Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 24 januari 2023 om 19:44

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Gladheidbestrijding


In en rond de winter kan gladheid ontstaan door sneeuwval of ijzel. Op zo’n moment krijgt de gemeente vaak vragen over gladheidsbestrijding. Daarom hebben we de belangrijkste zaken voor je op een rijtje gezet.

 

 • De gemeente heeft in de periode dat er gladheid kan optreden contact met Meteoconsult. Op basis van de verwachtingen van Meteoconsult wordt preventief gestrooid.
 • De gemeente heeft geprioriteerde strooiroutes. In deze routes zijn de hoofdontsluitingswegen, de wijkontsluitingswegen en de gebiedsontsluitingswegen opgenomen. Daarnaast wordt er gestrooid op fietspaden en op bus- en schoolroutes. Ook de routes naar openbare voorzieningen zoals verzorgingstehuizen, scholen en winkelcentra worden standaard altijd gestrooid.
 • De strooiroutes lopen echter zodanig door de gemeente dat iedere bewoner in de bebouwde kom binnen een acceptabele afstand op een gestrooide weg komt.
 • Er zijn twee manieren om te strooien. Er wordt preventief gestrooid als er gladheid wordt verwacht. Men gebruikt dan een speciaal zout dat op het wegdek blijft plakken en dat begint te werken zodra er sneeuw of ijzel valt. Als er al sneeuw of ijzel is gevallen dan wordt er met standaard-strooizout gestrooid.
 • Is er een gevaarlijke situatie door gladheid? Meldingen over de openbare ruimte, dus ook bij gladheid, kunnen worden gedaan via MijnGemeenteApp. Dit is een speciale app voor de smartphone. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon bellen met de gemeente op (0485) 854 000.

 

Wat kun je zelf doen?

Je helpt de strooiploegen als je de stoep voor je woning bij sneeuwval veegt. Het is maar een kleine moeite en veel voetgangers zullen je dankbaar zijn. Bij openbare gebouwen en locaties waar de zoutstrooiers niet goed bij kunnen, worden zoutbakken geplaatst. Vrijwilligers zorgen er vervolgens voor dat het strooizout wordt uitgestrooid.

 

Strooiroutes

Wil je zien hoe de strooiroutes lopen? Deze kun je online bekijken via www.gislandvancuijk.nl/cook/gladheidsbestrijding

 

Verduurzamen van jouw woning

 

Tijdens een energiecafé vertelt een onafhankelijk adviseur welke maatregelen je kunt nemen om jouw huis te verduurzamen om zo op elektriciteit, gas en geld te besparen. Je krijgt inzicht in de verschillende stappen die gezet kunnen worden om toe te werken naar een energieneutrale en aardgasvrije woning. Antwoorden op allerlei verduurzamingsvragen komen aan bod; Wat is voldoende isolatie en hoe zoek ik dat uit? Welke typen warmtepompen bestaan er en welke past bij mijn huis? Hoe kan ik voldoende stroom opwekken voor mijn verbruik? Hoe gaat van het gas afgaan in z’n werk? En meer. Er zijn medewerkers van de Gemeente Land van Cuijk aanwezig voor jouw vragen over de financieringsmogelijkheden van jouw plannen. Je kunt vragen stellen en ervaringen met elkaar delen. De bijeenkomst in Landhorst wordt georganiseerd door de Vereniging Peelbelang  en de gemeente.

Het energiecafé in Landhorst is op 1 februari in Dorpshuis De Stek in de Kerkstraat 11. De bijeenkomst start om 19:30 uur.

 

 

 

 

 

 

 

Verbeteren veiligheid Quayweg

 

Er is begonnen met het opknappen van de bermen van de Quayweg (tussen Ledeacker en Landhorst). Door de lange natte periode zijn er diepe sporen ingereden. Dit kan de veiligheid van weggebruikers in gevaar brengen. De werkzaamheden zijn in de loop van deze week afgerond.

Op korte termijn betekent dit dat de diepe sporen worden aangevuld en de maximaal toegestane snelheid wordt teruggebracht van 80 km naar 60 km per uur. Voor de langere termijn zoekt de gemeente uit welke duurzame oplossingen er nodig zijn voor het veilig houden van deze weg. Net als alle andere wegen in de gemeente wordt ook de Quayweg jaarlijks gecontroleerd op noodzakelijk onderhoud en veiligheid.

