Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 7 maart 2023 om 18:59

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Locatie Gildekamp van de baan voor verslaafdenopvang

College van B&W op zoek naar nieuwe locatie


De gemeente Land van Cuijk gaat op zoek naar een andere locatie voor de verslaafdenopvang. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten. Nieuwe ontwikkelingen bij het naastgelegen pand (voorheen ODBN), zijn aanleiding voor de heroverweging van het eerder genomen principebesluit. Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Er zou aan de Gildekamp in Cuijk een clustering van zorg gaan ontstaan die we eerder in het traject niet hadden voorzien en die niet zou passen in deze omgeving.”

 

Afweging

Op 24 januari nam het college het principebesluit om aan de locatie Gildekamp (het perceel naast het voormalig ODBN-gebouw en het Waterschap) op termijn een opvang voor mensen met een verslaving te realiseren. Een zorgvuldig locatieonderzoek lag aan deze keuze ten grondslag. Wethouder Hendriks-van Haren: “Op basis van dit onderzoek hebben we verschillende locatiemogelijkheden uitgebreid tegen elkaar afgewogen. Hierbij hebben we ook ontwikkelingen in de directe omgeving meegenomen. De oorspronkelijke invulling van het ODBN-gebouw was vooral gericht op ouderen met geestelijke en/of lichamelijke problematiek. Een functie die wat ons betreft goed verenigbaar zou zijn met onze plannen voor de opvang.”

 

Clustering van zorg

Uit recente nieuwsberichten, en het overleg dat de gemeente hierover had met zorgaanbieder Woonzorgnet, bleek echter dat het zorgaanbod in het voormalig ODBN-pand breder dan alleen ouderen zou gaan worden. Een nieuwe ontwikkeling waardoor aan de Gildekamp een clustering van zorg zou gaan ontstaan die niet eerder was voorzien. Hierdoor is het moeilijk te voorspellen of de combinatie met de opvang voor mensen met een verslaving verenigbaar zal zijn. Wethouder Hendriks-Van Haren: “Dat maakt de locatie Gildekamp voor de opvang zoals wij deze voor ogen hebben, nu helaas ongeschikt. En was een heroverweging van ons besluit nodig.”

 

Tijd nodig voor keuze alternatieve locatie

Is hiermee de verslaafdenopvang in het Land van Cuijk van de baan? “Dat zeker niet”, zegt de wethouder beslist. “Het is en blijft onze verantwoordelijkheid om voor deze kwetsbare doelgroep opvang en zorg te realiseren. We willen voorkomen dat mensen met een verslaving aan hun lot worden overgelaten en in het ergste geval op straat terecht komen. Daar is niemand bij gebaat. We gaan met de kennis die we hebben opgedaan in de afgelopen periode op zoek naar een andere locatie. Daar nemen we de tijd voor want ook deze keuze willen we ook nu weer weloverwogen maken.”

 

Woonzorgnet

Zorgaanbieder Woonzorgnet gaat verder met de ontwikkeling van het voormalig ODBN-pand aan de Gildekamp. Zij gaan op korte termijn de omgeving nader informeren over de precieze plannen.

 

20 april: Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorghelden
Met als speciale gastspreker: Tijn Elferink

Op 20 april organiseren Sociom en de gemeente Land van Cuijk een inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers. Naast ontspanning en waardering is het doel van de bijeenkomst om in gesprek te gaan over aandachtspunten voor mantelzorg in de toekomst. Met behulp van de input wordt het nieuwe mantelzorgbeleid gevormd. De speciale gastspreker tijdens de bijeenkomst is schrijver Tijn Elferink.

 

Zorg jij voor iemand die je lief is, bijvoorbeeld je partner, je moeder, de buurman, je kind of je broer? En is dit geen reguliere zorg, maar langdurige extra zorg van minstens 8 uur per week? Als jij deze intensieve zorg verleent, ben jij mantelzorger. De inspiratiebijeenkomst is bedoeld voor mantelzorgers van 19 t/m 100(+) jaar die in het Land van Cuijk wonen.


