.”  


Heb je ook een initiatief en wil je contact daarover met de gemeente? De gebiedsmakelaars denken met je mee en wijzen je de weg binnen de gemeentelijke organisatie.
Neem contact op met de gebiedsmakelaar van jouw kern of wijk. Op www.gemeentelandvancuijk.nl/gebiedsteams vind je alle gegevens.

 

 

GFT-E en winterweer

 

Inzameling GFT-e vanaf 5 december tweewekelijks

In de wintermaanden halen we de groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT-e)container eenmaal per twee weken op, dit is van december t/m maart. 

Uw GFT-e kan in de winter bij vorst vast komen te zitten in uw container. Soms lukt het de inzamelaar dan niet om de container te legen. We geven u graag tips om het vastvriezen van GFT-e in de container te voorkomen:

 • Bladafval heeft veel vocht. Als uw gft-container leeg is, kunt u een dunne krant of eierdoos onder in de container leggen. De eierdoos neemt het vocht op en voorkomt voor een groot gedeelte het vastvriezen.
 • Zet uw gft-container binnen of op een beschutte plek en pas op de inzameldag voor 07.30 uur buiten.
 • Laat het natte groente- en fruitafval, theezakjes en koffiefilters uitlekken voordat u het in uw gft-container doet. Hoe minder water er in zit, hoe minder kans op bevriezing.

Let op: Doe geen zout of antivriesmiddel in uw gft-container om vastgevroren afval te ontdooien. Hierdoor kan het gft-afval niet hergebruikt worden als grondstof voor bijvoorbeeld compost.

 

Afval tijdens extreem winterweer

Bij extreem winter weer kan de vuilniswagen niet altijd de weg op om afval op te halen. Dat is niet veilig. Mocht inzameling niet doorgaan, dan ontvangt u een melding in DeAfvalApp. Tip: Download de Afvalapp zo weet u altijd de actuele ophaaldagen.

 

Afvalkalender 2023

De afvalkalender voor 2023 is vanaf half december beschikbaar via de website en DeAfvalApp. Of kijk op www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender voor de nieuwe kalender.

 

Onderzoek naar het effect van het inzaaien van wegbermen in de gemeente Land van Cuijk
Helpt het de bestuivers?

Het gaat al jaren slecht met de bestuivende insecten, zoals de wilde bij, hommels en zweefvliegen. Deze bestuivers spelen een belangrijke rol in het bestuiven van planten en (fruit)bomen. Sommige van deze gewassen worden zelfs alleen door deze insecten bestoven. Om deze dalende ontwikkeling tegen te gaan heeft de gemeente Land van Cuijk in 2016 27 kilometer wegberm ingezaaid met een inheems bloemenmengsel. Dit gebeurde nadat bij onderhoud de bovenste laag van de wegberm was verwijderd om te zorgen dat het water beter van het wegdek wegloopt.

Onderzoek
Sinds het inzaaien van de wegbermen in 2016 hebben studenten van de Wageningen Universiteit ieder jaar het aantal soorten en de bedekking van de bloeiende planten bijgehouden. Ook zijn de wilde bijen en de zweefvliegen op die plek geteld. Ze hebben dit ook gedaan in wegbermen die niet zijn ingezaaid. Dit alles werd gedaan onder leiding van hun professor David Kleijn.

Resultaten
Uit een tussentijdse analyse in 2021 bleek dat het inzaaien zorgde voor meer bloemen en bloembedekking. Ook heeft het gezorgd voor meer bestuivers, op wilde bijen na. Dit kan komen doordat er in de buurt niet voldoende omstandigheden zijn om een nest te maken, iets dat bijen graag doen.

Verbeteringen
Om de wilde bijen te helpen een plek te vinden voor hun nesten zijn in februari 2022 steilranden gemaakt in de greppels langs de wegbermen. Steilranden zijn steil afgegraven stukken greppel. Planten en struiken zijn op deze stukken verwijderd, zie foto 1. Kale grond is namelijk erg belangrijk voor bijen om hun nesten in te kunnen maken. Deze steilranden zijn in 18 van de 40 onderzochte wegbermen gemaakt. Deze steilranden zijn heel nauwkeurig gemaakt door de buitendienst van de gemeente.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat we kunnen onderzoeken of de komst van meer bloemen en meer bloemsoorten en het maken van geschikte plekken voor nesten helpt  om meer bestuivers op die plek te krijgen. In het bijzonder de wilde bijen die in de grond nestelen.

