overloon nieuws

Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 9 mei 2023 om 19:54

Nieuws en informatie van de gemeentes Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

Hoe leefstijl en voeding je fit laat voelen

Een lezing door Tahnee van Laere

 

Dit jaar zal GGD Hart voor Brabant in samenwerking met gemeente Land van Cuijk diverse sprekers uitnodigen om te komen praten over het belang van een goede gezondheid en mentale en fysieke fitheid. Op donderdagavond 11 mei is het woord aan Tahnee van Laere, eigenaresse diëtistenpratkijk Tahnee Lifestyle.

 

Aan de ene kant ben je bewust van wat je eet, aan de andere kant ben je te druk om dit dagelijks vol te houden. Wat is de link tussen voeding, je immuunsysteem, ‘trigger foods’ en het feit dat we steeds meer chronisch ziek worden door onze manier van leven. In deze informatieve lezing wordt uitgelegd hoe je gemakkelijk, gezond, duurzaam en vooral lekker kunt blijven eten. Voeding is ons medicijn en daar mag je zeker van genieten!

 

Aanmelden is gratis en kan via: www.gemeentelandvancuijk.nl/lezingengezondheid

 

Op weg naar een toegankelijk Land van Cuijk

 

Op 6 april heeft de stichting Toegankelijk Land van Cuijk een werk- en beleidsplan aangeboden en besproken met de gemeente Land van Cuijk. De stichting wil bevorderen dat mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking volledig mee kunnen doen in de samenleving.

 

Om dit te bereiken, heeft stichting Toegankelijk Land van Cuijk tien actiepunten opgesteld:

 

 1. Bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor het belang van een inclusieve en toegankelijke samenleving.
 2. De stichting Toegankelijk Land van Cuijk wordt ingezet als panel m.b.t. toegankelijkheid en inclusie.
 3. De stichting adviseert op het gebied van toegankelijkheid.
 4. Laat ervaringsdeskundigen spreken, presenteren, schouwen etc.
 5. Een organisatie-brede ontwikkeling voor een inclusieve en toegankelijke gemeente.
 6. Benader toegankelijkheid als een beweging die nooit af is.
 7. Veranker toegankelijkheid in gemeentelijke processen.
 8. Begin klein vandaag, maar zorg voor structuur in de toekomst.
 9. Draag uit wat je doet en wat je samen bereikt hebt.

10.Budget om de activiteiten te bekostigen.

De gemeente Land van Cuijk gaat graag aan de slag met deze actiepunten. Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “We zijn blij dat de stichting zich inzet om de toegankelijkheid binnen het Land van Cuijk te verbeteren. Iedereen hoort mee te kunnen doen, ongeacht een beperking.”

 

Wat vind jij van de natuur in de gemeente? Laat het ons weten!

Onze gemeente bestaat voor 12% uit bos en andere natuur. Als gemeente vinden we natuur dan ook erg belangrijk. We willen er goed voor zorgen, zeker nu de natuur (wereldwijd) onder druk staat. Daarom stellen we dit jaar een natuurvisie op. Hier leggen we in vast wat we van de natuur vinden en hoe we de komende jaren met de natuur om willen gaan.
Dat kan niet zonder de mening van inwoners en ondernemers. Door je mening te geven via een vragenlijst help je ons om de natuurvisie te maken.

In deze vragenlijst vragen wij wat jij vindt van natuur in de gemeente. Denk aan natuurgebieden, maar ook parken, plantsoenen, bermen en bomen. Zelfs eigen tuinen zijn belangrijk.

Je kunt de vragenlijst invullen via: https://ons.landvancuijk.nl/visies+gemeente+land+van+cuijk/natuurvisie of scan de QR-code.

Het invullen kost slechts enkele minuten van je tijd. Alvast hartelijk dank!