Locatie en tijd
Donderdag 20 april, van 16.30 – 21.00 uur in Myllesweerd (Kerkstraat 3 in Mill). Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
Aanmelden is verplicht. Dit kan via www.mvplein.nl/inspiratiebijeenkomst. Ook vind je hier meer informatie over het programma.

Ontspanning
Hoewel het mooi is om voor een ander te kunnen zorgen, is het soms ook zwaar om mantelzorger te zijn. Een moment om te ontspannen is dan wel zo fijn. Het programma is daarom afwisselend, informeel en inspirerend.

Inspirerende gastspreker

“Mantelzorg sluipt er een beetje in”, vertelt Tijn Elferink – spreker tijdens de bijeenkomst en schrijver van o.a. het inspirerende boek Fijn dat je er bent - Handboek voor de moderne mantelzorger. Het zorgen voor iemand anders lijkt vaak vanzelfsprekend. Je geeft veel om iemand en diegene blijkt zorg nodig te hebben. Toch is het belangrijk om niet aan jezelf voorbij gaan. Praktische tips en herkenbare ervaringen worden op 20 april tijdens de bijeenkomst gedeeld.

Nieuw mantelzorgbeleid
Er is natuurlijk ook gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over mantelzorg, bijvoorbeeld tijdens verschillende themasessies. De aandachtspunten en de ideeën voor mantelzorg in de toekomst worden zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe mantelzorgbeleid voor het Land van Cuijk.

 

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Mantelzorgers zijn onmisbaar voor onze samenleving. We hopen met deze bijeenkomst niet alleen onze waardering te tonen, maar ook met elkaar te kijken hoe we mantelzorg kunnen verbeteren.”

 

Reminder
8 maart: informatieavond fairtrade

Fairtrade helpt boeren en werknemers in ontwikkelingslanden een betere plek te krijgen in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Ook in het Land van Cuijk stimuleren we fairtrade. Wil jij hieraan bijdragen? Meld je dan aan voor de werkgroep Fairtrade Land van Cuijk!

 

Wat is fairtrade?
Fairtrade zorgt ervoor dat (internationale) producten onder eerlijke condities worden geproduceerd en verhandeld met respect voor mens en milieu. Bij fairtrade worden bijvoorbeeld het recht op vakbonden en het verbod op gedwongen- of kinderarbeid nageleefd. Wat fairtradeproducten betreft, kun je denken aan koffie, thee, wijn, chocolade, rijst, bananen en nog veel meer. Naast deze producten zijn er ook fairtrade non-food producten als kleding, speelgoed, vazen, beelden en tassen. 

 

De voormalige gemeente Boxmeer was bijvoorbeeld al een fairtrade-gemeente. De gemeente Land van Cuijk kan als grootste gemeente van Brabant (in oppervlakte) nog meer bijdragen aan fairtrade. Hierbij kunnen we jouw hulp en ideeën goed gebruiken!

 

Informatieavond 8 maart
Op 8 maart om 19.30 uur is er een informatieavond in de raadzaal in het gemeentehuis in Cuijk. We nodigen iedereen uit die interesse heeft in eerlijke handel en invulling wil geven aan een mooie, inclusieve gemeente Land van Cuijk. Meld je aan via gemeente@landvancuijk.nl, t.a.v. ‘beleid sociaal domein’.

 

 

We onderschrijven de slogan ‘Koop lokaal’. En komt het van ver? Dan liever fair!

 

VSB fonds

Ben je op zoek naar nieuwe vrijwilligers? Of wil je je huidige vrijwilligers behouden voor je sociale of culturele stichting of vereniging? Wil je ze een training aanbieden voor een nieuwe activiteit of het leren omgaan met een nieuwe doelgroep? Dan kan VSBfonds misschien helpen! 

De VSB regio-adviseurs merken in gesprekken met initiatiefnemers dat er bij verenigingen en stichtingen een grote behoefte is aan nieuwe vrijwilligers. Ook al lijkt de coronapandemie nu onder controle te zijn, veel vrijwilligers die tijdens de pandemie zijn gestopt keren niet terug. 