Behalve het opknappen van de bermen, worden er om de veiligheid te verbeteren ook wildspiegels geplaatst. Dit vanwege aanrijdingen met wild (hoofdzakelijk reeën), voor de afslag Park.

 

 

 

 

 

 

Opknappen onverharde wegen

 

De afgelopen periode zijn er bij de gemeente meerdere meldingen binnengekomen over de verminderde toestand van onverharde wegen. Vaak werd gevraagd de wegen te verbeteren.

Helaas is het niet mogelijk is om meteen iets aan de wegen te doen. Dit vanwege de vele regen en de natte bodem.

 

Zodra het weer het toelaat en de ondergrond goed genoeg is, gaan we aan de slag met herstel. Door nu te wachten met het herstel van de onverharde wegen, wordt voorkomen dat we nu een reparatie uitvoeren en over heel snel weer op dezelfde plaats moeten terugkomen, doordat de reparatie onder ongunstige omstandigheden is uitgevoerd. Naast het extra geld dat het kost om een onverharde weg meerdere keren op dezelfde plaats te repareren, geeft dit ook meer overlast voor (weg)gebruikers.

 

Meldingen over de openbare ruimte? We horen het graag via de mijngemeente app of via de website www.gemeentelandvancuijk.nl/melding-over-de-buitenruimte

 

 

Gratis informatie en advies over energiezuinig wonen

 

Het verduurzamen van de woning zorgt voor tal van vragen en uitzoekwerk. Of je huurt of eigenaar bent: Wat is er in jouw woning allemaal mogelijk? Welke subsidies zijn er? En hoe vind je een bedrijf voor het uitvoeren van duurzame maatregelen? Brabant Woont slim helpt je om antwoord te krijgen op dit soort vragen. De  onafhankelijke en heldere informatie is gratis. Zo kan je genieten van een duurzame woning met meer wooncomfort en lagere energielasten.

 

Beschikbare subsidies en leningen

Op de website staat alle informatie op één plek: maatregelen zoals zonnepanelen, isolatie en verwarmen. Maar lees hier ook over subsidies van de rijksoverheid en de duurzaamheidslening van de gemeente Land van Cuijk.

 

Advies via telefoon of e-mail

Kom je er even niet uit? Bel of mail dan met Brabant Woont Slim: telefoon 085-0410070 (lokaal tarief) of via info@brabantwoontslim.nl  Indien nodig kunnen zij jou doorverwijzen naar specialisten voor een uitgebreid bouw- en installatietechnisch advies. Offertes bij bouw- en installatiebedrijven kunnen via de website worden aangevraagd. Makkelijk, snel en geheel vrijblijvend. Meer informatie vind je op www.brabantwoontslim.nl.

 

Extra aandacht voor culturele ontwikkeling jongeren na corona

 

4,4 miljoen euro beschikbaar voor Open Oproep Jongeren maken cultuur

Tijdens de coronapandemie hebben jongeren veel moeten missen op cultureel vlak. Om hun cultuurdeelname te stimuleren, initieerde het kabinet de Impuls Jongerencultuur. Het Fonds voor Cultuurparticipatie roept via de nieuwste Open Oproep Jongeren maken cultuur het culturele en sociaal domein op om zich gezamenlijk sterk te maken voor deze doelgroep.

 

Open Oproep

De Open Oproep heeft als doel de toegankelijkheid van cultuurparticipatie voor en door jongeren (12 tot 27 jaar)  te vergroten. Dit gebeurt door het opzetten en uitvoeren van kunstzinnige en erfgoedactiviteiten. Het  samen cultuur maken, versterkt de veerkracht van jongeren, verbindt hen met elkaar en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling.

Naar verwachting opent de indienperiode van de Open Oproep Jongeren maken cultuur op 23 januari 2023. Subsidieaanvragen zijn mogelijk vanaf 10.000 tot 100.000 euro.

 

Criteria en voorwaarden

Voor informatie over de criteria en voorwaarden verwijzen we naar www.cultuurparticipatie.nl

 

Meer informatie

Heb je interesse in het doen van een aanvraag, maar wil je nog meer informatie? Bel (030) 233 60 30 of stuur een mail naar samencultuurmaken@cultuurparticipatie.nl. Vraag naar een van de adviseurs Samen Cultuurmaken.