Onderhoud
De buitendienst van de gemeente speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Naast het maken van de steilranden heeft de buitendienst ook aangepast gemaaid. Dit om de leefomgeving zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor de bestuivers.

Resultaten
In de laatste resultaten, uit 2022, zien we dat het inzaaien ervoor heeft gezorgd dat de bloembedekking en de bloemsoorten in de laatste zeven jaar gestegen zijn, zie figuur 1. Dit is vooral gekomen door een toename van de ingezaaide bloemen.
Dit grotere aanbod van bloemen heeft ook gezorgd voor een hoger aantal en meer verschillende soorten bestuivers (figuur 2), al hebben de solitaire (‘alleenlevende’) bijen hier geen voordeel van.

In het eerste jaar van de steilranden zijn er in 8 van de 18 stukken berm met een steilrand grondnestelende bijen gevonden, terwijl er niet één bij gevonden is in de controlestukken. In totaal zijn er 11 bijen gevangen in de steilranden – zoals de duinkegelbij, die zeldzaam is in het binnenland – en nog eens 17 bijen waargenomen die niet konden worden gevangen. De elf gevangen bijen vertegenwoordigden negen verschillende soorten, waarvan er acht nog niet eerder in het studiegebied waren gevonden. Dit toont aan dat de steilranden door de grote hoeveelheid aan kale grond wel geschikt lijken te zijn voor alleenlevende bijen en ook andere soorten bijen lijken aan te trekken dan de wegbermen. Helaas hebben de steilranden zelf nog niet geleid tot een opvallende toename van het aantal en aantal soorten alleenlevende bijen in de bermen zelf.

Wel zijn er ontwikkelingen te zien die er op duiden dat de steilranden geschikt zijn voor ons doel. Het kan meerdere jaren duren voordat de grote oppervlakten van de steilranden zijn gevonden en gekoloniseerd door bijen en daarom is het zeker de moeite waard om ze te blijven bijhouden in de komende jaren.

Conclusie
Als we kijken naar de laatste zeven jaar dan kunnen we wel zeggen dat het inzaaien van de wegbermen een positief effect heeft gehad op de bloemen, en dat de bestuivers hiervan voordeel van hebben.

Deze resultaten zijn nog niet los te koppelen van het beheer, omdat de ingezaaide wegbermen (maaien en afvoeren) een ander maaibeheer hebben dan de controlebermen (klepelen). Het zou daarom in de komende jaren interessant zijn om alle wegbermen op dezelfde manier te maaien om zo te onderzoeken of de gevonden effecten echt door het inzaaien komen, en niet door het verschil in maaien.

Wat betreft de steilranden zijn er dus op 8 van de 18 transecten met een steilrand bijen gevonden wat laat zien dat dit een goede manier zou kunnen zijn om aan de nestbehoeften van de bijen te voldoen. Toch is meer onderzoek nodig om hier meer duidelijk over te krijgen. Het is nodig om in de komende jaren het aantal soorten en bedekking van bloeiende planten in de wegbermen te blijven tellen in wegbermen en greppels. Dat geldt ook voor de aantallen wilde bijen en zweefvliegen. Daarna kunnen we met zekerheid zeggen of de twee maatregelen van het inzaaien van wegbermen en het graven van steilranden in de greppels samen leiden tot een aanhoudende toename van alleen levende bijen.


 steilrand in transect 7. bijschrift: Steilrand in transect 7  

15_foto1steilrandintransect7-1.jpg 

 

bloemen in transect 12.  bijschrift: Bloemen in transect 12

15_foto2bloemenintransect12-1.jpg


nest fijngestippelde groefbij.  Bijschrift:Een gevonden nest van de fijngestippelde groefbij (Lasioglossum punctatissimum) op een transect met een steilrand

15_foto3nestfijngestippeldegroefbij.jpg

 

Voel je je soms eenzaam? Je bent niet de enige. In Nederland voelt de helft van de mensen zich weleens eenzaam. Het kan iedereen overkomen, jong en oud. Daarom is het belangrijk om eenzaamheid te herkennen en te bespreken.