Ben je nieuwsgierig of jouw idee of plan voor een donatie in aanmerking komt, maar twijfel je nog over het indienen van een aanvraag? Lees meer op www.vsbfonds.nl/mens-maatschappij/inzet-van-vrijwilligers over de hulp die je van VSBfonds kunt krijgen en vul daar het contactformulier in. Zij nemen dan contact met je op. 

 

Hulp bij schulden

Heb je schulden waar je zelf niet meer uitkomt? Bijvoorbeeld als je de rekeningen voor je vaste lasten niet meer kunt betalen? Dan kun je hulp krijgen van de gemeente. Neem hiervoor contact op met PLANgroep. Deze organisatie helpt namens de gemeente inwoners met schulden. Deze hulp is gratis.

Vragenlijst

Na het invullen van een vragenlijst op de computer volgt een gesprek met een medewerker van PLANgroep. In dat gesprek bespreekt de medewerker van PLANgroep, samen met jou, de vragenlijst. Hierna krijgt je een aanbod voor hulp bij schulden. Dit is plan, speciaal gemaakt voor jouw persoonlijke situatie.

Meer informatie

Je kunt tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met PLANgroep via 088-5004830. Je kunt ook mailen naar lvc@plangroep.nl. Of kijk op www.gemeentelandvancuijk.nl/hulp-bij-schulden

 

 

Aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking eind maart

 

Wij versturen de aanslag gemeentelijke belastingen eind deze maand, samen met WOZ-beschikking (als je een eigen pand hebt).

Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen vind je welke belastingen je moet betalen, hoe hoog de bedragen zijn, hoe en wanneer je betaalt. Als je een eigen pand hebt vind je ook de WOZ-waarde op het aanslagbiljet. Ben je al aangemeld bij MijnOverheid? Dan staat de aanslag gemeentelijke heffingen in jouw Berichtenbox. Kom je er niet uit of heb je vragen? Kijk dan op www.gemeentelandvancuijk.nl/aanslag-gemeentelijke-belastingen.

 

 

 

Stempas kwijt of niet ontvangen?

De stempassen zijn uiterlijk 1 maart 2023 bezorgd.

U ontvangt , indien u kiesgerechtigd bent voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap twee stempassen in één enveloppe.

Heeft u geen stempas ontvangen, bent u de stempas kwijt of is de stempas ernstig beschadigd, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

 • Dit kan persoonlijk in het gemeentehuis, Louis Jansenplein 1, Cuijk tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023,  12.00 uur.
 • Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart door de gemeente zijn ontvangen.

Indien u beschikt over DigiD kunt u de aanvraag online doen via www.landvancuijk.nl.

U kunt via deze website ook het  aanvraagformulier model J8, downloaden. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u mailen naar gemeente@landvancuijk.nl. of sturen naar Postbus 7, 5360AA Grave.

Stempas teruggevonden?                                                                                         Als u uw “oude” stempas terugvindt kunt u daar niet meer mee stemmen, dat kan uitsluitend met uw nieuwe stempas.

Vragen?                                                                                                                             Heeft u nog vragen? Neem contact op met Team Verkiezingen via  verkiezingen@landvancuijk.nl.  of telefonisch via 0485-854000.

 

 

Parkeren op Wegedoornplein Cuijk tijdelijk niet mogelijk

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen van de Provinciale Staten en het waterschap Aa en Maas.

Op het Wegedoornplein in Cuijk zal een tent ingericht worden als stembureau. Hierdoor kunnen omwonenden en bezoekers niet op het plein parkeren van dinsdag 14 maart t/m donderdag 16 maart. Op dinsdag 14 maart worden materialen gebracht ten behoeve van de opbouw van de tent en zal vanaf 08.00 uur de tent worden opgebouwd. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om voor dit tijdstip uw auto niet te parkeren op het Wegedoornplein. Op donderdag 16 maart wordt de tent weer afgebouwd. Wij danken u vooraf al voor uw medewerking.

