Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 23 mei 2023 om 19:10

Nieuws en informatie van de gemeentes Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

Basisschoolleerlingen uit de regio Boxmeer en Sint Anthonis stappen op de fiets!

 

Op woensdagmorgen 24 mei aanstaande zullen ca. 225 basisschoolleerlingen deelnemen aan het VVN Praktisch Verkeersexamen. Het schriftelijke verkeersexamen is eind maart al afgenomen.

 

De geheel bewegwijzerde route start traditiegetrouw op het Raadhuisplein in Boxmeer waarna de kinderen, na ongeveer twintig minuten fietsen door het centrum, ook weer op het Raadhuisplein het eindpunt vinden. Niet alleen kinderen en leerkrachten zijn op deze dag in touw. Ook de werkgroep, postende ouders en een afvaardiging van de gemeente en de politie dragen hun steentje bij aan het welslagen van dit examen. Voor de basisschooljeugd betekent het behalen van dit diploma een mijlpaal binnen het verkeersonderwijs. Leerkrachten, politie, ouders en de gemeente Land van Cuijk wensen alle deelnemers aan het examen veel succes toe!

 

𝗟𝗼𝗸𝗲𝘁 '𝗔𝗳𝘃𝗮𝗹 𝗚𝗼𝗲𝗱 𝗚𝗲𝗿𝗲𝗴𝗲𝗹𝗱'

 

Afval scheiden vinden we in veel huishoudens heel normaal. Maar buitenshuis, bijvoorbeeld op het werk, in de horeca of op school, was dit nog niet altijd mogelijk. Stichting Afvalfonds Verpakkingen biedt organisaties sinds 1 januari 2023 een kosteloos inzamelsysteem om plastic verpakkingen, drinkpakken en glazen flessen of potten te scheiden. Doet jouw organisatie ook mee?

 

Met ‘Afval Goed Geregeld’ wil het Afvalfonds stimuleren dat we met z’n allen nog meer gaan recyclen. Wil jij afval gaan scheiden in jouw bedrijf of op school? Meld je dan uiterlijk 31 mei 2023 aan, dan zorgt het Afvalfonds dat het wordt opgehaald en gerecycled. Meer informatie vind je op www.afvalgoedgeregeld.nl

 

 

Rijbewijskeuringen CBR in Boxmeer, Cuijk en Mill

 

Een medische keuring voor het verlengen van je rijbewijs is nodig wanneer je 75 jaar of ouder bent, wanneer je een zogenaamd groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer je om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR. In juni, juli en augustus kun je deze keuring laten doen door RegelZorg Rijbewijskeuringen op de volgende locaties:

 

Boxmeer

Vrijdag 9 juni, vrijdag 7 juli, vrijdag 4 augustus

De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

 

Cuijk

Dinsdag 6 juni, dinsdag 4 juli, dinsdag 1 augustus

Wijkaccomodatie De Nielt, Lavendel 250
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

 

Mill

Vrijdag 9 juni, vrijdag 7 juli

Wijkaccomodatie De Wester, Havikstraat 1

Op deze locatie zijn alleen seniorenkeuringen mogelijk: € 55,00.

 

De Procedure

Houd zelf de einddatum van je rijbewijs in de gaten en begin 4 maanden voor deze datum met het verlengen van je rijbewijs als je medisch gekeurd moet worden.

   
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.nlvia DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kun je kopen via www.regelzorg.nl


Deze vragenlijst over je eigen gezondheid moet je eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijg je van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kun je pas een afspraak maken voor de keuring.

 

Afspraak maken

Een afspraak voor het spreekuur kun je uitsluitend maken via RegelZorg: Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088-23 23 300.

Voor het laten invullen van een rapport oogarts ga je naar www.regelzorg.nl/oogarts of bel je ons.


De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor je in en versturen deze direct naar het CBR.  Meer informatie over de procedure lees je op de website van RegelZorg.

 

Gebiedsontwikkeling Wanroij-Sint-Hubert

Uitnodiging bijeenkomst 1 juni

 

Woon je, of voel je je betrokken bij het buitengebied tussen Wanroij en Sint-Hubert? Kom dan donderdag 1 juni naar De Jachthoorn in Sint Hubert.

 

In de hele gemeente Land van Cuijk gaan we gebiedsgericht de kwaliteit van het buitengebied verbeteren. Zo willen we ook samen met jullie aan de slag met het gebied tussen Sint Hubert en Wanroij.

 

De afgelopen maanden hebben we diverse keukentafelgesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers en enkele organisaties in het gebied. Tijdens deze gesprekken zijn de kenmerken en kwaliteiten van het gebied besproken en welke opgaven er zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Ook hebben we een indruk gekregen van de individuele plannen en wensen die er zijn.

 

De volgende stap is om op 1 juni aan alle geïnteresseerden te laten zien wat we tot nu toe opgehaald hebben en hoe het advies- en ontwerpbureau dat deze ontwikkeling begeleidt, naar het gebied kijkt. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. We zijn benieuwd naar wat jij belangrijke aandachtspunten voor toekomstige ontwikkeling van het gebied vindt.