 

Oproep

Op www.sociom.nl/herkeneenzaamheid vertellen verschillende mensen uit het Land van Cuijk over hun ervaring met eenzaamheid en hoe ze hiermee omgaan. Wil je jouw verhaal ook vertellen? Dat kan eventueel ook anoniem. Je kunt contact opnemen via communicatie@landvancuijk.nl.

 

 

 

 

 

 

Kom naar de Nieuwjaarsontmoeting Land van Cuijk 2023

Zorg dat u erbij bent en reserveer de gratis toegangskaarten nu!

De gemeente Land van Cuijk nodigt inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van sport-, cultuur- en andere verenigingen en (maatschappelijke) organisaties van harte uit voor de eerste Nieuwjaarsontmoeting Land van Cuijk.

De Nieuwjaarsontmoeting vindt plaats op vrijdag
6 januari 2023
van 16.30 uur tot 18.30 uur (ontvangst van- af 16.00 uur) in de Schouw- burg Cuijk, Grotestraat 62.

Tijdens deze ontmoeting kunt u genieten van getalenteerde, regionale artiesten en samen met het gemeentebestuur het glas heffen op een gezond

en succesvol 2023. Ook kijkt waarnemend burgemeester Wim Hillenaar in zijn Nieuw- jaarstoespraak samen met u terug op het eerste jaar van de nieuwe gemeente Land

van Cuijk en blikt hij vooruit op het nieuwe jaar 2023.

Vanwege het beperkte aantal plaatsen in de schouwburg zijn we genoodzaakt te werken met toegangskaarten voor deze Nieuwjaarsontmoeting. De gratis kaarten zijn te be- stellen via www.schouwburg- cuijk.nl (maximaal 4 kaarten per persoon/organisatie).

Zorg dat u erbij bent en reser- veer uw gratis kaarten nu!

Hopelijk tot ziens op vrijdag 6 januari 2023.

De gemeenteraad en college B en W van Land van Cuijk

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Overige

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Land van Cuijk 2022
 • De gemeente Land van Cuijk start de verkoop van zestien bouwkavels aan particulieren t.b.v. de bouw van een half vrijstaande woning in het project Rijkevoort, Achter de Molen fase 3
 • Intrekken van het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor elektrisch laden - Van Speyk te Boxmeer

 

| Besluit uitschrijving basisregistratie personen

 • Vertrokken met onbekende bestemming Abdalla Ayman Amin Mohamed Rostom
 • Vertrokken met onbekende bestemming J. Echeverry Munera
 • Vertrokken met onbekende bestemming M. Khaizaran
 • Vertrokken met onbekende bestemming R.K. Barrington
 • Vertrokken met onbekende bestemming van R.J.A. van Vlierberghe
 • Vertrokken met onbekende bestemming J. Zhao
 • Vertrokken met onbekende bestemming Z. Zhang
 • Vertrokken met onbekende bestemming J. Teixeira da Silva

 

 

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum besluit

Abdalla Ayman Amin Mohamed Rostom

29-10-1996

Boxmeerseweg 30

24-11-2022

J. Echeverry Munera

03-01-1995

Boxmeerseweg 30

24-11-2022

M. Khaizaran

02-07-1970

Kerkveld 5

24-11-2022

R.K. Barrington

27-05-1997

Boxmeerseweg 30

24-11-2022

R.J.A. van Vlierberghe

26-11-1987

Muntlaan 1

24-11-2022

J. Zhao

06-07-1993

Boxmeerseweg 30

24-11-2022

Z. Zhang

01-07-1993

Boxmeerseweg 30

24-11-2022

J. Teixeira da Silva

01-02-1996

Boxmeerseweg 30

24-11-2022

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van publicatie.

Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

Beers

| Omgevingsvergunning

Aanvragen

 • Ingetrokken aanvraag voor het realiseren van een dakopbouw op de aanbouw aan Maalstoel 12 te Beers
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van het bestaande pand tot schuurwoningen en een boerderijwoning aan Graafsedijk 19 te Beers

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een sportschool aan Laan De Wijze 21 te Beugen

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Molenstraat 14 te Beugen

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Ingetrokken aanvraag voor het plaatsen van 4 zeecontainers op het terrein van het klooster aan de Raetsingel 1 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een carport aan Egmond 26 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het tijdelijk huisvesten van Jenaplan Boxmeer aan Oranjestraat 21 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een overkapping/tuinhuis bij Pro College aan Stationsweg 38B te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een bedrijfspand aan Erflanden 10 te Boxmeer

Afhandelingen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het realiseren van een dakkapel aan Paapje 6 en 8 te Boxmeer
 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het vervangen van kozijnen aan Sint Jozefstraat 18 te Boxmeer

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van het opslagterrein door het plaatsen van een nieuw hekwerk en bestrating aan Beversestraat te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het vervangen van de garagedeur van de woning aan Heggerank 23 te Cuijk

| Overige

 • Melding voor de oprichting van een bedrijf in daklichten aan Hoogveld 14 en Het Riet 13 te Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het intern en extern wijzigen van de woning aan Willem van Esterenweg 7 te Escharen

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het renoveren van een recreatiewoning aan Molenakker 5a te Gassel
 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen/aanleggen van 2 inritten aan Molenakker 5h en 5k te Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het splitsen van een pand aan Rogstraat 29 te Grave
 • Vergunning verleend voor het verbouwen/veranderen van een appartementencomplex aan Prinsenstal te Grave

| Overige

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een steiger van 14 november tot en met 25 november 2022 aan Brugstraat 2A/Rogstraat te Grave

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de voorzijde bij de aanbouw van de woning aan Dahliastraat 8 te Haps
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Beerseweg 31a te Haps

Afhandelingen

| Overig

 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Kwekersweg 8a Haps

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dichte carport aan Pastoor Suijsstraat 18 te Katwijk

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een BSO ruimte bij kinderdagverblijf Het Wollige Schaap aan Heistraat 1 te Landhorst

Langenboom

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Ontwerp-omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een zeugenstal en het realiseren van een afdak alsmede het wijzigen van de bebouwing aan Gasthuisstraat 20 te Langenboom

Afhandelingen

 • Uitgebreide procedure intrekking omgevingsvergunning ontwerp – Fazantenweg 15, Langenboom

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Kammerberg 3 Langenboom
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Rogstraat 15-17 (2022)’

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het herbouwen van een bedrijfswoning aan Vorleweg 13 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het kappen van 2 bomen in verband met het bouwen van een woning aan Van den Bogaardweg te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het kappen van enkele bomen in verband met het plaatsen van zonnepanelen aan Langenboomseweg 36 te Mill

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het aanleggen van een verharding en een infiltratievijver aan Cuijksedijk 1 te Mill

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Verlenging beslistermijn voor het optimaliseren en herinrichten van natuurgebied de Oeffelter Meent aan Oeffelter Meent te Oeffelt

Afhandelingen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het aanleggen van zonnepanelen op het dak aan Kerkplein 5 te Oeffelt

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvraag

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een paviljoen aan Leeuwenleen te Oploo

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Watermolenstraat 3f te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Melding

 • Melding voor het oprichten van een autogaragebedrijf aan Baansestraat 5 te Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Ingetrokken aanvraag voor het plaatsen van een woon- en opslagunit aan Koningsspil te Rijkevoort

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het vergroten van de berging aan Torenstraat 36 te Sambeek

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van een bestaande woning aan Torenstraat 13 te Sambeek
 • Vergunning verleend voor het kappen van een boom aan Grotestraat 9 te Sambeek

| Overige

Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Grotestraat 40 te Sambeek

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een uitbouw aan Molenstraat 13a te Sint Anthonis
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning en het maken van een uitweg aan Den Hoek 10 te Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning definitief en melding Activiteitenbesluit milieubeheer– Boxmeerseweg 26A, 26B en 28 Sint Anthonis

Sint Hubert

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een café en zaal aan Pastoor Jacobsstraat 51 te Sint Hubert

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de voorgevel van de woning aan Sint Cornelisstraat 10b te Vortum-Mullem

| Overige

 • Anterieure Overeenkomst Project ‘Vortum-Mullem, Akkervoortweg ong.
 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Molenhof 12 te Vortem Mullem

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning aan Beekstraat 4 te Wanroij

 

Westerbeek

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Stevensstraat 2 te Westerbeek

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning aan Van Ophovenlaan te Wilbertoord