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen: Team Verkiezingen, tel. 0485-854 000 of via verkiezingen@landvancuijk.nl.

 

Bert de Swart Officier in de Orde van Oranje Nassau
De heer B.J.M. (Bert) de Swart uit Katwijk is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Marieke Moorman van Land van Cuijk heeft hem vrijdag 3 maart de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding in het Radboudumc te Nijmegen. De heer de Swart kreeg deze onderscheiding tijdens zijn afscheidssymposium ter gelegenheid van zijn pensionering voor zijn baanbrekend wetenschappelijke en maatschappelijke verdiensten op zowel nationaal als internationaal niveau.

 

Vanaf 1981 is de heer de Swart werkzaam in het Radboudumc. In ruim 40 jaren heeft hij een veelzijdige academische carrière opgebouwd als Universitair Hoofddocent (UHD) Neurorevalidatie in combinatie met een lectoraat Neurorevalidatie aan de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen (HAN). 

 

Veelzijdige carrière

1981 – heden: (klinisch) logopedist en spraak- en taalpatholoog bij het Radboudumc te

Nijmegen (en rechtsvoorganger)

1988 – 2004: hoofd van de sectie Logopedie van de afdeling Neurologie van het Radboudumc

2003 – heden: coördinator van het slikteam van het Radboudumc

2004 – 2007: hoofd van de afdeling Paramedische Disciplines van het Radboudumc

2007 – 2009: plaatsvervangend hoofd van de afdeling Revalidatie en voorzitter van het

werkplekmanagement paramedische disciplines van het Radboudumc

2007 – heden: lector neurorevalidatie aan de HAN University of Applied Sciences (HAN) te

Arnhem en Nijmegen

2008 – heden: universitair hoofddocent van de afdeling Revalidatie van het Radboudumc

met als leeropdracht Paramedische Neurorevalidatie

2009 – heden: hoofd van de afdeling Logopedie/Revalidatie van het Radboudumc

2012 – heden: programmaleider van het Centre of Expertise 'Sneller herstel', een door het

ministerie van OCW erkend kenniscentrum en speerpunt, waarin de HAN samenwerkt met regionale zorg- en kennisinstellingen

 

ParkinsonNet International

Al in het begin van zijn carrière ontwikkelde de heer de Swart de spraaktraining voor parkinsonpatiënten. De introductie van de methode 'Pitch Limiting Voice Treatment (PLVT) tijdens zijn promotieonderzoek (2000-2005) is de logopedische standaard in Nederland geworden en volledig geïntegreerd in het huidige ParkinsonNet. Ook is de behandelmethode overgedragen aan logopedisten in het buitenland via o.a. ParkinsonNet International. Eveneens liet hij de app 'Voice trainer' ontwikkelen, een app om parkinsonpatiënten en logopedisten te ondersteunen in het verbeteren van verstaanbaarheid. Deze is sinds 2016 onderdeel van de basisscholing voor logopedisten die willen deelnemen aan ParkinsonNet, en wordt breed gebruikt in binnen- en buitenland. De app werd in 2021 genomineerd voor de Branco van Dantzigonderscheiding.

 

Computer Articulatie Instrument

Ook heeft de heer de Swart bijgedragen aan de ontwikkeling van de richtlijn voor FSHD (de erfelijke spierziekte facioscapulohumerale spierdystrofie) en de ontwikkeling en implementatie van een aantal diagnostische en therapeutische instrumenten, zoals het Computer Articulatie Instrument, een computerprogramma voor het diagnosticeren van spraakstoornissen bij Nederlandstalige kinderen. De instrumenten worden inmiddels breed gebruikt in Nederland.

 

Radboudumc en HAN

De heer de Swart promoveerde in 2006 op de logopedische behandeling bij mensen met spierziekten en Parkinson. Hij was daarmee de eerste gepromoveerde logopedist bij het Radboudumc.