 

Programma

19:00 uur Inloop met koffie

19.30 uur Opening door wethouder Mark Janssen – van Gaal

19:45 uur Voorstellen nieuwe projectleider Ivo de Groot

19.50 uur Toelichting aanpak en analyses tot nu toe door Roelof Goodijk van LOS stadomland

20.15 uur Met elkaar in gesprek over aandachtspunten voor de toekomst

21.20 uur Afsluiting en vervolgstappen

 

Het is fijn als je je aanmeldt voor de bijeenkomst via de mail gemeente@landvancuijk.nl met als onderwerp “Aanmelding bijeenkomst Sint Hubert-Wanroij”.

 

Locatie

De Jachthoorn
Wethouder Lemmenstraat 13

5454 GZ Sint Hubert 

 

Land van Cuijk blijft samenwerken met Sjors Sportief en Sjors Creatief

Stimuleringsproject laat kinderen laagdrempelig kennismaken met sport en cultuur

 

Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn niet meer weg te denken in de gemeente Land van Cuijk. Die twee zijn de boegbeelden van het gelijknamige sport- en cultuurstimuleringsproject dat in 2013 van start ging. Het project maakt het voor kinderen mogelijk om op een laagdrempelige en vaak gratis manier kennis te maken met de sportverenigingen en cultuurinstellingen in Land van Cuijk.

 

Dansen, hockey, judo, turnen, boksen… Dankzij Sjors Sportief kunnen basisschoolleerlingen in Land van Cuijk sinds 2013 vrijblijvend ontdekken welke sport het beste bij ze past. Ook kunnen ze hun creatieve talenten leren kennen, maar dan met Sjors Creatief. Aan zijn hand kunnen kinderen zich namelijk inschrijven voor onder andere proeflessen tekenen, schilderen, koken en muziek maken.

 

Kennismaken met sport en cultuur

Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn een initiatief van de gemeente Land van Cuijk in samenwerking met de regionale sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders, vertelt Theo Peters, beleidsadviseur bij de gemeente Land van Cuijk “Als gemeente vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen kennis kunnen maken met sport en cultuur. Sjors maakt het voor basisschoolleerlingen mogelijk om het veelzijdige aanbod aan sport- en cultuuractiviteiten in onze gemeente te ontdekken. Zónder dat ze daarbij meteen ergens lid hoeven te worden.”

 

De Sjors-formule

In ruim 140 gemeentes in Nederland heeft de Sjors-formule zich al bewezen. Een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem zorgt ervoor dat kinderen zich heel eenvoudig – en vaak gratis – kunnen inschrijven voor proeflessen bij een sportvereniging of cultuurinstelling. Tegelijkertijd biedt het de aanbieders van sport en cultuur een uitgelezen kans om nieuwe, jonge leden aan zich te binden.

 

Oproep om proeflessen en activiteiten aan te melden

Aanmelden kan tot 15 juni. Het aanbod wordt aan het begin van het schooljaar gepresenteerd in het Sjorsboekje, dat leerlingen van groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in Land van Cuijk ontvangen. “Om de kinderen een zo veelzijdig mogelijk aanbod te bieden, roepen we sportverenigingen en cultuurinstellingen op om zich bij dit mooie project aan te sluiten”, aldus Peters. “Op de website www.sjorssportief.nl kunnen aanbieders hun proeflessen en activiteiten heel eenvoudig aanmelden. Hopelijk doen ze dat de komende weken massaal, zodat we dit project met elkaar tot een groot succes kunnen maken.”

 

Koninklijke onderscheiding voor Matt Ermens uit Oploo

Op zaterdagochtend 20 mei is de heer M.W.J. (Matt) Ermens uit Oploo benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Marieke Moorman tijdens het jaarlijkse Koningschieten van de Sint Matthiasgilde in Oploo.

 

De heer Ermens is vanaf 1980 lid en vendelier van de Sint Matthiasgilde in Oploo en hij heeft  zowel binnen als buiten de vereniging vele vendeliers het vendelen geleerd.

 

Vanaf 2009 is hij lid van Heemkundevereniging De Heerlyckheit Plo te Oploo. Alle collecties van deze vereniging zijn ondergebracht in de Heemschuur en hij is vanaf het begin bij de bouwplannen van deze schuur betrokken geweest.

 

Daarnaast is de heer Ermens ruim 10 jaar als vrijwilliger actief bij Stichting Graancirkel Oploo. Onderdeel van de Graancirkel is het ‘Avonturenpark’ en ook hier verricht hij vele hand- en spandiensten.

