Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 10 januari 2023 om 19:00

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Op 1 januari 2023 is Jan geboren, de eerste baby van dit jaar in Land van Cuijk. De kersverse vader werd bij de aangifte van zijn zoon extra gefeliciteerd en ontving een romper namens Land van Cuijk. Wij wensen beide ouders en Jan veel geluk samen.

Verduurzamen van jouw woning

 

Tijdens een energiecafé vertelt een onafhankelijk adviseur welke maatregelen je kunt nemen om jouw huis te verduurzamen om zo op elektriciteit, gas en geld te besparen. Je krijgt inzicht in de verschillende stappen die gezet kunnen worden om toe te werken naar een energieneutrale en aardgasvrije woning. Antwoorden op allerlei verduurzamingsvragen komen aan bod; Wat is voldoende isolatie en hoe zoek ik dat uit? Welke typen warmtepompen bestaan er en welke past bij mijn huis? Hoe kan ik voldoende stroom opwekken voor mijn verbruik? Hoe gaat van het gas afgaan in z’n werk? En meer. Er zijn medewerkers van de Gemeente Land van Cuijk aanwezig voor jouw vragen over de financieringsmogelijkheden van jouw plannen. Je kunt vragen stellen en ervaringen met elkaar delen. De bijeenkomst in Haps wordt georganiseerd door Dorpsraad Haps en de gemeente.

De energiecafés zijn tussen 19:00 - 22:00 uur. De volgende bijeenkomsten staan in de planning:

17 januari in Haps, De Posthoorn, Kerkstraat 6.

23 januari in Beugen, Mfc Het Kruispunt, Kerkplein 6.

1 februari in Landhorst, Dorpshuis De Stek, Kerkstraat 11.

 

 

 

Kom naar de OV OpStapDag: informatief, gezellig en leuk

 

Wilt u wel eens met de bus of trein ergens naar toe, maar doet u dat niet, omdat u het lastig vindt of niet weet hoe het werkt? Daar helpen we u graag bij. De samenwerkende gemeenten in de regio organiseren hiervoor de OV OpStapdag. Op deze dag speciaal voor senioren kunt u op een ontspannen manier gratis (opnieuw) kennismaken met het openbaar vervoer.

 

Wat kunt u verwachten tijdens de OV OpStapDag
U krijg informatie over het OV in Brabant en omgeving. Ook leggen we u uit hoe reizen met de OV-chipkaart werkt. Onze vriendelijke begeleiders zorgen ervoor dat u veilig en comfortabel aan de verschillende programma onderdelen kunt deelnemen. Het programma duurt van 09.00 uur tot ongeveer 12.30 uur en ziet er als volgt uit: 

 

 • Ontvangst met koffie en thee
 • Plenair gedeelte 
  • Uitleg hedendaagse OV en OV-chipkaart
  • Uitleg buurtbus
 • Rondleiding in de bus en busrit naar het NS station
 • Rondleiding op het NS station
 • Busrit terug naar de startlocatie
 • Persoonlijk reisadvies en mogelijkheid tot aanvragen persoonlijke OV-chipkaart

 

Wanneer?
Op deze dagen is de OV OpStapdag bij u in de buurt:

 • Woensdag 25 januari: Cultureel Centrum de Pas (Heesch)
 • Donderdag 26 januari: De Weijer (Boxmeer)
 • Vrijdag 27 januari: Oranjerijk (Uden)
 • Maandag 30 januari: De Schakel (Schijndel)
 • Dinsdag 31 januari: De Hille (Oss)
 • Woensdag 1 februari: Nia Domo ( Boekel)


Meld u aan!

U kunt zich aanmelden door te bellen naar 076 – 513 66 77 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 12.30 uur). Let op: Op piekmomenten kan het zijn dat u het nogmaals moet proberen, wij vragen hiervoor uw begrip. Deelname aan de OV OpStapDag is gratis en gaat op volgorde van aanmelding. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers per dag. Wacht dus niet te lang met aanmelden.

 

Vitaliteitscheck72 2022 Land van Cuijk

 

Alle inwoners van Grave, Velp, Escharen en Gassel die afgelopen jaar 72 jaar oud werden, zijn in augustus 2022 uitgenodigd om mee te doen aan de Vitaliteitscheck72. Dit is een gratis onderzoek naar de algemene gezondheid en welbevinden. Het doel hiervan is het vroegtijdig signaleren van problemen om daarmee ergere of bijkomende problemen te voorkomen.

