Kletsnatte maand maart zorgt voor grondwaterbuffer voor dit voorjaar

Gepubliceerd op 8 april 2023 om 12:01

Maart was in tegenstelling tot februari een kletsnatte maand. Verspreid over het gebied viel er tussen de 100 en 140mm regen. De grondwaterstanden zijn ten opzichte van vorige maand hard gestegen en zijn momenteel overal normaal of (veel) hoger voor deze tijd van het jaar. Er is dan ook een behoorlijke grondwaterbuffer richting het komende voorjaar opgebouwd. Wat dit betekent en hoe het watersysteem er verder voorstaat, lees je in dit waterbericht van maart 2023.

Gevallen neerslag

In ons werkgebied viel in de maand maart tussen de 100 en 140mm regen. Normaal valt er in maart tussen zo rond de 60mm regen. De regen viel vooral op twee momenten: tussen 6 en 9 maart viel zo’n 60mm en eind van de maand viel er ongeveer 40mm. Met name de tweede helft van de maand is het ook overwegend wisselvallig geweest.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort is het verschil tussen gevallen neerslag en verdamping. Dit neerslagtekort rekenen  we over de periode van een kalenderjaar. Dus van 1 januari tot en met 31 december.

De natte maanden januari en maart zorgen ervoor dat dit jaar begint met een fors neerslagoverschot. In een gemiddeld jaar is het neerslagoverschot eind maart zo rond de 100mm. Momenteel is het neerslagoverschot 180mm. Ter vergelijking: in 2022 was het neerslagoverschot eind maart 80mm.

Grondwaterstanden

De grondwaterstanden zijn als gevolg van de regen in de maand maart hard gestegen. Door de regen tussen 6 en 9 maart stegen deze globaal rond een halve meter. Door het wisselvallige verloop van de tweede helft van maart zijn de grondwaterstanden min of meer stabiel hoog gebleven. De natte dagen eind maart hebben de grondwaterstanden vervolgens nog eens zo’n 35cm doen stijgen.

Grondwaterbuffer

Waar februari eindigde met lage grondwaterstanden, zijn de grondwaterstanden momenteel normaal of (zeer) hoog voor de tijd van het jaar. Er is dan ook een behoorlijke grondwaterbuffer richting het komende voorjaar opgebouwd.

De grondwaterstanden zijn door de gevallen regen dusdanig gestegen dat in geen enkel deelgebied in Noord-Brabant beneden de grenswaarden zijn gezakt.

Deze buffer maakt dan ook dat er geen sprake is van een onttrekkingsverbod van beregening van grasland uit grondwater vanaf 1 april.

Inzoomen op de kaart kan in ons waterdataportaal