 

Land van Cuijkpenning voor Stella Linders en Peter-Paul Kissels

 

Tijdens een afscheidsbijeenkomst voor mevrouw Stella Linders en de heer Peter-Paul Kissels van cultureel centrum De Weijer in Boxmeer heeft waarnemend burgemeester Wim Hillenaar hen verrast met de Land van Cuijkpenning als blijk van waardering voor hun langdurige inzet voor cultuurpromotie in Boxmeer en omstreken.

 

Op 1 oktober 2012 heeft het echtpaar het beheer van cultureel centrum De Weijer overgenomen van de gemeente Boxmeer. Ze hebben De Weijer als cultureel hart van Boxmeer en omgeving op de kaart weten te zetten. Peter-Paul als ‘financieel brein’ en Stella die er met al haar creativiteit voor zorgt dat iedereen zich welkom voelt.

 

Regionale uitstraling

Het Weijer theater heeft tijdens de beheer periode van het echtpaar daadwerkelijk ‘smoel’ gekregen. Het theateraanbod is naar een hoger niveau getild en heeft een regionale aantrekkingskracht ontwikkeld.  Nieuw talent krijgt er een kans, maar er is ook ruimte voor amateurgezelschappen. Daarnaast vindt men De Weijer steeds meer als de perfecte locatie voor huwelijksfeesten, particuliere en bedrijfsmatige feesten. Zelfs voor intieme en bijzondere uitvaarten. Onder de leiding van het echtpaar heeft De Weijer een metamorfose ondergaan. Het gebouw is volledig ‘gepimpt’ en heeft als cultuurhuis een multifunctionele plek gekregen in cultureel Boxmeer en omgeving. De niet-aflatende inzet en warme betrokkenheid van het echtpaar wordt door de vele gebruikers en gasten van De Weijer enorm gewaardeerd.

 

Waardering

Met het afscheid van mevrouw Linders en de heer Kissels wordt het stokje overgedragen aan Optisport. Als waardering en dank voor hun niet-aflatende inzet heeft het college van burgemeester en wethouders de Land van Cuijkpenning aan het echtpaar toegekend. Waarnemend burgemeester Hillenaar reikte hen de bijbehorende versierselen uit tijdens hun afscheidsbijeenkomst. ‘Stella en Peter-Paul hebben dit meer dan verdiend’ aldus Wim Hillenaar. ‘Als er van zo veel kanten een verzoek wordt ingediend, dan wordt het hen door velen bijzonder gegund’.

 

Eerste keer

Het is de allereerste Land van Cuijkpenning die wordt uitgereikt. In december heeft de gemeenteraad een nieuw stelsel van gemeentelijke onderscheidingen vastgesteld. In de regeling is opgenomen:  ‘De Land van Cuijk-penning wordt toegekend als blijk van waardering en dankbaarheid voor zeer bijzondere verdiensten voor de gemeente Land van Cuijk.  De (vrijwillige) inzet kan zich op velerlei terreinen voordoen zoals sport, wetenschap, cultuur, historie, etc. en heeft een gemeente brede uitstraling. Binnen, maar ook buiten zijn/haar ‘werkterrein’ vervult de kandidaat een ambassadeursrol. Door zijn/haar inzet draagt de kandidaat bij aan een positieve beeldvorming van zowel de organisatie waarvoor hij/zij zich inzet, als van de gemeente’.

 

Dorpspenning voor Herman Hendriks, Jan van Riet en Jos Verschuuren

Op 21 januari hebben de heren Herman Hendriks, Jan van Riet en Jos Verschuuren uit Oploo de dorpspenning Land van Cuijk ontvangen. Deze dorpspenningen werden uitgereikt door gebiedswethouder Mark Janssen-van Gaal tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van Stichting  Graancirkel in Oploo.

 

Stichting Graancirkel Oploo is een vrijwilligersinitiatief en in 2007 opgericht door vijf inwoners van Oploo. Oorspronkelijke gedachte achter het initiatief was het opzetten van toeristische, informatieve en educatieve wandeltochten, omdat Oploo daarmee kan laten zien hoe aantrekkelijk en levendig het dorp is. De heren Hendriks, van Riet en Verschuuren zijn alle drie bestuurlijk actief geweest voor deze stichting.