Als lector neurorevalidatie (2007-heden) heeft de heer de Swart een grote rol gespeeld bij de onderwijskundige en strategische samenwerking tussen het Radboudumc en de HAN. Zo was hij initiatiefnemer en trekker van de zogenoemde koppelstructuur. Deze structuur was uniek voor Nederland en heeft vele jaren bestaan. Ook was hij als lector neurorevalidatie initiatiefnemer van de ontwikkeling van de masteropleiding neurorevalidatie. Hij fungeerde van 2009 tot 2021 als curriculumvoorzitter. Onder zijn leiding is de opleiding doorontwikkeld. In 2018 is aan de opleiding het bijzonder keurmerk 'Interprofessioneel opleiden en werken' toegekend, een predicaat dat de opleiding als enige masteropleiding in Nederland mag voeren.

 

Voorloper

Als hoofd van de afdeling Paramedische Disciplines (2004-2007) en plaatsvervangend hoofd van de afdeling Revalidatie en voorzitter van het werkplekmanagement paramedische disciplines (2007-2009) was de heer de Swart een voorloper op het gebied van interdisciplinair werken in alle drie de academische kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Hij zette zich in voor zorgvernieuwing, kwaliteitsverbetering en de ontwikkeling van een paramedisch elektronisch patiëntendossier.

 

Talloze nevenactiviteiten

De heer de Swart was/is lid van ongeveer twintig werk-, project- en stuurgroepen van het Radboudumc, (mede)organisator van symposia, (mede)auteur van tientallen wetenschappelijke publicaties in (inter)nationale tijdschriften en medeauteur van boekbijdragen. Hij verzorgde talloze lezingen en hij heeft vele onderzoeksubsidies, vaak in samenwerking met de HAN verworven.

 

15_afbeeldingpmdbatterijen.jpg  Mag dit bij het PMD?

Afval wordt niet altijd goed gescheiden. Daardoor kunnen de ingezamelde plastic- en metalen verpakkingen, en drankkartons (PMD) niet altijd gerecycled worden. Dat is natuurlijk zonde. Plastic verpakkingen zijn waardevol. Door uw PMD goed te scheiden, kunnen alle plastic verpakkingen optimaal gerecycled worden. En recyclen betekent dat we van afval weer een grondstof maken voor nieuwe producten en verpakkingen.

Weet u wat wel er in de PMD zak thuishoort?

Stel uzelf altijd de volgende drie controlevragen. Alleen als u deze drie vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, hoort het afval bij het PMD:

 • Is het een verpakking van plastic, metaal of drankkarton?
 • Komt het uit uw keuken of badkamer?
 • Is het leeg?

Wilt u meer weten over afval scheiden of tips kijk dan op www.afvalscheidingswijzer.nl of op www.gemeentelandvancuijk.nl/afval

 

Vliegbewegingen boven De Peel in week 12

Van woensdag 22 maart t/m vrijdag 24 maart wordt er gevlogen boven de Peel. De oefening wordt gehouden in het kader van training voor militairen van de Koninklijke Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat er zich op een aantal locaties voertuigen bevinden die vanuit de lucht gesimuleerd worden aangegrepen door helikopters. 

 

Er wordt dagelijks gevlogen met twee Apache helikopters van het Defensie Helikopter Commando Koninklijke Luchtmacht in de middag vanaf 16:00 uur tot in de avond tot uiterlijk 22:30 uur.
 

Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

 

Klacht geluidsoverlast vliegtuig of helikopter
Defensie streeft ernaar met zijn vliegtuigen en helikopters niet meer geluid te veroorzaken dan strikt nodig. Het is alleen niet mogelijk om iedere vorm van geluid te voorkomen.
 

Klacht indienen
Voor klachten over militair vliegverkeer kunt u het online klachtformulier gebruiken via www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier.
 