03_qrcodevoorenquetenatuur-gemeentelandvancuijk.png

 

Koninklijke onderscheiding aanvragen

Aanvragen voor de lintjesregen 2024 indienen vóór 1 juni 2023 bij de gemeente

Tijdens de lintjesregen zijn ook dit jaar in Land van Cuijk weer veel mensen in het zonnetje gezet. In Nederland is een Koninklijke onderscheiding de hoogste blijk van waardering voor inzet voor de medemens en voor de samenleving. Ken je ook iemand die een lintje verdient? Je kunt hem of haar voordragen. Op www.lintjes.nl vindt je veel informatie.

 

Als je een aanvraag wilt indienen voor een Koninklijke onderscheiding, neem dan altijd eerst contact op met het cluster Kabinet, via 0485-854000 of kabinet@landvancuijk.nl. De medewerkers helpen jou graag met de aanvraag.

 

 

 

 

Dodenherdenking in Stevensbeek

Op 4 mei vond een gezamenlijke herdenking van Westerbeek, Wanroij, Sint Anthonis, Landhorst, Ledeacker, Oploo en Stevensbeek plaats.

05_2dodenherdenkingstevensbeekjpg-1.jpg

 

Toespraak en kranslegging door burgemeester Marieke Moorman in het park aan de Pater Eijmardstraat in Stevensbeek.

 

Help mee! Verbetering nodig! In PMD zakken zit teveel verkeerd afval!


Nog regelmatig zit er teveel vervuiling tussen het ingezamelde PMD afval (Plastic-, Metalen verpakkingen en Drankkartons). Denk hierbij aan papier, piepschuim, hard plastic, bouwafval en restafval. Dit mag niet in de PMD zak! Dat afval zorgt voor vervuiling, waardoor grondstoffen niets meer waard zijn en deze niet kunnen recyclen. Dat is slecht voor het milieu en kost veel geld. Dat is natuurlijk jammer.

 

Maandag 8 mei zijn we in Padbroek en het centrum gestart met een actie om de kwaliteit van het PMD  te verbeteren. Zo willen we ervoor zorgen dat meer verpakkingen zo goed mogelijk worden gerecycled. Vijf inzamelrondes lang controleert een voorloper de inhoud van de aangeboden PMD zakken. Een voorloper is een getraind persoon die vooruitloopt op de inzamelwagen.

 

Waarom doen we dit?

In onze gemeente halen we huishoudelijk PMD afval apart op. Dit doen wij omdat er in de gebruikte verpakkingen waardevolle grondstoffen zitten. Door deze grondstoffen steeds opnieuw te gebruiken verminderen we onze impact op het milieu.

 

Wat betekent dit voor mij?

Je zet zoals je gewend bent jouw zak met PMD aan de straat. Woon je in Padbroek of het centrum dan controleert de voorloper voordat we jouw zak ophalen de inhoud. Zit het PMD in een verkeerde zak, zit er te veel ander afval in de PMD-zak of zijn de verpakkingen nog vol? Dan komt er een rode sticker op de zak met daarop de tekst: verbetering nodig! De sticker laat zien dat de inhoud van de zak niet goed is. De zak blijft dan staan.

 

Hoe weet ik of mijn lege verpakking in de PMD zak mag?

Stel jezelf altijd de volgende drie vragen. Alleen als je deze drie vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, hoort het afval bij het PMD:

 

 • Is het een verpakking van plastic, metaal of een drankkarton?
 • Komt het uit de keuken of badkamer?
 • Is het leeg?

 

Heb je nog vragen over de PMD actie? Kijk dan voor meer informatie, vragen en antwoorden op www.gemeentelandvancuijk.nl/pmdactie

 

Werkgroep fairtrade zoekt leden

Fairtrade helpt boeren en werknemers in ontwikkelingslanden een betere plek te krijgen in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade zorgt ervoor dat (internationale) producten onder eerlijke condities worden geproduceerd en verhandeld met respect voor mens en milieu. Bij fairtrade worden bijvoorbeeld het recht op vakbonden en het verbod op gedwongen- of kinderarbeid nageleefd. Wat fairtradeproducten betreft, kun je denken aan koffie, thee, wijn, chocolade, rijst, bananen en nog veel meer. Naast deze producten zijn er ook fairtrade non-food producten als kleding, speelgoed, vazen, beelden en tassen. 

