Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 3 januari 2023 om 19:43

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

 

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Gemeente Land van Cuijk - reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Kuipersgaarde te Cuijk

| Uitschrijving basisregistratie personen

| Overige

 • Verordening gemeentelijke onderscheidingen Land van Cuijk 2022
 • Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
 • Beleidsregels inburgering 2022
 • Publicatie verkoop gemeentelijke gronden
 • Verordening nadeelcompensatie Land van Cuijk 2023
 • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Land van Cuijk 2022
 • Nota Gezond Land van Cuijk 2022-2026
 • Besluit aanwijzing toezichthouders i.h.k.v. vuurwerkproject van de gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Land van Cuijk 2022
 • Aanwijzingsbesluit evenementenaantal Land van Cuijk 2023
 • Vervallen verklaren van verordeningen van de vijf voormalige gemeenten
 • Voorgenomen verkoop grond Land van Cuijk

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis aan Kwekersweg 7 te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een carport aan Egmond 26 te Boxmeer

| Overige

 • Nota van Inlichtingen verkoop locatie ter realisatie 23 levensloopbestendige grondgebonden woningen binnen het project Bakelgeert e.o. te Boxmeer via openbare verkoopprocedure

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Heeswijksestraat 2/2A Cuijk
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning De Heerlickheit 3, 5431BC Cuijk
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Korhoenderveld 223, 5431HE Cuijk
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Grotestraat 62, 5431DL Cuijk

Afhandelingen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Gildekamp ongenummerd, Cuijk - CUI00 A 6743

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen en veranderen van de woning - interne constructiewijziging en veranderen van de gevels aan Willem van Esterenweg 7 te Escharen

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Heidestraat 7, 5438NG Gassel

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van 30 zonnepanelen in tuin aan Ten Holtweg 3 te Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen in de tuin aan G.W. Lovendaalsingel 1 te Grave
 • Vergunning verleend voor de verkoop van oliebollen op 31december 2022 aan Hoofschestraat 13B te Grave

| Overige

 • Melding voor het starten van een lunchroom aan Hoofdwagt 6 te Grave
 • Vastgesteld Wijzigingsplan “Arnoud van Gelderweg 91, Grave”

 

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Voortweg 8, 5826AH Groeningen

 

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Schuttersweg 16, 5443PR Haps
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Kokerbijl ongenummerd Haps kavel K 4053

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan Kerkstraat 4 te Haps

| Overige

 • Vergunning verleend voor het gebruik van een terrasvergunning voor Café de Molen aan Kerkstraat 4 te Haps

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Korte Oijen 2, 5433NE Katwijk NB

 

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Dorpsstraat 26, 5453JV Langenboom

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Kruisstraat 2 te Langenboom

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Langenboom, Zeelandseweg 4

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Op den Berg 28, 5823CZ Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Bijenkorf ongenummerd, Mill - kavel 2 MIL00 P 1144
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Leeuwerikstraat ongenummerd Mill - MIL00 F 4815
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Arsenaal 5 Mill
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Plan Millenbosch, kavel 12
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Arsenaal 4, 5451VX Mill
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Bakhuisweg 3a, 5451HC Mill

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een bestaand pand tot medisch centrum aan Oude Langenboomseweg 8 te Mill
 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning definitief aan Langenboomseweg 56 te Mill

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Mill, Karstraat 25a, 27 en Molenstraat 60’
 • Melding voor het mobiel breken van in totaal 1.500 ton steenachtige materialen aan Paddenhoolseweg 20 te Mill
 • Mededeling toepassen bestuursdwang op de publieke parkeerplaats achter Hoogveldseweg te Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Scheperstraat 2b, 5441PN Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Schipperspeel 1, 5841CL Oploo

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van 12 nieuwbouwwoningen en 4 inritten aan Watermolenstraat 3 t/m 3f, Leeuwenleen 4 t/m 10 en 9 t/m 13 te Oploo

|Overige

 • Ontwerpbesluit voor het wijzigen van de bestaande rundveestallen aan Schipperspeel 1 te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning D'n Hof 52, 5825KZ Overloon - BMR00 S 857
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning 14 Oktoberplein 4, 5825CC Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Hoogeindsestraat 33, 5447PE Rijkevoort

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het aanleggen van een uitweg aan Kerkveld 55 te Rijkevoort

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Vlagberg 31, 5845ED Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verkopen van frites en snacks op 1 januari 2023 nabij MFA Oelbroeck aan Breestraat 1d te Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Overige

 • Ontheffing schenktijden ten behoeve van de carnavalsactiviteiten op 14 en 15 januari 2023 bij Gemeenschapshuis De Jachthoorn te Sint Hubert

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Kloosterstraat 2, 5844AN Stevensbeek
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Bethaniëstraat 11, 5844AV Stevensbeek

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Generaal de Bonsweg 1, 5363ST Velp

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Overloonseweg 10a, 5821EE Vierlingsbeek
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning 't Hulder ongenummerd (kavel 508) Vierlingsbeek

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Bosch-Akker 8 Vortum-Mullem

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het gedeeltelijk gebruiken van de bestaande woning als bed & breakfast aan Provincialeweg 5a te Vortum-Mullem

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Oosteind 2, 5446PM Wanroij
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Beekstraat 7, 5446AW Wanroij

Afhandelingen

| Overige

 • Melding voor het plaatsen van een afhang aan de noordzijde van het gebouw aan Bus 6 te Wanroij