overloon nieuws

Vliegbewegingen boven De Peel

Gepubliceerd op 2 maart 2023 om 20:06

Van woensdag 22 maart t/m vrijdag 24 maart wordt er gevlogen boven de Peel. De oefening wordt gehouden in het kader van training voor militairen van de Koninklijke Luchtmacht.

Praktisch gezien houdt dit in dat er zich op een aantal locaties voertuigen bevinden die vanuit de lucht gesimuleerd worden aangegerepen door helikopters. 

 

Er wordt dagelijks gevlogen met twee Apache helikopters van het Defensie Helikopter Commando Koninklijke Luchtmacht in de middag vanaf 16:00 uur tot in de avond tot uiterlijk 22:30 uur.
 

Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

 

Klacht geluidsoverlast vliegtuig of helikopter
Defensie streeft ernaar met zijn vliegtuigen en helikopters niet meer geluid te veroorzaken dan strikt nodig. Het is alleen niet mogelijk om iedere vorm van geluid te voorkomen.
 

Klacht indienen
Voor klachten over militair vliegverkeer kunt u het online klachtenformuliergebruiken.
 

Informatie vooraf
Wanneer mogelijk laat Defensie vooraf weten welke militaire vliegbewegingen afwijken van de gebruikelijke vluchten. Deze informatie staat op de pagina vliegbewegingen.