 

Herman Hendriks

De heer Hendriks heeft Stichting Graancirkel opgericht en hij was penningmeester. Hij heeft zich binnen de Stichting Graancirkel bezig gehouden met het verbouwen, oogsten en opslag van de speltproducten. Hij zorgt ook voor het onderhoud van het pad dat over zijn grond loopt. Vanaf 2007 was hij penningmeester van deze stichting. De laatste jaren was hij actief met de oprichting van de diverse nieuwe commissies zoals openluchttheater “de Speultuin” en commissie beheer parkboerderij.

 

Jan van Riet

De heer van Riet was samen met de heer Hendriks grondlegger van Stichting Graancirkel Oploo. Hij ontwikkelde als molenaar een speciale pannenkoekenmix en kruidenkoek die tot wijd in de omgeving bekend is geworden. Samen met de Stichting Graancirkel en Bronlaak zet hij zich op vrijwillige basis in om mensen met een beperking te integreren binnen Oploo. Zo worden er elk jaar een vijftal cursusdagen gehouden waarin bewoners van Bronlaak, ouders van de bewoners en inwoners van Oploo elkaar ontmoeten in de boerderij van het Avonturenpark en de 2 molens in Oploo.

 

Jos Verschuuren

De heer Verschuuren is van 2009 tot 2022 bestuurlijk actief geweest voor Stichting Graancirkel Oploo. Als elektriciën heeft hij ook alle elektrische installaties vakkundig aangelegd voor heel veel

 

 

projecten bij de Graancirkel. Mede door zijn inzet en vakkennis kon dit worden gerealiseerd. Hij heeft leiding gegeven aan de terreincommissie en hij was betrokken bij de theatercommissie die verantwoordelijk was voor alles wat met het Openluchttheater “De Speultuin” te maken heeft.

 

Eerste uitreiking

In haar vergadering van 8 december 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel voor drie varianten van de gemeentelijke onderscheiding: de Ereburger van Land van Cuijk, de Land van Cuijk penning en de stads- of dorpspenning. Het verschil tussen de drie categorieën zit hem in de bijdrage die de ontvanger levert voor zijn/haar dorp, stad, vereniging, etc. en wat de impact en de uitstraling hiervan is op de kern of de gemeente in zijn geheel. Vanavond werd voor de eerste keer de dorpspenning uitgereikt.

 

‘Denk mee over verkeer, vervoer en mobiliteit in onze gemeente’

 

Tot 30 januari staat de knelpuntenkaart online op www.gemeentelandvancuijk.nl/knelpuntenkaart. Op deze kaart kunnen knelpunten op het gebied van verkeer en mobiliteit worden doorgeven. Het is één van de manieren waarop de gemeente inwoners, ondernemers en bezoekers betrekt bij de mobiliteitsvisie, het toekomstplan voor verkeer en vervoer in het Land van Cuijk. 

Met mobiliteit hebben we allemaal dagelijks te maken. Omdat we naar ons werk of naar school moeten, onze boodschappen moeten doen, onze vrienden gaan bezoeken of wat dan ook. We zijn afhankelijk van voorzieningen op het gebied van verkeer en vervoer. En tegelijkertijd voelen we ook dat niet alles meer kan. Het aantal verkeersbewegingen neemt toe en overal wordt het drukker. We hebben te maken met zorgen over het klimaat, stikstofuitstoot en de luchtkwaliteit.

 

Goede balans

“Met alle uitdagingen die er zijn, is het van belang dat we op het gebied van verkeer en vervoer goede keuzes voor de toekomst maken,” geeft wethouder Mobiliteit Antoinette Maas aan. “Daarom werken we in het Land van Cuijk aan een mobiliteitsvisie.” In dit mobiliteitsplan komt te staan hoe de gemeente de komende jaren om wil gaan met zaken als bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. De visie gaat zowel over infrastructuur, techniek als gedrag. Het betreft onderwerpen als hoeveel ruimte voor de auto, de fietser of de voetganger nodig is. En ook over openbaar vervoer, gezondheid en duurzame mobiliteit. Waarbij aandacht is voor de balans in de verschillende  belangen; economie, natuur en bovenal de inwoners van Land van Cuijk.

