overloon nieuws

Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 17 januari 2023 om 19:45

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Gemeentegids verschijnt komend voorjaar

 

In het voorjaar verschijnt de eerste gemeentegids van de gemeente Land van Cuijk. “We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat er vraag is naar de gemeentegids. Inwoners hebben de gids gemist”, vertelt waarnemend burgemeester Wim Hillenaar. “We willen graag aan deze vraag voldoen, maar wel op een duurzamere manier dan voorheen het geval was. Daarom laten we de gids in een beperkte oplage drukken. Wie er een wil, kan deze tegen die tijd afhalen. Geen huis-aan-huis-verspreiding meer dus. Op deze manier komt de papieren gids alleen bij mensen die ‘m ook echt willen.”

 

Afhaalpunten
Het streven is om in iedere kern een afhaalpunt te bewerkstelligen, en in de grote kernen meerdere afhaalpunten. Zodra de gids uitkomt worden de afhaalpunten bekendgemaakt.

 

Duurzamer
Door ruim 75% minder gidsen te drukken dan bij huis-aan-huisverspreiding het geval is, zet de gemeente een goede stap op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen is er minder papier nodig, maar er wordt zo ook minder co2 uitgestoten en minder elektriciteit verbruikt tijdens de productie.

 

Digitale gids
Naast de papieren versie verschijnt de gids ook digitaal. Het grote voordeel van de digitale gids is dat deze dagelijks door de uitgever actueel gehouden wordt. Een wijziging kan dus snel verwerkt worden, in tegenstelling tot de papieren gids. Hillenaar: “Daarnaast is de digitale versie prettig voor inwoners die geen papieren gids wensen, maar wel eenvoudig iets op willen zoeken. De digitale gids is er ook in een editie voor mensen met een visuele of een audiovisuele beperking. Zo is de informatie toegankelijk voor alle inwoners.” De waarnemend burgemeester sluit niet uit dat de papieren gemeentegids de komende jaren uitgefaseerd wordt en alleen nog digitaal zal verschijnen. “Steeds meer diensten en publicaties verschijnen digitaal. Dat zal in de toekomst alleen maar toenemen.”

 

Acquisitie bedrijven
Binnenkort worden bedrijven en instanties in de gemeente benaderd om te adverteren in de gids. Dit gebeurt door de uitgever, Akse Media BV. Dit is het enige bedrijf waarmee de gemeente samenwerkt op dit gebied. Word je door een ander bedrijf benaderd om te adverteren in de gemeentegids en twijfel je, vraag dan om de acquisitiebrief van de gemeente Land van Cuijk. Alleen Akse Media BV kan deze tonen.

 

Jouw bedrijf of vereniging in de gids
Deze week start Akse Media BV met het actualiseren van de redactionele adressen voor de gids. De adressen (organisaties en verenigingen) voorzien van een e-mailadres, ontvangen een e-mail ter controle van de gegevens. Deze e-mail is bij iedereen voorzien van een unieke persoonlijke code, zodat je zelf de gegevens naar wens kunt controleren -indien nodig- aanpassen. De overige vermeldingen worden tijdens de actualisatieperiode telefonisch door Akse Media benaderd.

Mocht jouw organisatie of vereniging eerder nog niet in de gemeentegids van Sint Anthonis, Grave, Cuijk, Mill en Sint Hubert of Boxmeer hebben gestaan, dan kun je deze aanmelden voor plaatsing in het adressengedeelte tot uiterlijk 3 maart 2023.
U kunt de melding doorgeven per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Land van Cuijk), telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse Media) of schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeentegids Land van Cuijk) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

 

 

IkPas campagne – geen alcohol in januari

Voor de jaarwisseling hebben we inwoners uitgedaagd om het alcoholgebruik in januari een maand op pauze te zetten! Dit jaar vindt er een challenge tussen de gemeenten Land van Cuijk en Oss plaats: De gemeente met in verhouding de meeste deelnemers die zich registeren voor IkPas, wint de battle. Land van Cuijk gaat natuurlijk voor de winst!

 

Resultaten zijn merkbaar

Ook wethouder David Sölez is de uitdaging aangegaan en is per 1 januari voor een maand gestopt met het drinken van alcohol. "Ieder jaar neem ik wel een of twee keer een rustpauze. Niet dat ik zoveel drink, maar ik vind het belangrijk om me er regelmatig van bewust te zijn dat ik ook best zonder alcohol kan", aldus Sölez. Na een halve maand zonder alcohol zijn de eerste resultaten al merkbaar. "Ik heb het gevoel dat ik beter slaap, en dat ik iets meer energie heb. Ik vind het wel lastig om een lekker alternatief te vinden, voor de momenten dat ik voorheen een biertje of borrel dronk. Maar eigenlijk is een kop thee met honing ook prima, en ik ben weer eens tonic aan het drinken."