Informatie vooraf
Wanneer mogelijk laat Defensie vooraf weten welke militaire vliegbewegingen afwijken van de gebruikelijke vluchten. Deze informatie staat op de www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Besluit voor het plaatsen van bord E6 algemene gehandicaptenparkeerplaats - diverse locaties in gemeente Land van Cuijk t.b.v. Verkiezingen d.d. 15-03-2023
 • Tijdelijk parkeerverbod parkeerterrein en afsluiting openbare ruimte - Pastoor de Vochtplein en Schilderstraat te Sambeek

| Uitschrijving basisregister persoonsgegevens

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij of zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingevolge artikel 2.22 van de Wet BRP besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten wegens vertrek uit Nederland. Dit betekent dat hij of zij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Adres

Datum besluit

A.M. Aowda

21-03-1986

Waterhoenhorst 6, Grave

05-03-2023

B. Hussein

01-07-1995

Domeinenstraat 6, Mill

05-03-2023

M. Hussein

13-12-2017

Domeinenstraat 6, Mill

05-03-2023

X. Petersen

18-10-1979

Muntlaan 1, Grave

05-03-2023

J. van der Linden

15-01-2002

Bastaardstraat 12, Mill

05-03-2023

D. de Groot

01-11-1972

Muntlaan 1, Grave

05-03-2023

A.A.G. Pool

18-07-2006

Wezelhof 31, Cuijk

05-03-2023

T.P. Pavlovych

27-03-1983

Den Oeiep 17

05-03-2023

A.E. Pavlovych

22-06-2006

Den Oeiep 17

05-03-2023

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.

 

Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

 

| Overige

 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Sint Hubert, Kerkpad ong’

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het opknappen en verduurzamen van de woning aan Jan Porcellisstraat 12 te Boxmeer

| Overige

 • Melding voor het oprichten van een op- en overslagbedrijf voor grind en zand aan Saxe Gothastraat 3 te Boxmeer
 • Melding voor het starten van een interieurbouwbedrijf aan Saxe Gothastraat 3 te Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een ontsluiting van het perceel aan de Lange Beijerd 10a naar een bestaande weg, te weten van Galenweg, over het perceel kadastraal bekend als gemeente Cuijk, sectie B, nummer 3293
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een OV-fiets paviljoen Stationsplein 2, 5431CE Cuijk - kadastraal CUI00 C 5057
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen/doorbraak t.b.v. 't Zusje Cuijk Korte Molenstraat 2, 5431DT Cuijk

Afhandelingen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het plaatsen van een raamkozijn in de gevel aan Korhoenderveld 223 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het gewijzigd organiseren van de 37ste Kuukse Elfkroegetocht op 21 februari 2023 in het centrum te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een mobiele torenkraan aan Stationsstraat 24 te Cuijk
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Maasstraat 10, 5431EB Cuijk CUI00 C 4875

| Overige

 • Maatwerkvoorschriften voor het plaatsen van een brandmuur aan Heeswijksestraat 2 te Cuijk
 • Gedeeltelijke intrekking voor het opslaan van autowrakken aan Heeswijksestraat 2 te Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen aan Beerschemaasweg 41 te Escharen

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het bouwen van een tijdelijke woonvoorziening aan Meisevoort 5 te Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor - het plaatsen van 9 zonnepanelen Maasstraat 2, 5361GG Grave
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen Hamstraat 34, 5361HB Grave

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen op eerder verleende vergunning Schans 76, 5443PT Haps
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van het gevlucht bij de Mariamolen Cuijkseweg 19, 5443PA Haps
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor bewoning Lokkantseweg 6 Haps Lokkantseweg 6, 5443PE Haps
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de bekleding van de zeskant bij de Mariamolen Cuijkseweg 19, 5443PA Haps

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verkopen van döner tijdens de carnavalsoptocht op 21 februari 2023 aan Marijkeplein te Haps

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het plaatsen van 2 stookinstallaties, stoom- en warmwaterketel aan Lange Oijen 29 te Katwijk
 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het organiseren van het Wing Goes Wet strandfeest op 23 juni 2023 aan Linden 35a te Katwijk