 

Aan tafel

Een visie. Het klinkt misschien hoogdravend en ‘ver van mijn bed’. Toch is zo’n visie, zo’n mobiliteitsplan, voor de lange termijn hard nodig, legt Antoinette Maas uit: “Met het mobiliteitsplan laten we zien welke ambities we hebben en hoe we ons geld gaan uitgeven. Daarnaast kom je zonder een mobiliteitsplan, zonder zo’n visie, nergens ‘aan tafel’. We zijn voor onze mobiliteit afhankelijk van veel partijen. Denk aan de provincie, het Rijk maar ook de vervoersbedrijven en andere gemeenten. Door onze ligging in het uiterste noordoosten van Brabant, tegen Gelderland en Limburg aan, is samenwerking heel belangrijk. Zodat onze regio duurzaam bereikbaar blijft.”

11_patrickbongartzfotografie2022_antoinettemaas_61.jpgfoto patrick bongarts fotografie

 

Knelpuntenkaart

Bij het opstellen van het mobiliteitsplan worden op verschillende momenten inwoners, ondernemers en organisaties betrokken. “Mobiliteit is een onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben. We zijn dan ook erg benieuwd naar jouw mening hierover,” sluit de wethouder af. Eén mogelijkheid om die mening met de gemeente te delen, loopt nu. Via www.gemeentelandvancuijk.nl/knelpuntenkaart kun je je verkeersknelpunt met ons delen. Samen werken wij aan een duurzaam en bereikbaar Land van Cuijk.

 

Save the date installatie Marieke Moorman

Op 8 februari a.s. wordt Marieke Moorman geïnstalleerd als burgemeester van Land van Cuijk. De installatie vindt plaats bij Hotel Riche in Boxmeer. Meer informatie volgt.

 

Van in de buik tot peuter: Waarom zijn de 1e 1000 dagen van een kindje zo belangrijk?

 

In de eerste 1000 dagen van het leven maakt een kindje een gigantische ontwikkeling door. Van een eitje en een zaadje groeit het uit tot een mensje dat contact maakt met de wereld om zich heen en een eigen persoonlijkheid heeft.

 

Inhoud webinar

In dit webinar neemt Tessa Roseboom, hoogleraar Vroege ontwikkeling en gezondheid, ons mee op reis door de eerste stapjes in het leven. Wat kun jij als ouder doen om jouw kindje te ondersteunen in de 1e 1000 dagen? En hoe komen jullie samen deze mooie en ook uitdagende eerste jaren door?

 

Je kunt het web​​​​​​​inar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

schermafbeelding2023-01-24om195904.png  

Scan de code en meld je aan: 

schermafbeelding2023-01-24om195920.png

 

Drukke agenda en toch voldoende bewegen?

 

Lezing door sportpedagoog Bart Schmeits op 7 februari

Dit jaar zal GGD Hart voor Brabant in samenwerking met gemeente Land van Cuijk diverse sprekers uitnodigen om te komen praten over het belang van een goede gezondheid en mentale en fysieke fitheid. Verschillende onderwerpen zoals bewegen, voeding, onze hersenen en zelfs het puberbrein komen aan bod. Wanneer is je leefstijl gezond? Welke tips kun je makkelijk toepassen en hoe maak je hier gewoontes van?

 

Tijdens de eerste bijeenkomst zal sportpedagoog Bart Schmeits komen vertellen over bewegen in het dagelijks leven. Voor iedereen geldt dat voldoende bewegen belangrijk is. Toch voldeed in 2021 slechts 47,2% van de Nederlanders van vier jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen. Dat betekent dat ruim de helft van de Nederlanders te weinig beweegt. Met volle agenda’s, kinderen die gebracht en gehaald moeten worden of afspraken met vrienden is het soms lastig om tijd en motivatie te vinden om te bewegen. Daarnaast brengen we dagelijks gemiddeld ruim 9 uur zittend door, terwijl veel zitten nadelige gezondheidseffecten heeft. Bart Schmeits deelt tijdens zijn lezing op 7 februari tips en voorbeelden die je kunnen helpen om dagelijks voldoende te bewegen!

 

 

Datum: dinsdag 7 februari 2023
Tijd: 20:00 – 21:00 uur

Locatie: Ons Trefpunt Velp
Entree: Gratis

 

Graag tot dinsdag 7 februari om 20:00 uur in Ons Trefpunt Velp!

schermafbeelding2023-01-24om200412.png

 

  Personeel van het Air Combat Command bereidt zich weer voor op opereren bij duisternis

Vanaf 23 januari 2023 bereidt het personeel van het Air Combat Command van de Koninklijke Luchtmacht zich voor op het opereren bij duisternis. In de weken 4, 6, 7 en 9 wordt er van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 22.30 uur. Op vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats.