 

Complimenten

Wethouder Sölez wil de mensen die meedoen aan de uitdaging IkPas complimenteren. "Voor de een is dat makkelijker dan voor de ander, dus het is goed om daar af en toe bij stil te staan. Je komt toch best vaak in settings waar iemand bijvoorbeeld een biertje drinkt, en het is knap als je de verleiding weerstaat en voor frisdrank of een glas water gaat. Na januari zal ik zelf zeker ook weer eens een drankje drinken, maar het is goed je bewust te zijn van wat alcohol met je doet", aldus Sölez.

 

 

 

Verduurzamen van jouw woning

 

Tijdens een energiecafé vertelt een onafhankelijk adviseur welke maatregelen je kunt nemen om jouw huis te verduurzamen om zo op elektriciteit, gas en geld te besparen. Je krijgt inzicht in de verschillende stappen die gezet kunnen worden om toe te werken naar een energieneutrale en aardgasvrije woning. Antwoorden op allerlei verduurzamingsvragen komen aan bod; Wat is voldoende isolatie en hoe zoek ik dat uit? Welke typen warmtepompen bestaan er en welke past bij mijn huis? Hoe kan ik voldoende stroom opwekken voor mijn verbruik? Hoe gaat van het gas afgaan in z’n werk? En meer. Er zijn medewerkers van de Gemeente Land van Cuijk aanwezig voor jouw vragen over de financieringsmogelijkheden van jouw plannen. Je kunt vragen stellen en ervaringen met elkaar delen. De bijeenkomst in Beugen wordt georganiseerd door Dorpsraad Beugen en de gemeente.


De energiecafés zijn tussen 19:00 - 22:00 uur. De volgende bijeenkomsten staan in de planning:

23 januari in Beugen, Mfc Het Kruispunt, Kerkplein 6.

1 februari in Landhorst, Dorpshuis De Stek, Kerkstraat 11.

 

 

 

 

 

 

Voorlopig ontwerp Weijerplein


Het college van B&W is akkoord met het voorlopig ontwerp van de herinrichting van het Weijerplein in Boxmeer. Dit wordt ter inzage gelegd en besproken met omwonenden en andere belanghebbenden. Met deze input wordt er vervolgens gewerkt aan het definitieve ontwerp.

 

Het Weijerplein maakt onderdeel uit van de aanpak van de hele omgeving van de Weijer. Behalve vergroening en klimaatadaptatie is het tegengaan van wateroverlast bij hevige regenbuien in wijken rondom De Weijer, een belangrijk doel.

 

In totaal moet er zo’n 6.650m3 regenwater in het gebied rond de Weijer opgevangen kunnen worden. Eer zijn al aanpassingen gedaan aan de Weijergracht en het Weijerpark. Hier kan al ongeveer 5.600m3 hemelwater worden opgevangen. De resterende opvang van 1.050m3 wordt in en rondom het Weijerplein gerealiseerd. Hiervoor worden waterbergingen parallel aan de Veerstraat en op en onder de verharding van het plein gemaakt.

 

Verder komen er 168 langparkeerplaatsen op het plein, 101 parkeerplaatsen in de blauwe zone en 5 invalideparkeerplaatsen. Er komen meer bomen (zo’n 50) tegen hittestress en het Weijerplein blijft geschikt voor evenementen.

 

Wethouder Mark Janssen: “Het voorlopig ontwerp van de herinrichting van het Weijerplein is een goed voorbeeld van hoe je een ruimte zowel praktisch, klimaatbestendig als fraai kunt inrichten. Samen met de omwonenden en andere belanghebbenden zetten we graag nog de puntjes op de i voordat we met het definitief ontwerp aan de slag gaan”.

 

Wanneer gestart wordt, is nog niet te zeggen. Eerst moet het definitief ontwerp worden gemaakt en goedgekeurd. Ook moet gekeken worden of vanwege de prijsstijgingen extra geld moet worden gevraagd aan de gemeenteraad. 

Daarbij wordt in de planning van dit project rekening gehouden met alle andere werkzaamheden in het centrum van Boxmeer de komende jaren. Hierdoor worden wegafsluitingen en het tijdelijk niet beschikbaar zijn van parkeerplaatsen en evenementterreinen zo goed mogelijk gespreid en daarmee de overlast zoveel mogelijk beperkt.

 

Apart kader

Maandag 23 januari organiseert de gemeente Land van Cuijk van 19.00 tot 21.00 uur in De Weijer (De Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer) een  inloopbijeenkomst over de herinrichting van het Weijerplein. Tijdens deze bijeenkomst is het voorlopig ontwerp te zien en worden ideeën uitgewisseld met omwonenden en andere belanghebbenden. Aanmelden kan via l.vogels@landvancuijk.nl.

