Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 13 december 2022 om 19:42

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Gemeenteraad Land van Cuijk beveelt Marieke Moorman aan als burgemeester

Tijdens een bijzondere raadsvergadering op 6 december is bekendgemaakt dat Marieke Moorman door de gemeenteraad wordt aanbevolen als burgemeester van Land van Cuijk. De installatie zal begin 2023 plaatsvinden. Marieke Moorman: “Ik ben erg vereerd met de voordracht en heb zin om in Land van Cuijk aan de slag te gaan.”


Wie is Marieke Moorman?
Marieke Moorman (52 jaar) is sinds 1 november 2013 burgemeester van Bernheze. Een gemeente met ruim 31.000 inwoners. Samen met haar partner en kinderen woont ze in Heesch. Marieke Moorman is geboren in Maastricht en geniet haar vwo-opleiding aan het Elzendaalcollege in Boxmeer. In 1988 haalt ze haar vwo-diploma en verhuist ze naar Tilburg om aan de Universiteit van Tilburg beleid- en organisatiewetenschappen te studeren. Daarna werkt ze voor een opleidingsinstituut en in het onderwijs. Vanaf 2002 is ze raadslid in Tilburg. Daar is Marieke vanaf 2006 wethouder. In 2013 wordt ze burgemeester van Bernheze.

 

Marieke beschikt over een groot netwerk. Ze is onder meer lid van het hoofdbestuur van Stichting Het Brabants Landschap, voorzitter van de Vereniging van Brabantse Gemeenten en voorzitter van de stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES).


De raad ziet in Marieke een burgemeester die betrokken, enthousiast en authentiek is. Een burgemeester die groot kan denken en klein kan doen. Ze zien in haar een burgemeester met nieuw elan die als enthousiaste aanvoerder aan de slag gaat met de uitdagingen zoals geformuleerd in de profielschets. Verder neemt ze als bagage mee haar ervaring als burgemeester van Bernheze en die van wethouder in Tilburg. Maar bovenal neemt ze de persoon Marieke mee die uitstekend past bij ons Land van Cuijk.

 

Vervolg procedure

De aanbeveling om Marieke Moorman te benoemen, wordt nu voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter afsluiting van de procedure ondertekent de Koning het benoemingsbesluit. De burgemeester zal naar verwachting begin 2023 worden geïnstalleerd door de commissaris van de Koning.

 

Sluiting gemeentehuis Boxmeer

 

Het gemeentehuis in Boxmeer gaat eerder dicht dan gepland. Om energie te besparen sluiten we het gemeentehuis al op 1 januari in plaats van 1 april 2023.

Voor de start van de nieuwe gemeente is besloten om de baliefunctie van Burgerzaken in Boxmeer open te houden tot de start van de verbouwing van dit gemeentehuis. Nu de energieprijzen erg zijn gestegen, en we met elkaar zuinig moeten omgaan met energie, is het niet verstandig om het gemeentehuis in Boxmeer, voor de beperkte openingstijd, verwarmd te houden.

 

Cuijk twee avonden open

De sluiting betekent dat iedereen voortaan in het gemeentehuis van Cuijk terecht kan voor paspoorten, rijbewijzen en zo. Het gemeentehuis zal vanaf dan twee (cliënt)avonden open zijn: op maandag en op woensdag tot 20 uur. De eerste maandagavondopenstelling is op maandag 9 januari. Een afspraak maken kan via https://landvancuijk.mijnafspraakmaken.nl/Client/

 

Geslaagde fittestdag in Oeffelt


Maar liefst 85 inwoners van Oeffelt hebben zich aangemeld voor de fit- en gezondheidstesten op woensdag 19 oktober in gemeenschapsaccommodatie “De Kleppenburg”. Alle inwoners in de leeftijdscategorie van 60 tot 75 jaar waren hiervoor uitgenodigd.

 

De deelnemers hebben een uitgebreide en persoonlijke analyse van deskundigen gehad aan de hand van een door hen ingevulde vragenlijst. Hier is onder meer de conditie, de spierkracht, de balans en de flexibiliteit gemeten. Ook belangrijke onderdelen zoals de BMI, oog- en gehoortesten, bloeddruk en de bloedsuikerspiegel zijn uitgebreid aan bod gekomen. Op grond van deze resultaten hebben de  deelnemers een eindgesprek met een persoonlijk advies gehad van medewerkers van de GGD Hart van Brabant.