 

Ook in het Land van Cuijk stimuleren we fairtrade. Wil jij hieraan bijdragen? Meld je aan voor de werkgroep via gemeente@landvancuijk.nl, t.a.v. ‘beleid sociaal domein’.

 

Praat mee over psychische kwetsbaarheid in de wijk

 

Steeds meer mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dit geldt ook voor mensen met psychische problemen die niet alles zelf kunnen doen of regelen. Hulp wordt steeds meer dichterbij huis gezocht. De buurt, de sociale omgeving en de beschikbare voorzieningen in de wijk zijn daarbij belangrijk. Namens de gemeente Land van Cuijk voert Bureau HHM een wijkscan psychische
kwetsbaarheid uit. Hierdoor krijgen we beter zicht op wat inwoners met een psychische kwetsbaarheid en hun omgeving nodig hebben om prettig in de wijk te wonen. Vervolgens kunnen we kijken of de beschikbare diensten en voorzieningen hier goed op aansluiten of dat er iets anders nodig is. 

 

Uitnodiging: groepsgesprek
Woont u in één van de onderstaande dorpen/wijken? Of ben u hier professional of ervaringsdeskundige op het gebied van psychische kwetsbaarheid? Dan nodigen we u uit voor een groepsgesprek. De gesprekken zullen worden gevoerd met een groep van maximaal 8 personen. De uitkomsten ervan zullen anoniem worden verwerkt.

 

Aanmelden is mogelijk via h.eskes@hhm.nl of telefonisch via 053-433 0548. Ook kunt hier terecht met eventuele vragen.

 

Kern

Locatie

Datum

Tijdstip

Sint Anthonis

MFA Oelbroeck

15 mei

9:00 - 11:00

Grave, Estersveld

Esterade

15 mei

15:00 - 17:00

Mill centrum (centrum, Prinsessenbuurt, Karstraat, Schoolstraat en zorgcentrum Pantein)

Myllesweerd

16 mei

9:00 - 11:00

Cuijk, De Valuwe

MFA De Valuwe

16 mei

15:00 - 17:00

Boxmeer, Bakelgeert-Noord

De Driewiek

17 mei

9:00 - 11:00

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Aanwijzen bebouwde komgrens van alle kernen in de gemeente ivm Wegenverkeerswet

| Uitschrijving basisregistratie personen

Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij of zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingevolge artikel 2.22 van de Wet BRP besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij of zij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboorte-datum

Adres

Datum besluit

A.G. Dziedzina

03-04-1985

Meidoorn 30, 5432 GA  Cuijk

01-05-2023

N.J. Finn

16-10-1972

Oranje Nassaustraat 18, 5361 CH  Grave

01-05-2023

E. Base Bicaldo

04-08-1996

Kloosterstraat 4, 5844 AN Stevensbeek

01-05-2023

O.V. Melnykov

16-03-1956

Stevensbeekseweg 14a, 5825 JC  Overloon

01-05-2023

M.S. Bah

15-06-1999

Intendanceplantsoen 1, 5363 VZ  Velp

01-05-2023

B.O. Chereshniuk

17-01-1970

Stevensbeekseweg 14a, 5825 JC  Overloon

01-05-2023

N. Ijaz

01-01-1972

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC  Overloon

01-05-2023

A.D. Angelov

30-12-1984

Wethouder Lindersstraat 160, 5455 GN  Wilbertoord

01-05-2023

G.A. Hristov

09-08-1984

Wethouder Lindersstraat 160, 5455 GN  Wilbertoord

01-05-2023

H. Chernev

08-05-2001

Goudenrijderstede 52, 5431 AD  Cuijk

01-05-2023

E.C. Tobi

21-03-2002

Noordkant 19 B, 5845 EX  Sint Anthonis

01-05-2023

 

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.