 

48 inwoners hebben zich aangemeld en deelgenomen. De deelnemers hebben inzicht gekregen in hun fysieke en mentale gezondheid. De vitaliteitscheck bestaat uit twee afspraken. In de eerste afspraak is een vragenlijst afgenomen en de uitkomst hiervan is met de deelnemers besproken. Hierna volgden testen over kracht, balans en uithoudingsvermogen met een fysiotherapeut. Een week na de eerste afspraak kwamen de deelnemers voor hun tweede afspraak. Tijdens dit moment hadden de deelnemers een gesprek rondom mentaal welbevinden en positieve gezondheid met een medewerker van de GGD of Sociom. Op basis van de fysieke testen en het eindgesprek kregen de deelnemers passend individueel advies. Dit varieerde van adviezen rondom leefstijl tot een verwijzing naar een welzijnsorganisatie, therapeut of lokale vereniging- of vrijwilligersorganisatie. 

 

Na afloop vulden 32 deelnemers de evaluatie in. De vitaliteitscheck is met een 8.1 beoordeeld. Voor alle deelnemers heeft de vitaliteitscheck een meerwaarde gehad. 14 deelnemers willen graag iets veranderen aan hun leefstijl, zoals meer bewegen, minder alcohol drinken of starten met het slikken van Vitamine D. Wat deelnemers vooral goed vonden, was het inzicht in hun gezondheid, waarmee ze aan het denken werden gezet om zo zelf de stap te zetten naar een gezonde(re) leefstijl. Iedereen zou de Vitaliteitscheck72 aanraden. De Vitaliteitscheck72 werd georganiseerd door gemeente Land van Cuijk, GGD Hart voor Brabant, Sociom (sociaal werk), Stichting Welzijn Ouderen Grave en Fyne (fysiotherapie Grave). De werkgroep kijkt terug op een waardevolle uitvoering. In 2023 zal de Vitaliteitscheck72 in een andere vorm georganiseerd worden om zo een bredere leeftijdsgroep te kunnen bereiken.

 

Knelpunten in het verkeer? Geef ze door via de knelpuntenkaart!

Verkeer is belangrijk voor inwoners en bezoekers. De gemeente Land van Cuijk moet veilig, duurzaam bereikbaar en leefbaar zijn. Ook in de toekomst. Daarom werken we aan een nieuw mobiliteitsplan.

Het mobiliteitsplan wil de gemeente samen met inwoners, ondernemers en organisaties maken. We starten met het in beeld brengen van alle knelpunten en wensen voor het verkeer in het Land van Cuijk. Deze informatie halen we uit de Kernen CV’s die iedere kern heeft gemaakt. Om dit overzicht nog completer te maken, vragen we daarnaast aan iedereen om verkeersknelpunten door te geven op de knelpuntenkaart.

Meld knelpunten en wensen in het verkeer

Tot en met maandag 30 januari kun je jouw knelpunten en wensen voor het verkeer doorgeven op de knelpuntenkaart. Laat weten waar je in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Welke wensen je hebt. Of wat juist al goed geregeld is. Het overzicht van de knelpunten wordt gebruikt bij het opstellen van het mobiliteitsplan en het uitvoeringsplan.

Meedoen kost weinig tijd en kan online via: https://global.royalhaskoningdhv.com/knelpuntenkaart-land-van-cuijk

schermafbeelding2023-01-10om191121.png

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

| Uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar hij of zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingevolge artikel 2.22 van de Wet BRP besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten wegens vertrek uit Nederland. Dit betekent dat hij of zij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Geslachtsnaam en voorletters