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een oprit Pinksterbloemstraat 3, 5445PH Landhorst
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor de bestaande nertsenstallen tijdelijk gebruiken voor opslag en caravanstalling Klotweg 1, 5445ND Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van kantoorruimte naar wooneenheden Dorpsstraat 20, 5453JV Langenboom

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een woonhuis Dorpsstraat 81 Langenboom

| Overige

 • Vergunning verleend voor het verkopen van döner tijdens de carnavalsoptocht op 20 februari 2023 aan Kermisplein te Langenboom
 • Melding voor het veranderen van een vleeskuikenhouderij aan Zuid Carolinaweg 25 te Langenboom

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een gastenhuis te Maashees Kalverstraat 8A, 5823AK Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakkapel Zeelandsedijk 11, 5451JA Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van een voormalig wijkgebouw naar zelfstandige wooneenheden Stationsstraat 23a en Melkweg 1-3 Melkweg 1, 5451AP Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen Krommedijk 27, 5451 NL Mill

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bedrijfswoning Vorleweg 13, 5451GC Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis Spreeuwstraat 10 Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor uitvoeren van constructieve aanpassingen aan een pand Hoogveldseweg 1, 5451AA Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een inrit Bakhuisweg 2a, 5451HC Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bedrijfswoning Vorleweg 13, 5451GC Mill

| Overige

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Motor Treffen Zoef op 27 en 28 mei 2023 aan Langenboomseweg 110 te Mill
 • Vergunning verleend voor het organiseren van een Kasteelronde op 7 mei 2023 aan Beerseweg te Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor FLITS het tijdelijk plaatsen van een caravan als woonvoorziening Kuipersstraat ongenummerd kavel 502, Oeffelt - kadastraal BMR00 Z 5270
 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan Molenstraat 10 te Oeffelt

| Overige

 • Vergunning verleend voor het organiseren van koningsdag op 27 april 2023 aan Europlein te Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van bestaande winkel en maken fysieke scheiding woning en winkel Vloetweg 6, 5841AT Oploo

| Overige

 • Melding voor het in werking hebben van een bodemenergiesysteem, het verplaatsen van een opslagtank voor dieselolie en het verplaatsen van een opslagvoorziening voor AdBlue aan Deurneseweg 1 A te Oploo

 

Overloon

| Overige

 • Ontheffing verleend voor het plaatsen van kampeermiddelen buiten een kampeerterrein ten behoeve van recreatief nachtverblijf op 22, 23 april, 16 en 17 september 2023 aan Oploseweg 34 te Overloon
 • Ontheffing verleend voor het houden van een openbare vermakelijkheid voor de tijd gelegen voor 13.00 uur op 22, 23 april, 16 en 17 september 2023 aan Oploseweg 34 te Overloon
 • Ontheffing verleend voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank op 22, 23 april, 16 en 17 september 2023 aan Oploseweg 34 te Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woonhuis Koningsspil ongenummerd, Rijkevoort - kadastraal BMR00 W 1731

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Lepelstraat 15, 5845BK Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een carnavalsoptocht van C.V. De Bokken op 18 februari 2023 in de kern te Sint Hubert

 

Vierlingsbeek

| Overige

 • Maatwerkvoorschriften voor het geluid naar aanleiding van het gemeentelijk geluidbeleid van de voormalige gemeente Boxmeer aan Overloonseweg 3a te Vierlingsbeek

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Melding voor het starten van een kattenpension aan Franssenstraat 98a te Vianen Nb

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het wijzigen van de voorgevel en de interne constructie wijziging aan Sint Cornelisstraat 10b te Vortum-Mullem
 • Omgevingsvergunning geweigerd voor het realiseren van een uitrit Sint Hubertusstraat 20, 5827BJ Vortum-Mullem

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis Bijenkorf 10 Wilbertoord kavel P 1154
 • Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit Bijenkorf 9, 5455HG Wilbertoord

| Overige

 • Melding voor het oprichten van een Druk Beveilig Station aan Volkelseweg 57 te Wilbertoord