 

Knelpunten in het verkeer? Geef ze door via de knelpuntenkaart!

Verkeer is belangrijk voor inwoners en bezoekers. De gemeente Land van Cuijk moet veilig, duurzaam bereikbaar en leefbaar zijn. Ook in de toekomst. Daarom werken we aan een nieuw mobiliteitsplan.

Het mobiliteitsplan wil de gemeente samen met inwoners, ondernemers en organisaties maken. We starten met het in beeld brengen van alle knelpunten en wensen voor het verkeer in het Land van Cuijk. Deze informatie halen we uit de Kernen CV’s die iedere kern heeft gemaakt. Om dit overzicht nog completer te maken, vragen we daarnaast aan iedereen om verkeersknelpunten door te geven op de knelpuntenkaart.

Meld knelpunten en wensen in het verkeer

Tot en met maandag 30 januari kun je jouw knelpunten en wensen voor het verkeer doorgeven op de knelpuntenkaart. Laat weten waar je in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Welke wensen je hebt. Of wat juist al goed geregeld is. Het overzicht van de knelpunten wordt gebruikt bij het opstellen van het mobiliteitsplan en het uitvoeringsplan.

Meedoen kost weinig tijd en kan online via: https://global.royalhaskoningdhv.com/knelpuntenkaart-land-van-cuijk

schermafbeelding2023-01-10om191121.jpg

 

Energietoeslag 2022 nog niet aangevraagd?

 

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Gezinnen met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft u over 2022 recht op energietoeslag van € 1.300. Heeft u deze nog niet aangevraagd? U heeft nog maar twee weken om deze aan te vragen! Uw aanvraag moet uiterlijk 31 januari bij ons binnen zijn.

 

Kijkt u voor meer informatie en voor het aanvragen op www.gemeentelandvancuijk.nl/energietoeslag.

 

Energietoeslag 2023 

Ook voor 2023 werken we aan een energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen. Zodra hierover meer bekend is, communiceren wij hierover. Maak jij je zorgen over je financiële situatie of heb je vragen? Bel dan met de frontoffice van het Sociaal Domein op 0485-854444. Of mail naar inkomensondersteuning@landvancuijk.nl.

 

Raadsavonden Land van Cuijk

 

Raadsavonden

De eerste twee donderdagen van een raadscyclus, die steeds vier weken duurt, staan in het teken van beeldvorming. De derde donderdag vergaderen de commissies en op de vierde donderdag de raad. De raad werkt volgens het model van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Donderdagavond is raadsavond! Openbare vergaderingen en bijeenkomsten van de raad beginnen in de regel om 19.30 uur.

 

Commissies

Op donderdag 26 januari vergadert de Auditcommissie (17.30 uur) en commissie Omgeving (19.30 uur).

 

Raadsvergadering

Op donderdag 2 februari a.s. vergadert de raad.

 

Agenda’s en stukken

Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vindt u de agenda’s en de stukken van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de website van de gemeente (www.landvancuijk.nl). U vindt er ook steeds de actuele informatie m.b.t. aanvangstijd en locatie.

 

Vergaderingen volgen

Via internet kunt u een vergadering live volgen of een eerdere vergadering terugkijken. Ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/.

 

Spreekrecht

U kunt gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raads- of commissievergadering vraagt u spreekrecht aan via griffie@landvancuijk.nl. Er zijn regels voor het inspreken. Zo zijn er bepaalde onderwerpen waarover u niet kunt inspreken. Bij de commissies spreekt u in bij het desbetreffende agendapunt, bij de raad aan het begin van de vergadering. Spreek bij voorkeur in bij een commissie. De raad heeft dan nog meer tijd om uw inbreng te wegen en te betrekken bij het uiteindelijke besluit.

 

Meedoen en meepraten

Tijdens de beeldvormende raadsavonden is er ook ruimte om mee te doen en mee te praten. Dit is afhankelijk van de onderwerpen en vorm waarin deze worden behandeld. Ook staat dan het inwonerspodium op de agenda. U krijgt dan het podium voor onderwerpen waarvan u vindt dat de raad mee aan de slag moet.

 

Informatie

De griffie helpt u graag verder. U kunt ons bereiken via griffie@landvancuijk.nl.