 

Deze dag is georganiseerd door de gemeente Land van Cuijk, de GGD Hart van Brabant, de Dorpsraad Oeffelt en de KBO, afdeling Oeffelt en daarnaast hebben diverse lokale ondernemers ook een bijdrage geleverd. Ook wethouder Willy Hendriks-van Haren kwam haar opwachting maken. Volgens de wethouder zijn de fit- en gezondheidstesten enorm belangrijk voor onze inwoners. Zij vertrouwt erop dat de deelnemers de ontvangen adviezen ter harte zullen nemen. Een goede gezondheid staat namelijk altijd voorop en geeft iedereen de mogelijkheid om belangrijke levensdoelen te realiseren.

Deze fittestdagen hebben inmiddels in meerdere kernen van de gemeente Land van Cuijk plaatsgevonden en waren ook daar een succes.

 

 

Loods in Oeffelt op slot na vondst drugslab in aanbouw

De burgemeester van het Land van Cuijk heeft besloten een loods aan de Hapseweg in Oeffelt voor een periode van zes maanden te sluiten. De politie had eerder in de betreffende loods een laboratorium aangetroffen voor de productie van synthetische drugs. De sluiting vloeit voort uit de zogenaamde Opiumwet, die een burgemeester de bevoegdheid geeft om woningen of bedrijfspanden waarin drugs aanwezig zijn - of waar voorbereidingshandelingen daartoe worden getroffen - tijdelijk te sluiten.

Criminelen

De onderwereld krijgt steeds meer voet aan de grond in de bovenwereld. Het buitengebied is daarop helaas geen uitzondering. Steeds vaker zijn agrariërs het doelwit van criminelen. Agrariërs die het op dit moment al moeilijk genoeg hebben. Criminelen zijn op zoek naar leegstaande schuren of loodsen om daar hun drugslab te vestigen. De leegstand in het buitengebied brengt daarmee veel onveiligheid en gevaren met zich mee. De sluiting van een drugspand - zoals in Oeffelt - is geen keuze, maar echt noodzaak. We willen onze inwoners en ondernemers zoveel mogelijk beschermen tegen de gevaren die met drugs te maken hebben. Zeker in het buitengebied. Bij deze gevaren kun je denken aan bijvoorbeeld brandgevaar en andere risico’s die met de productie van drugs te maken hebben, maar ook de kans op overvallen.

Herkennen

Het is aan ons allen om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Aan de buitenkant is niet altijd zichtbaar wat er in een pand gebeurt. Toch zijn er signalen die hennepteelt of de productie van synthetische drugs zouden kunnen doen vermoeden. Denk hierbij aan afgeplakte ramen en deuren die altijd dicht zijn; (dichte) rolluiken waar geen logische aanleiding voor is; roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak; het pand maakt een verlaten indruk; de in- en uitloop van mensen waarvan het vermoeden bestaat dat ze geen relatie hebben met het betreffende pand; geur en/of, stankoverlast (‘anijslucht’); condens op de ramen; kunstlicht (gloed van felle lampen) en/of licht in een ruimte dat altijd blijft branden; de installatie van camera’s of andere beveiligingsmaatregelen; of een zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren).

Meld anoniem of bel vertrouwenspersoon ZLTO
Heeft u het vermoeden dat er in een pand een hennepkwekerij, XTC-lab of andere drugs aanwezig is? Meld wat u weet, ook als u twijfelt! U kunt anoniem een melding doen via de telefoonlijn Meld Misdaad Anoniem (0800 7000) of contact opnemen met de gemeente Land van Cuijk (0485 854000). Daarnaast heeft het ZLTO een vertrouwenspersoon voor mensen (zowel leden als niet-leden) die in het buitengebied wonen en in dit verband iets willen melden. Dit kan telefonisch via 06 29 52 02 66.

 

Buurt bespaardag in Het Doehuis te Cuijk

 

Voor de wijk Padbroek geeft een energiebespaarcoach van de gemeente uitleg en demonstraties over kleine energiebesparende maatregelen. Met zijn eenvoudige tips kan je al snel besparen. Je kan jouw vragen stellen aan de coach of ook jouw eigen tips met iedereen delen. De bijeenkomst is in Het Doehuis, Patrijzenveld 117 te Cuijk. Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar vooraf aanmelden is nodig via www.doehuis.nl of via de facebookpagina van Het Doehuis.