Geboorte-datum

Adres

Datum besluit

R.L. Yildirim

17-05-2020

Stevensbeekseweg 14a Overloon

05-01-2023

A.H. Yildirim

07-06-2018

Stevensbeekseweg 14a Overloon

05-01-2023

S.B. Kostovska

12-12-1984

Noordkant 19B Sint Anthonis

05-01-2023

H. Pazoki Tarodi

21-03-1984

Noordkant 19B Sint Anthonis

05-01-2023

D. Pazoki Tarodi

01-09-2016

Noordkant19B Sint Anthonis

05-01-2023

D. Pazoki Tarodi

13-07-2012

Noordkant 19B Sint Anthonis

05-01-2023

Paunović

27-09-1985

Stevensbeekseweg 14 a Overloon

06-01-2023

Cham

10-12-1999

Stevensbeekseweg 14 a Overloon

06-01-2023

M.A. Dobrianska

19-08-1975

Kapelstraat 8 Rijkevoort

06-01-2023

P.S. Radovilska

31-03-2010

Kapelstraat 8 Rijkevoort

06-01-2023

I.S. Radovilskyi

20-08-2013

Kapelstraat 8

Rijkevoort

06-01-2023

Piratheep Thavavinayagam

11-10-1982

Stevensbeekseweg 14a Overloon

06-01-2023

A.R. de Vries

09-06-1966

Basilius van Bruggelaan 4 Velp

06-01-2023

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.

 

Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

| Overige

 • Uitvoeringsprogramma Kraaijenbergse Plassen 2022-2024

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een nieuw verdeelstation aan Vuursteenstraat 10t te Beugen
 • Vergunning verleend voor het legaliseren van een bestaande overkapping en erfafscheiding aan Bakkerskamp 9 te Beugen

|Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Dorpsstraat 19 te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verlengen van de termijn voor plaatsing van opslagcontainers van 23 december 2022 tot en met 31 maart 2023 aan Putter 1 te Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Ingetrokken aanvraag voor het verbouwen van een kantoorgebouw naar 5 woonstudio's aan Maasstraat 10 te Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het vervangen van een kozijnpui in de voorgevel van de woning aan Rivierduin 14 te Cuijk

| Overige

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van steigerwerk aan de kopgevels aan Sleedoorn 4, 16, 52 en 54 te Cuijk
 • Aankondiging verkoop bouwkavels (zelfbouw) particulieren

 

Grave

| Overige

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van 12 driehoeksborden van 2 tot en met 16 januari 2023 op diverse locaties te Grave

 

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van silo's, een weegbrug en een unit bij de weegbrug aan Korte Oijen 3 te Katwijk

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Pinksterbloemstraat 5, 5445PH Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Dorpsstraat ongenummerd, Langenboom - kadastraal MIL00 M 1167

Afhandelingen

 • Vergunning geweigerd voor het tijdelijk bewonen van een bedrijfswoning door twee huishoudens aan Gasthuisstraat 20 te Langenboom
 • Vergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van de woning aan Zuid Carolinaweg 22 te Langenboom
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen in de wei aan Langenboomseweg 136 te Langenboom

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Zeelandseweg 1 te Langenboom

 

Ledeacker

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Dorpstraat 35 te Ledeacker

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een oprit aan Jo de Kuperstraat 6 te Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Sportweg ongenummerd, Mill - kadastraal MIL00 R 1453 kavel 2
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Sportweg ongenummerd, Mill - kadastraal MIL00 R 1453 kavel 1
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning MIL00 R 80, 81, 82, 111, 112 en 113
 • Verlenging beslistermijn voor het gebruiken van landbouwgrond voor een tractorpullevenement aan Paddenhoolseweg te Mill
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Wanroijseweg ong. kavel D 2632 Mill (tussen huisnummers 10 en 14 in)

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis aan Arsenaal 4 te Mill

| Overige

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van 25 driehoeksborden op de uitvalswegen te Mill en Sint Hubert
 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Karstraat 25 te Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Scharmolen ong. Oeffelt

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Venrayseweg 26d, 5825AC Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Papenvoortsedijk 4a, 5447NG Rijkevoort

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Kapelstraat 13 te Rijkevoort
 • Melding voor het wijzigen van de diercategorieën en dierenaantallen aan Spiekweg 1a te Rijkevoort

 

St. Agatha

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een duiker nabij Maasstraat te Sambeek

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een varkensstal aan Kievitsdwarsweg 6 te St. Hubert
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Jachthoornstraat 15, 5454GC Sint Hubert

| Overige

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van 25 driehoeksborden op de uitvalswegen te Mill en Sint Hubert

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van het woonhuis aan Ceresstraat 27 te Stevensbeek

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Heihoekscheweg 2a, 5821GG Vierlingsbeek

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van een bedrijfshal aan Van Ophovenlaan 18 te Wilbertoord
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Amansweg 20, 5455RD Wilbertoord