 

Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

 

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Tweede Industrieweg 2 Mill
 • Erfgoedverordening Land van Cuijk 2023
 • Maatwerkvoorschriften – Baansestraat 5 te Overloon
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 40 sandwichborden in Sint Anthonis en Mill/Sint Hubert Gemeente Land van Cuijk
 • Ondermandaatbesluit gemeente Land van Cuijk 2023

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van poelen in Maasheggengebied Buitengebied Beugen kadastraal BMR00 R 950

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden en verbouwen van het gemeentehuis Land van Cuijk Raadhuisplein 1, 5831JX Boxmeer

| Overige

 • Melding voor de uitbreiding van een bestaand productiebedrijf met een warehouse aan Handelstraat 3 en Lionstraat 2 Boxmeer
 • Melding voor het mobiel breken van in totaal 2.000 ton steenachtige materialen aan Veerstraat 49 te Boxmeer

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis Waterkering 10, 5432KE Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen/uitbreiden van horecagelegenheid 't Zusje Cuijk Korte Molenstraat 2, 5431DT Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom Grotestraat 91, 5431DJ Cuijk

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel op achterdakvlak van de woning Bereklauw 149, 5432AS Cuijk

| Overige

 • Exploitatievergunning verleend voor het uitoefenen van de inrichting Shahab Bina Eethuis Cuijk Molenstraat 56A Cuijk

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van bestaande oprit Smient 56, 5361SR Grave

Afhandelingen

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een hoogwerker op 19-06-2023 Maasstraat 2, 5361GG Grave

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het slopen van een schuur en veldschuur de Schans 3, 5826AJ Groeningen

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het organiseren van Muziek in de Mais Haringsestraat ongenummerd, Haps

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van luchtwassers op 2 stallen Allemansweg 5-7-9 5445RB Landhorst

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel Wilgenlaan 10, 5453KX Langenboom

| Overige

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van kantoorruimte naar 7 wooneenheden Dorpsstraat 20 Langenboom Dorpsstraat 20, 5453JV Langenboom

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming kantoorruimte naar wonen Dorpsstraat 50, 5846AA Ledeacker

 

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het vergunnen van een bestaande mestkelder Cuijksedijk 28, 5451NP Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 44 zonnepanelen in een veldopstelling in de voortuin Langenboomseweg 1, 5451JH Mill

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een overkapping bij het bedrijfspand Tweede Industrieweg 2, 5451GT Mill

| Overige

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen Provincialeweg N602 gemeente Land van Cuijk - kadastraal MIL00 R 609

Oeffelt

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van diverse containers en buizenrekken 20 april t/m 27 juli Hogehoek ongenummerd, Oeffelt

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets veehouderij Hoogveld 3, 5841CV Oploo
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een stalsysteem Hoogveld 3, 5841CV Oploo

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Spiekweg 3, 5447PG Rijkevoort

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het tijdelijk opslaan van pakketten met buizen Laageindsedijk ongenummerd, Rijkevoort

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis en het aanleggen van een uitweg Kerkpad ongenummerd tussen 11 en 13A, 5454GK Sint Hubert, kadastraal MIL00 C 2434

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbeteren en restylen van een woonhuis Grotestraat 22a, 5821AE Vierlingsbeek

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Intrekken omgevingsvergunning (O-13-02730, d.d. 8 april 2014) voor het oprichten van een loods Park 5 in Wanroij

| Overige

 • Bekendmaking Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Wanroij, Klef 7
 • Vastgestelde maatwerkvoorschriften voor het uitvoeren van een eindsituatie bodemonderzoek ter plekke van een voormalige tankplaats, wasplaats en olietank aan Hank 56 te Wanroij

 

 


«   »