Wil jij ook een voorlichtingsbijeenkomst organiseren in jouw wijk? Neem dan contact op via: duurzaam@landvancuijk.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksresultaten F-35 belevingsvluchten bekend

 

Op 18 oktober 2022 voerde een F35 van de Koninklijke Luchtmacht een belevingsvlucht uit in de omgeving van vliegbasis De Peel. Zo kregen inwoners een idee van het geluid van een F35 en de impact daarvan op de leefomgeving. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en de regionale omgevingsdiensten voerden tijdens de belevingsvlucht geluidsmetingen uit op een aantal locaties in de omgeving. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van Defensie en in samenwerking met de omliggende gemeenten.

 

Ruim 5.200 inwoners in de hele regio hebben deelgenomen aan het belevingsonderzoek. Ook het onderzoek naar de geluidsmeting is nu openbaar. Lees meer over de resultaten en de onderzoeken op de website van het ministerie van Defensie op www.defensie.nl of scan de QR-code.

08_belevingsvluchten-qr.png

 

 

Reizen met Regiotaxi tijdens de feestdagen

 

Ritten reserveren voor de kerstdagen
Graag reserveren vóór woensdag 21 december 17.00 uur.

 

Ritten reserveren voor 31 december en 1 januari
Graag reserveren vóór dinsdag 27 december 17.00 uur.

 

Wanneer rijdt Regiotaxi Noordoost-Brabant tijdens de feestdagen?

Kerstavond 24 december 06.00 – 22.00 uur
1e kerstdag        25 december 09.00 – 01.00 uur
2e kerstdag        26 december 09.00 – 01.00 uur
Oudejaarsdag    31 december 06.00 – 22.00 uur

Nieuwjaarsdag 1 januari 2023 –  vertrektijd vanaf 10.00 uur

 

 

Eenzaamheid

 

De mooiste tijd van het jaar, maar niet voor iedereen. Ook tijdens de feestdagen kunnen mensen zich eenzaam voelen. Dit is niet altijd zichtbaar en wordt gemakkelijk vergeten. Met een klein gebaar kun je grootse dingen doen. Help je een handje mee?

 

Tips voor de feestdagen

 • Vraag aan iemand wat zijn of haar plannen zijn met de feestdagen;
 • Vraag of iemand hulp nodig heeft tijdens de feestdagen;
 • Vraag aan iemand of hij of zij nog ideeën heeft voor een leuk recept;
 • Neem contact op door te facetimen of bellen;
 • Neem contact op met die vriend/ familielid die je allang niet gesproken hebt;
 • Stuur een kaart per post naar contacten die verwaterd zijn;
 • Stuur iemand een kaartje; en stel voor om iets af te spreken voor het nieuwe jaar;
 • Verras je buurman, oma of oude bekende met feestelijke lekkernijen;
 • Nodig iemand uit om samen een film of serie te kijken.
 • Heb je zelf een tip? Laat het ons dan weten via communicatie@sociom.nl   

 

 

Gemeente onder voorwaarden bereid tot verkoop perceel aan Xhofleer

In december 2021 stelde het gerechtshof in Den Bosch de toenmalige gemeente Cuijk (nu Land van Cuijk) ook na hoger beroep in het gelijk in de kwestie rond het terrein waarop onder andere het recyclingbedrijf Xhofleer is gevestigd. De gemeente had – aldus het hof – de huurovereenkomst in 2018 terecht ontbonden. Binnen twaalf maanden na de uitspraak moest het perceel aan de Heeswijksestraat in Cuijk ontruimd zijn en alle bebouwing afgebroken.

Hoewel de gemeente ook in deze laatste uitspraak op alle onderdelen in het gelijk werd gesteld, drong zij niet aan op een snelle ontruiming, maar ging met de heer Xhofleer in gesprek. Tijdens dit open gesprek gaf de heer Xhofleer aan het betreffende perceel – dat de bestemming ‘bedrijventerrein’ heeft – indien mogelijk graag te willen kopen van de gemeente. Omdat er na de uitspraak van het hof een nieuwe situatie was ontstaan, gaf de gemeente aan over deze mogelijkheid te willen nadenken. Hoewel de gesprekken nog lopen, ziet het ernaar uit dat er afspraken kunnen worden gemaakt waar beide partijen zich in kunnen vinden en de heer Xhofleer het perceel van de gemeente koopt.