 

Vanwege de intensieve en betrokken inzet van de heer Ermens op lokaal niveau, heeft de Koning het besluit genomen om de heer Ermens te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

schermafbeelding2023-05-23om191858.png

 

Een terugblik: Festival voor jonge mantelzorgers 

 

Op woensdag 17 mei kwamen ongeveer 50 jonge mantelzorgers bij elkaar voor een festival georganiseerd door Mantelzorg & vrijwilligersplein en gemeente Land van Cuijk. Deze dag was speciaal voor de jongeren om zo stil te staan bij wat het betekent om jong en mantelzorger te zijn. Er zijn workshops gegeven door Frank van de Lende en Teun Peters,  er is muziek geluisterd, lekker gegeten en gedronken en jongeren hebben elkaar ontmoet. Het was een geslaagd festival!

 

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Tijdelijke maatregelen Millse Pulling 2-4 juni 2023 - Paddenhoolseweg te Mill
 • Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Bernhardstraat te Mill
 • Reserveren individuele gehandicaptenparkeer-plaats - Het Zand te Cuijk

| Overige

 • Voorgenomen verkoop grond Land van Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van driehoeksborden 10 mei 12.00 uur tot 7 juni 12.00 uur Gemeente Land van Cuijk

Beers

| Overige

 • Alcoholwetvergunning verleend voor Restaurant De Bungelaar De Bungelaar 4, 5437PM Beers NB

 

Beugen

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een container voor opslag en het verwijderen van grond Boxmeerseweg nabij huisnr. 27 Beugen

 

Boxmeer

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Spoorstraat 6 te Boxmeer

Cuijk

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een bouwkraan Cantheelen, Cuijk en Deken van Den ackerhof
 • Terrasvergunning voor Café Tapperij Kansas Cuijk Kerkstraat 7, 5431DS Cuijk
 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Vorstendom te Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 25 woningen en 18 tuinbergingen Beerschemaasweg ong. Escharen GVE00 C 2005

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk bewonen van een schuur (tijdens de bouw van woonhuis) Hondsdijk 3, 5364NL Escharen

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een ecologische woning Meisevoort, kavel 1697 in Gassel

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Meisevoort 3a te Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbreden van bestaande oprit Smient 56, 5361SR Grave

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het moderniseren van een antenne installatie L.1985 Haps Kerkstraat 15, 5443AA Haps

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor kleinschalig muziekevenement op eigen terrein (Burning Farm) Hoefseweg 2, 5443NP Haps

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en verduurzamen van de bestaande woning Bredeweg 6, 5824AM Holthees

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp aan Havenlaan 2, 4, 6 en 25 te Katwijk

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een loods Boompjesweg 1A, 5445NK Landhorst

Langenboom

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de bouwdagen op 17, 18 en 19 Juli 2023 Dennendijk 10, 5453KG Langenboom
 • Vastgestelde maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid aan Zuid Carolinaweg 25 te Langenboom

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het (her)bouwen van een recreatiechalet Op den Berg 30, 5823CZ Maashees

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het aansluiten van een oprit op de openbare weg Jo de Kuperstraat 19, 5823CL Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor - het verder bouwen van een schuur Wollenbergseweg 2, 5451NV Mill MIL00 R 356
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw Domeinenstraat 67, 5451AE Mill

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een erker van den Bogaardweg 28, 5451HM Mill
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het wijzigen v/e verleende vergunning voor brandveilig gebruik Kliniek ViaSana Hoogveldseweg 1, 5451AA Mill

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een avondwandelvierdaagse van 20 juni tot en met 23 juni 2023 Mill, Land van Cuijk, Noord-Brabant

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van basisschool Matthiasschool Oploo Deken Schmerlingstraat 17, 5841AM Oploo

| Overige

 • Besluit m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van een varkenshouderij aan Brugstraat 5 te Oploo

Overloon

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de Lónse 4-daagse van 13 juni tot en met 16 juni 2023 Overloon, Land van Cuijk, Noord-Brabant

Sambeek

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een agrarisch technisch hulpbedrijf met vee aan Zandsteeg 16 te Sambeek

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuw dakkapel met een nokverhoging Oude Breestraat 20, 5845AC Sint Anthonis
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning met berging en garage Lepelstraat ongenummerd, Sint Anthonis

Afhandelingen

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een kerststal en dierenweide van 8 december 2023 tot 8 januari 2024 Brink ongenummerd, Sint Anthonis

Sint Hubert

| Overige

 • Standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een onderzoekswagen van Stichting bevolkingsonderzoek Nederland van 31 mei tot en met 31 juli 2023 Pastoor Borgersplein ongenummerd Sint Hubert

 

Stevensbeek

| Overige

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een kleinschalig kampeerterrein Lactariaweg 30, 5844AJ Stevensbeek

Velp

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning intrekking regulier aan Bosch en Duinweg 5 te Velp

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning (fase 2) Staaiweg 2, 5821AN Vierlingsbeek

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk gebruiken van nertsenstallen voor opslagdoeleinden Broek 1C, 5446PS Wanroij

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Millseweg 2 te Wanroij

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor Flits - het plaatsen van een tijdelijke woonunit Bijenkorf 3 en 4, Wilbertoord - Moerboom III kavel 3 en 4

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het toestaan van de overschreden vloeroppervlakte aan bijbehorende bouwwerken Noordstraat 92, 5455RA Wilbertoord