 

Wilt u meer weten over deze en andere vliegbewegingen? Kijk dan op luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de vluchten dan kunt u dit kenbaar maken via luchtmacht.nl/geluidshinder.

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Tijdelijk gebruiken van een gedeelte van de berm voor het parkeren van auto's, het tijdelijk verlagen van de snelheid naar 60 km/uur, het tijdelijk verlagen van de snelheid naar 30 km/uur en het tijdelijk instellen van een parkeerverbod aan beide zijden - Beugenseweg, Oeffeltseweg en Hazewinkel te Oeffelt/Beugen

| Overige

 • Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2023 Land van Cuijk
 • Reductieregeling 2023 Land van Cuijk

 

Beugen

| Overige

 • Melding voor het plaatsen van een transportverdeelstation en een netstation aan Vuursteenstraat 9 te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit voor het tijdelijk huisvesten van Jenaplan Kindcentrumen voor het brandveilig gebruik aan Oranjestraat 21 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een overkapping/tuinhuis bij Pro College aan Stationsweg 38B te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het intern verbouwen van een bedrijfspand aan Heinz Moormannstraat 1a te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een carnavalstent voor activiteiten aan Steenstraat 51 te Boxmeer

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Roek 19 te Boxmeer
 • Melding voor de plaatsing van twee AdBlue-opslagvoorzieningen aan Steenstraat 130a te Boxmeer
 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Spoorstraat 27 te Boxmeer

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Ingetrokken aanvraag voor het verbouwen van een woonhuis aan De Heerlickheit 3 te Cuijk

Afhandelingen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen op de zuidgevel aan Veldoven 44 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een extra inrit/uitweg aan Kardinaalsmuts 38 te Cuijk

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Molenakker 3B, 5438NE Gassel

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het aanleggen van 2 inritten aan Molenakker 5k te Gassel

Haps

| Overige

 • Melding voor het verhuizen van het hoveniersbedrijf VGL groen aan Graafseweg 4 te Haps

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het realiseren van een dichte carport aan Pastoor Suijsstraat 18 te Katwijk

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Toven 12, 5846AS Ledeacker

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Jo de Kuperstraat 6 te Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een zonnepanelen in veldopstelling op het perceel en bij de woning aan Koestraat 35 te Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 10, 5441AB Oeffelt

| Overige

 • Maatwerkvoorschriften aan Lietingsestraat 8a te Oeffelt
 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan ‘Hapseweg 2 Oeffelt’

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van het Boshuis aan Gemertseweg 44 te Oploo
 • Ontwerpbesluit voor het realiseren van vervangende bedrijfswoning en stal aan Eerste Stichting 10 te Oploo
 • Ontwerpbesluit voor het realiseren van een vervangende woning en vleesvarkensstal gedeeltelijk buiten het bouwvlak aan Eerste Stichting 10 te Oploo

| Overige

 • Toekenning straatnamen project De Blauwe Beek in Oploo

 

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Trantert 25, 5825JS Overloon

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van het clubhuis aan Stevensbeekseweg 2B te Overloon

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Bossenhoekweg 16 en Merseloseweg 13-15”

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Koningsspil ongenummerd Rijkevoort BMR00 W 1731

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Lepelstraat 14a, 5845BJ

Afhandelingen

| Overige

 • Toekenning straatnaam Spinhuuspad in Sint Anthonis
 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Peelkant 24 te Sint-Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Wanroijseweg ongenummerd Sint Hubert, kadastraal MIL00 D2085
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Wanroijseweg 95, 5454GZ Sint Hubert

Afhandelingen

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Sint Hubert, Pastoor Jacobsstraat 22-22a-24 en Grootvenseweg 27’

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning geweigerd voor het realiseren van een kleinschalig kampeerterrein aan Lactariaweg 30 te Stevensbeek

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen, uitbreiden en het verduurzamen van de brandweerkazerne aan Molenweg 8c te Vierlingsbeek

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning Franssenstraat 136, 5434SK Vianen

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning WRJ00 H 772
 • Bekendmaking aanvraag omgevingsvergunning WRJ00 K 1042

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling aan Peelstraat 19 te Wanroij