 

Dubbelrelatie
Het conflict tussen de gemeente en de familie Xhofleer gaat terug tot 2018. Op grond van de Opiumwet sloot de burgemeester toen de bedrijfsloods en het bijbehorende perceel voor de duur van zes maanden. Iets wat gebruikelijk is in dit soort gevallen. Ook begon het college met handhavingstrajecten vanwege illegale bouwwerken en strijdigheid met het bestemmingsplan en milieu, en werd gestart met de civiele procedure voor ontbinding van de huurovereenkomst. Dit laatste vooral om een einde te maken aan de situatie, waarin de gemeente zowel een relatie ‘verhuurder/huurder’ heeft (privaatrechtelijk) als een relatie ‘handhaver/burger’ (bestuursrechtelijk). Het was juist deze dubbelrelatie die zaken in het verleden ingewikkelder maakte.

 

Voorkeursscenario
Na meerdere gesprekken met de heer Xhofleer heeft de gemeente besloten de ‘verkoop onder voorwaarden’ verder te willen uitwerken. Bij de gemeente heeft daarbij een aantal zaken meegewogen. Allereerst heeft de heer Xhofleer zelf aangegeven het perceel te willen kopen. Daarnaast zou een ontruiming van het perceel gepaard gaan met hoge kosten voor het afbreken van de bestaande bebouwing en een eventuele bodemsanering. Ten slotte speelt ook mee dat een gedwongen ontruiming niet alleen zou leiden tot verlies van huisvesting, maar ook tot verlies van de inkomstenbron voor de heer Xhofleer.

 

Afspraken
Mocht het uiteindelijk komen tot verkoop van het perceel, dan is het gelukt om een lastige en lang slepende kwestie tot een voor beide partijen bevredigend eind te brengen. De heer Xhofleer hierover: “Ik ben blij dat de gemeente bereid is om het stuk grond - dat ik tot nu toe van hen huurde - onder voorwaarden aan mij te verkopen. Ondanks dat we de afgelopen jaren vaak tegenover elkaar stonden, heb ik na de vele gesprekken de afgelopen maanden een ander gevoel gekregen bij het standpunt van de gemeente. Nu wil ik eigenlijk niets liever dan de afspraken op papier zetten en naar de toekomst kijken.”

Beide partijen zijn op zoek naar een goede, structurele oplossing. Zoveel mogelijk rekening houdend met ieders belangen èn het maatschappelijk belang.
Waarnemend burgemeester Wim Hillenaar: “Als gemeente dienen we in eerste instantie het algemeen maatschappelijke belang; het belang van alle inwoners. En daarbij geldt ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Je mag geen enkel geval anders aanpakken. In dit geval waren we vanuit het algemeen belang verplicht alle juridische wegen te bewandelen. Het gaat niet om winnen of verliezen, maar na de laatste uitspraak van de rechter is een nieuwe situatie ontstaan. En als het onder strikte voorwaarden verkopen van het perceel ook vanuit het algemeen belang gezien de beste optie is, dan kiezen we daarvoor.”

Bij de mogelijke verkoop van het perceel willen beide partijen goede afspraken met elkaar maken. Afspraken waardoor alle nog lopende handhavingstrajecten kunnen worden beëindigd. Wel zal de gemeente regelmatig toezicht blijven houden op de locatie. Op deze manier weten beide partijen wat men aan elkaar heeft.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • aanwijzen gehandicaptenparkeerplaatsen en laad- en losstrook - Lepelstraat en Groenhoeven Wanroij

| Overige

 • reserveren parkeerplaatsen elektrisch laden - Van Speyk te Boxmeer
 • Intrekken van het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor elektrisch laden - Van Speyk te Boxmeer
 • Vervangingsbesluit gemeente Land van Cuijk
 • Didam-arrest: eén-op-één verkoop gemeentegrond

Beers

| Omgevingsvergunning

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van een reeds verleende omgevingsvergunning aan Graafsedijk 14 te Beers
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een communicatiemast van KPN aan Provincialeweg te Beers

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een aanbouw aan de woning aan Lange Heggen 2 te Beugen

| Overige

 • Melding voor de oprichting van een autoruitherstelbedrijf aan Romeinenstraat 55 te Beugen
 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Molenstraat 14 te Beugen

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het intern verbouwen van een bedrijfspand aan Heinz Moormannstraat 1a te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van 11 appartementen aan Spoorstraat 72 te Boxmeer

| Overige

 • Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Sambeekseweg 17a, Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het WK 2022 op 3, 9, 13, en 18 December aan Steenstraat 51 te Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het renoveren van 16 woningen en 12 appartementen aan Sleedoorn 4 tot en met 16, Sleedoorn 46 tot en met 62, Kardinaalsmuts 45 tot en met 55, Kardinaalsmuts 87 tot en met 97 te Cuijk