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Buizerdhorst te Cuijk

| Uitschrijvingen basisregistratie personen

 

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar hij of zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingevolge artikel 2.22 van de Wet BRP besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten wegens vertrek uit Nederland. Dit betekent dat hij of zij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum besluit

C. Ghinea

15-03-1974

Merseloseweg 13 Overloon

12-01-2023

O.J. Dashevska

10-02-1967

Monseigneur Geurtsstraat 74 Maashees

12-01-2023

P.P. Zygadło

18-01-1992

Muntlaan 1 Grave

12-01-2023

A.Scharfenberg

20-05-1986

Inleg 64 Boxmeer

12-01-2023

A.Scharfenberg

26-02-2021

Inleg 64 Boxmeer

12-01-2023

F. Scharfenberg

26-02-2021

Inleg 64 Boxmeer

12-01-2023

P.M.F. Eggebrett

28-02-1990

Inleg 64 Boxmeer

12-01-2023

M.S. Sey

06-06-1988

Intendanceplantsoen 1 Velp

12-01-2023

A.Parádi

09-01-1995

Pieter Molijnstraat 3 Boxmeer

12-01-2023

C. Giannopoulou

16-04-1976

St. Elisabethstraat 29 Grave

12-01-2023

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.

 

Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

Beers

| Omgevingsvergunning

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Sterrenbos 3, 5437NE Beers NB

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning kadastraal BMR00 S 918, Klaproos ongenummerd Boxmeer
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Parklaan 11, 5831HW Boxmeer

Afhandelingen

 • Vergunning geweigerd voor het plaatsen van een dubbele nokverhoging aan Graafseweg 6 te Boxmeer
 • Ontwerpbesluit voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk aan Veerstraat 49 te Boxmeer

| Overige

 • Vergunning verleend voor het in gebruik nemen en hebben van terrassen aan de Raetsingel 1 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het uitoefenen van het horecabedrijf in Cultureel Centrum “De Weijer” aan de Raetsingel 1 te Boxmeer
 • Tekening toekomstige peilhoogten behorende bij de openbare verkoopprocedure van de locatie ter realisatie van 23 levensloopbestendige grondgebonden woningen binnen het project Bakelgeert e.o. te Boxmeer

Cuijk

| Overige

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van materialen, containers en verreiker van 16 januari 2023 tot en met 24 februari 2023 aan Sleedoorn 4 tot en met 16 en 46 tot en met 62 te Cuijk
 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan De Messemaker 4 te Cuijk

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van 18 zonnepanelen aan Broekstraat 4 te Gassel

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een melkveehouderij aan Meisevoort 5 te Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Airborneplein 17, 5361CA Grave

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 10a, 5826BZ Groeningen

Haps

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een halfvrijstaande woning aan Beerseweg 15m te Haps
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een halfvrijstaande woning aan Beerseweg 15j te Haps
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een halfvrijstaande woning aan Beerseweg 15r te Haps
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een halfvrijstaande woning aan Beerseweg 15h te Haps
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een halfvrijstaande woning aan Beerseweg 15p te Haps
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een halfvrijstaande woning aan Beerseweg 15k te Haps
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een halfvrijstaande woning aan Beerseweg 15n te Haps

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Boekelsebaan 8, 5445 NH Landhorst

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van de dagopvang aan Heistraat 28 te Landhorst

Langenboom

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Kruisstraat 2, 5453JE Langenboom

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Ingetrokken aanvraag voor het realiseren van een pension voor migranten aan Mgr. Bekkersstraat 54-56 te Ledeacker

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Arsenaal 13, 5451VX Mill (MIL00 F 4818, bouwnummer 15)
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Meulenveldt 26, Mill, kadastraal MIL00 R 1107
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Stationsstraat 17, 5451AM Mill

Afhandelingen

 • Ingetrokken aanvraag voor het bouwen van een vrijstaande woning aan Arsenaal 6 te Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke noodunit voor het gilde Salvator Mundi Oeffelt aan Rijtjes 4 te Oeffelt

 

Overloon

| Overige

 • Vergunning verleend voor het wijzigen van de eerder verleende vergunning voor het Kindcentrum Overloon aan Theobaldusweg 54 te Overloon

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning intrekking regulier aan Stevensbeekseweg 3 te Sint Anthonis
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een uitbouw aan Molenstraat 13a te Sint Anthonis

Stevensbeek

| Overige

 • Vergunning verleend voor het innemen van een standplaats op 8 januari 2023 en 11, 19 en 21 februari 2023 aan Cerestraat 2 te Stevensbeek

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning 't Hulder ongenummerd (kavel 510) Vierlingsbeek VLB00 C 3209

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van het gebouw (uitbreiden gebouw met 2 studio's) aan Soetendaal 5 te Vierlingsbeek

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Franssenstraat 98, 5434SJ Vianen

 

Vortum-Mullem

| Overige

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Sint Cornelisstraat 34a, 5827AM Vortum-Mullem

 

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Den Eik ongenummerd Westerbeek, bouwkavel 202, kadastraal OLO00 N 664

 

Wanroij

| Overige

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een 3D Handboogwedstrijd op 24, 25 en 26 februari 2023 aan De Waterval en Fortunaweg te Wanroij