 

| Overige

 • Vergunning verleend voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in de inrichting Café “Spinners” aan Grotestraat 54 te Cuijk
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Cuijk, Beerseweg 3’
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een container van 19 tot en met 27 december 2022 aan Lavendel 535 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het Kerstshow JTX Motoren BV op 26 december 2022 aan Heiligenberg 4 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in de inrichting Café “Toebes” aan Grotestraat 25 te Cuijk.
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van diverse containers van 9 januari 2023 tot en met 26 mei 2023 aan Sleedoorn-Kardinaalsmuts te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in de inrichting Café “D’n Dino” aan Maasstraat 3 te Cuijk

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een overkapping bij een monument aan Maasstraat 21 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een loungeplek/buitenkeuken in de achtertuin aan Violier 15 te Grave

| Overige

 • Vergunning verleend voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in de inrichting Café-bar “De Coehoorn” aan Maasstraat 14 te Grave

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een inrit, nutsvoorzieningen en het kappen van bomen aan Sint Hubertseweg 8a te Haps

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een antenne-installatie aan Parkeerplaats Lokkant A73 kavel CUI00 H 93 te Haps

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Haps, Putselaarstraat ong’

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het vervangen van een fietsbrug aan De Quayweg te Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Uitgebreide procedure intrekking omgevingsvergunning ontwerp – Fazantenweg 15, Langenboom

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor de Millse Oliebollenkraam van 1 december 2022 tot en met 8 januari 2023 in het centrum te Mill

| Overige

 • Vergunning verleend voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in de inrichting “De Directeur” aan Kerkstraat 35-37 te Mill
 • Vergunning verleend voor Vishandel van Veen-Michielsen op elke vrijdag aan Markt te Mill

Oeffelt

| Overige

 • Vastgesteld Wijzigingsplan “Werveld 1, Oeffelt”
 • Melding voor het veranderen van een gemengd landbouwbedrijf aan Werveld 2 te Oeffelt

Oploo

| Overig

 • Melding voor het veranderen van een paardenhouderij aan Watermolenstraat 6 A te Oploo

 

Overloon

| Overig

 • Melding voor het oprichten van een camperpark aan Holthesedijk 6 a te Overloon
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van verkeersborden en afzetting van de stoep van 25 november 2022 tot en met 30 oktober 2023 aan Theobaldusweg 54 te Overloon

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Oude Waranda te Sambeek

| Overig

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Catharinalaan 1 te Sambeek
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Sambeek, uitbreiding Stalenberg 16
 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Grotestraat 40 te Sambeek

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor de Nieuwjaarsduik op 7 januari 2023 aan Brink te Sint Anthonis
 • Aanvraag vergunning voor het verwijderen van een draagmuur aan Paulusstraat 11 te Sint Anthonis
 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning definitief en melding Activiteitenbesluit milieubeheer– (Boxmeerseweg 26A, 26B en 28 Sint Anthonis)

Afhandelingen

 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp en Melding Activiteitenbesluit milieubeheer aan Den Hoek 3 te Sint Anthonis
 • Vergunning verleend voor het realiseren van kampeerplekken aan Peelkant 46 te Sint Anthonis

 

Stevensbeek

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Radioweg 19 – 19a te Stevensbeek
 • Melding voor het veranderen van een paardenhouderij Radioweg 14 te Stevensbeek

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van zonnepanelen op de grond aan Pastoriestraat 19 te Velp

| Overige

 • Melding voor de oprichting van een handelsonderneming in bouwmaterialen aan Steegschenhofscheweg ongenummerd te Velp

 

Vierlingsbeek

| Overige

 • Vergunning verleend voor het Carnavalsactiviteiten De Keieschieters Vierlingsbeek op 4, 5, 10, 11, 17, 19, 20 februari 2023 aan Pastoor Jansenstraat 2 te Vierlingsbeek

Vianen

| Overige

 • Vergunning verleend voor het aanwezig hebben van een kansspelautomaat in de inrichting Café-zaal “De Hei” aan Franssenstraat 70 te Vianen

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een zonneweide aan Broeksteen te Wanroij

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het vervangen en verhogen van het dak en de verdiepingsvloer aan Stevensstraat 1 te Westerbeek